CENTRAS - Kultūra - Istorinis įvykis: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras „emigruoja” į  Lemontą
Buvęs vaikų darželis taps Lituanistikos tyrimo ir studijų centro namais.
Buvęs vaikų darželis taps Lituanistikos tyrimo ir studijų centro namais. (LTSC nuotraukos)

Istorinis įvykis: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras „emigruoja” į  Lemontą

Virginija Petrauskienė.

Š. m. rugpjūčio 13 d., pirmadienį, pasirašyta sutartis, patvirtinanti, kad buvusio vaikų darželio pastatą Lemonte nupirko Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTSC). Geros būklės statiniui prireiks tik nedidelio remonto. Jį atlikus bus galima pradėti archyvų perkraustymą. Tą „Draugui” vakar patvirtino šio centro tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas.

„Pastaruosius keturiolika metų turėjome svajonę įsigyti pastatą, kuriame būtume šeimininkai, o ne nuomininkai. Ieškojome tokio statinio. Teko apžiūrėti keletą buvusių fabrikų, net parduodamą bažnyčią, bet vis kas nors netikdavo. Šių metų kovo mėnesį pagaliau suradome tinkamą pastatą tinkamoje vietoje – Lemonte, visai netoli Pasaulio lietuvių centro”, – sakė R. Vitas   

Bažnyčia netiko, nupirko darželį

7000 kvadratinių pėdų erdvės pastate galės sutalpinti visą LTSC archyvą.
7000 kvadratinių pėdų erdvės pastate galės sutalpinti visą LTSC archyvą.

Pastato pirkimo istorija įdomi. Pirmiausiai R. Vito žmona surado skelbimą laikraštyje apie Lemonte parduodamą seną bažnyčią. Ją apžiūrėjus paaiškėjo, kad tai nėra tinkama vieta įsikurti LTSC.

Tuomet buvo nuspręsta apžiūrėti dar vieną netoliese esantį namą. Jame prieš tai buvo vaikų darželis. Paaiškėjo, kad buvosio darželio patalpos kone idealiai tinka įkurdinti LTSC archyvus. Tai mūrinis namas, kurio stogas buvo neseniai pakeistas. Viduje – didelės šviesios erdvės, užimančios 7000 kvadratinių pėdų. Esant skubiam reikalui, į naujus namus būtų galima kraustytis iš karto. Tačiau nuspręsta perdažyti sienas ir sutvarkyti stringančią šildymo sistemą. Taip pat pakeisti kelių nedidelių kambarėlių paskirtį.

„Nuo kovo mėnesio dirbome, ieškojome galimybės nupirkti šį pastatą. Kreipėmės į Lietuvių Fondą, prašydami paskolos. Ji buvo mums suteikta. Dabar kiekvieną mėnesį mokėsime tokią sumą pinigų, kuri bus kiek mažesnė už dabartinę nuomą Jaunimo centre”, – sakė R. Vitas. Pirminė pastato kaina – 440 tūkstančių dol. Tačiau jį pavyko nupirkti už 325 dol.

Dalis turto dar liks Jaunimo centre

Norėdami surinkti tokią sumą ir sugrąžinti gautą paskolą, LTSC atsakingi darbuotojai rengiasi kaupti lėšas – rinkti aukas. R. Vito teigimu, planuojama sukaupti vieno milijono dolerių fondą. Taip pat dalį pinigų numatoma investuoti į verslą ir taip dar labiau papildyti būsimą fondą. Tokią galimybę nepelno siekiančioms organizacijoms užsidirbti iš verslo numato Amerikos įstatymai.

Jau netrukus prasidės Lemonte įsigyto pastato atnaujinimo darbai, bus tvarkoma aplinka. Kada prasidės didysis kraustymasis? Tai nebus greitas darbas. Numatoma į naujas patalpas iškraustyti didžiąją dalį LTSC archyvų, tačiau dalis jų liks Jaunimo centre.

„Dabar mes esame įsikūrę maždaug dvidešimtyje mažų kambarėlių, kurie primena rūbines ar nedidelius sandėliukus. Naujame pastate yra keturios didelės salės. Iš jų tris žadame skirti dokumentams, archyvams, o vieną – renginiams ir posėdžiams. Dokumentus teks perkraustyti labai atsargiai, kadangi kai kurių amžius yra išties garbingas, taigi teks pasirūpinti specialiu pervežimu. Kai kurios mūsų turimos kolekcijos kuriam laikui pasiliks Jaunimo centre”, – kalbėjo R. Vitas.

Jo teigimu, tai, kokie dokumentai ir kieno archyvai bus išgabenti pirmieji, geriausiai nuspręs LTSC valdybos pirmininkė Kristina Lapienytė. Ji geriausiai yra susipažinusi su centre saugomomis vertybėmis. Tačiau jau dabar aišku, kad Jaunimo centre liks šiuo metu koridoriuose stiklinėse vitrinose saugoma paroda, Karo ir laisvės kovų muziejus. Šios kolekcijos yra labai vertingos, tačiau svarbu, kad su jomis galėtų susipažinti Janimo centre veikiančios lituanistinės mokyklos  moksleiviai. Taip pat yra kelios kolekcijos dėl kurių likimo – palikti, ar iškelti – dar nėra priimto sprendimo.

Taip pat pradžioje numatoma palikti Jaunimo centre dirbti ir kelis LTSC darbuotojus. Iš viso centre dirba 5 žmonės, tačiau ten nuolat talkininkauja 2–3 stažuotojai iš Lietuvos. Taip pat yra grupė savanorių. Taigi, darbuojasi nebloga komanda.

LTSC perkėlimas – pribrendusi būtinybė

„LTSC kraustymasis į Lemontą yra labai svarbus istorinis įvykis. Mes žengiame pirmyn. Lemonte mes būsime labiau matomi, padidės mūsų centro vaid­muo. Mes visuomet turime žmonių, kurie domisi mūsų sukauptais archyvais ir kolekcijomis, dirba pas mus, stu­dijuoja tą palikimą. Turime ryšių su Lietuvos, Šiaurės Amerikos studentais ir mokslininkais. Buvo atvykusi mokslininkų grupė net iš Japonijos. Tačiau norisi būti dar labiau matomiems. Gaila palikti Marquette Parką. Aš pats čia užaugau. Tačiau šioje vietoje viskas labai pasikeitė. Ir tai yra realybė, kurios tenka paisyti”, – sakė R. Vitas.

Jis baigdamas pokalbį pridūrė, kad iki visiško įsikūrimo teks nuveikti nemažai darbų. Todėl persikraustymas ga­li užtrukti ir visus metus. Kraustymasis retai būna lengvas darbas. Tačiau tai kartu galimybė pajudinti užsistovėjusius kampus, viską surikiuoti iš naujo, ir kas žino – gal surasti ir ištraukti į dienos šviesą bei parodyti visiems kažką tokio, kas buvo seniai pamiršta? Linkime LTSC ir jo talkininkams sėkmės ir energijos, dirbant naujakurystės darbus.

Prieš įsikuriant, žadama perdažyti vidaus patalpų sienas ir pakeisti kelių nedidelių kambarėlių paskirtį.
Prieš įsikuriant, žadama perdažyti vidaus patalpų sienas ir pakeisti kelių nedidelių kambarėlių paskirtį.

Viena iš keturių šviesių salių bus skirta įvairiems renginiams ir susirinkimams.Viena iš keturių šviesių salių bus skirta įvairiems renginiams ir susirinkimams.