CENTRAS - Kultūra - Knygos pristatymas – Prof. Juozas Skirius – JAV lietuvių darbai Lietuvai
JAV lietuvių darbai Lietuvai, 1918–2018 metais. Prof. Juozas Skirius; Knygos pristatymas, Vilniaus Paveikslų Galerijoje, 19 birželio d., 2018 m.

Knygos pristatymas – Prof. Juozas Skirius – JAV lietuvių darbai Lietuvai

Knyga bus pristatyta JAV Lemonte
š.m. lapkričio 11 d., sekmadienį, 1 val. p.p.
Ateitininkų Namuose, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL.

Dalyvaus autorius Prof. Skirius.
Galėsite renginyje knygą įsigyti !
Maloniai kviečiami visi dalyvauti.

 

Skaityti daugiau apie 2018 birželio 19 d. knygos pristatymą kuris vyko Vilniuje, Lietuvos Dailės Muziejuje, paveikslų galerijoje.

Skaityti apie ką tik įvykusį knygos pristatymą 2018 lapkričio 11 d. Lemonte.