CENTRAS - Imigracija - ESTA – kas tai?

ESTA – kas tai?

Jovita Klovas, ESQ.

Kiekvienais metais apie 20 milijonų užsienio piliečių iš 38 šalių atvyksta į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) pasinaudodami bevizio režimo programa (Visa Waiver Program). 2008 m. lapkričio 17 d. Lietuvos piliečiams taip pat buvo suteikta teisė keliauti į JAV be vizos. Bevizio režimo programa leidžia vykti į JAV 90-čiai dienų verslo susitikimų/konferencijų, pramogų arba tranzito tikslais. Dauguma mūsų artimųjų ir draugų žino apie šią programą ir galbūt jau pasinaudoję ja lankėsi JAV. Elektroninis leidimas keliauti (ESTA – Electronic Sysem for Travel Authorization) gaunamas dvejų metų laikotarpiui, užpildžius nesudėtingą anketą internetu. Toliau belieka tik planuoti kelionės detales. Tačiau dauguma nežino, kad ESTA nėra viza ir negarantuoja leidimo įvažiuoti į JAV. ESTA yra tiktai leidimas įsėsti į lėktuvą ar laivą, keliaujantį į Ameriką. JAV muitinės darbuotojai gali sulaikyti ar grąžinti užsienio piliečius į jų kilmės šalį kilus įtarimui, kad dabartinės ar ankstesnės kelionės tikslai viršijo leidžiamus kelionės tikslus. Pavyzdžiui, užsienio pilietis atvyksta į JAV su tikslu čia laikinai dirbti, koncertuoti ar gyventi. Tokiais atvejais reikalinga atitinkama viza. Taip pat ESTA neturėtų būti naudojama dažnam įvažiavimui į JAV. JAV muitinės darbuotojai turi neribotą teisę grąžinti užsienio piliečius į jų kilmės šalį kilus įtarimui, kad asmuo, naudodamasis bevizio režimo programa gyvena, ar keliauja ar užsiima verslu JAV ilgiau nei savo gimtojoje šalyje.

Atvykus į JAV pagal bevizio režimo programą, užsienio piliečiai turi ribotas teises ir galimybes. Ši programa suteikia teisę keliauti JAV iki 90 dienų. Pratęsti šį laikotarpį dar 30-čiai dienų galima tik išimtiniais atvejais, dažniausiai medicininiais tikslais, kreipiantis asmeniškai į vietinę imigracijos įstaigą su atitinkamais dokumentais. Jeigu asmuo išvyks į kaimyninę šalį, Kanadą ar Meksiką, leidimas būti JAV turėtų būti išduotas tik likusiam laikotarpiui, ne naujam 90 dienų laikotarpiui.

ESTA negali būti keičiama į kitą neimigracinį statusą neišvykus iš šalies. Pavyzdžiui, nusprendus pratęsti mokslus JAV, ar gavus pasiūlymą stažuotei ar darbui, taip pat kelionės metu atsiradus galimybei pradėti verslą JAV, yra būtina išvažiuoti iš šalies per 90 dienų ir pradėti atitinkamos vizos prašymo procesą esant Lietuvoje ar kitoje užsienio valstybėje. Tam tikros vizos gali būti tiesiogiai prašoma JAV konsulate, kitoms reikia pirma gauti patvirtinimą iš JAV imigracinių tarnybų. Lietuvos piliečiai, norintys pradėti ar tęsti verslą JAV, turi galimybę prašyti keleto tipo verslo/investicinių vizų. Pažeidus bevizio režimo sąlygas, t. y. pasilikus šalyje ilgesniam laikui ar vykdant draudžiamą veiklą, dirbant ar koncertuojant, asmuo praranda galimybę įvažiuoti į JAV pagal bevizio režimo programą. Jam taip pat gali būti uždrausta tam tikram laikotarpiui – priklausomai nuo pažeidimo – sugrįžti į JAV.

Vienintelė išimtis, leidžianti keisti statusą atvykus pagal bevizį režimą yra tada, kai paduodama Amerikos piliečio peticija imigracinei vizai (,,žaliai kortelei”) gauti artimausiam giminaičiui/šeimos nariui. Pagal JAV imigracinius įstatymus, Amerikos piliečio artimiausias giminaitis/šeimos narys yra sutuoktinis, tėvai ir nevedę vaikai iki 21-erių metų. Šiuo metu nėra reikalaujama paduoti tokią peticiją per 90 dienų nuo įvažiavimo į JAV. Tačiau, jeigu asmuo pasilieka JAV ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui, savanoriškai išvyksta ir vėliau, pasikeitus aplinkybėms, peticija paduodama asmeniui esant Lietuvoje ar kitoje užsienio valstybėje, asmuo gali gauti nuobaudą – taip  vadinamą ,,bar”, draudžiančią sugrįžti į JAV. Pagal dabartinius įstatymus užsienio piliečiui pasilikus JAV be teisinio statuso nuo šešių mėnesių iki vienerių metų ir savanoriškai sugrįžus į gimtąją šalį, tam asmeniui gali būti uždrausta įvažiuoti į JAV trejus metus. O jei JAV pasiliekama be jokio statuso daugiau nei vienerius metus – draudžiama įvažiuoti į JAV 10 metų. Išskirtiniais atvejais tas laikotarpis gali būti sutrumpintas padavus ,,atleidimo” – waiver – prašymus.

Taip pat svarbu paminėti, kad asmuo, kuriam nebuvo išduota bet kokio tipo neimigracinė viza, praranda teisę keliauti pagal bevizio režimo programą. Pavyzdžiui, asmuo keliaujantis pagal bevizį režimą susidomi galimybe tęsti mokslus JAV, išvyksta iš JAV per 90 dienų ir vėliau prašo studento vizos JAV konsulate Lietuvoje, tačiau viza neišduodama. Tokiu atveju asmuo nebegali grįžti pagal bevizį režimą į JAV, nepaisant to, kad ESTA buvo išduota dvejiems metams. Šiuo atveju, asmeniui belieka dar kartą prašyti studento vizos pasikeitus aplinkybėms arba prašyti kito tipo neimigracinės vizos, įskaitant turistinę vizą. Įstatymais nėra nustatyta apribojimų, kiek kartų galima prašyti neimigracinės vizos, tačiau su kiekvienu prašymu gali būti vis sunkiau įrodyti ryšį su Lietuva ir neimigracinį tikslą, t.y. laikiną tikslą vykti į JAV ir ketinimą grįžti gyventi į Lietuvą.

Todėl norint neprarasti galimybės atvykti į JAV pagal bevizio režimo programą ir pasikeitus gyvenimo aplinkybėms turėti teisę prašyti kito tipo neimigracinių ar imigracinių vizų be jokių apribojimų yra labai svarbu planuoti kiekvieną kelionę į JAV. Pasidomėkite galimybėmis   bei reikalavimais prašyti kito tipo vizų, suteikiančių teisę studijuoti, stažuotis, dirbti, investuoti, koncertuoti ir/ar gyventi su artimaisiais JAV.

Su advokate Jovita Klovas, Esq. (Klovas Immigration Law Group, PLLC) galite susisiekti el. paštu jklovas@klovasimmigration.com arba tel. 703-638-5838.

Bendro pobūdžio klausimus galite užduoti redakcijai el. paštu: vyr.redaktore@gmail.com arba tel. 773-585-9500.