Ir vilkas sotus, ir avelė sveika!

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

,,Drauge” ir vėl pasirodė pasisakymų apie ,,Draugo” ateitį. Skaitėme Vytauto Kamanto, Ramunės Kubiliūtės, Marijos Remienės, Karolinos Kubilienės, Antano Paužuolio, Nijolės Nausėdienės ir kitų mintis, pastabas bei pasiūlymus. Nėra klausimo, kad visi ,,Draugui” linki sveikatos, ištvermės ir ryžto. Tuo pasisakymai nesibaigia, jau galima šį tą apibendrinti ir turimas nuomones pastumti kiek į priekį.

Mano manymu, yra keturios logiškos ,,Draugo” leidybos formato galimybės: ,,Draugą” leisti toliau, bet tik popieriniu pavidalu; ,,Draugą” toliau leisti tik internete; ,,Draugą” leisti ir popieriniu, ir elektroniniu pavidalu ir ,,Draugo” visai neleisti.

Paskutinė galimybė gali būti savimi nepasitikinčių, jeigų tokių iš viso būtų, ,,Draugo” varžovų svajonė. Niekas to nėra siūlęs, nors ne vienas išreiškė rūpestį, kad su mažėjančiu prenumeratorių skaičiumi tokia galimybė egzistuoja. Mažėjantis prenumeratorių skaičius siejamas su mirštančiais skaitytojais. Vis dažniau ir dažniau ,,Draugas” yra vadinamas pensininkų laikraščiu. Kai pirmą kartą tai išgirdau, net krūptelėjau. Kaip taip gali būti? Tačiau reikia pripažinti, kad ,,Draugo” skaitytojų bei rėmėjų nugarkaulis yra pensininkų rankose.

,,Draugui” ir Draugo fondui pastoviai aukojama. Tai gražu ir sveikintina. Tuo pačiu gaila, kad didelė dauguma tų rėmėjų yra pažįstamos, žinomos pavardės. Tai ne naujų ar jaunų skaitytojų pavardės, nors ir tokių atsiranda. Ačiū ir jiems!

Galimybė toliau ,,Draugą” leisti tik popieriniu pavidalu irgi nereali, nes kuris laikas jau egzistuoja ir internetinė dienraščio laida. Ta laida yra nepastovi, joje pateikiama nedaug medžiagos, kartais paruošiama vėliau negu gaunamas popierinis laikraštis, bet ,,Draugą” internete jau turime. Prieš metus ar dvejus leidėjai buvo pažadėję internetinę laidą praplėsti ir toliau leisti. Tai nebuvo padaryta, bet turima versija galime ir toliau džiaugtis.

Dauguma internete pasirodančios informacijos gali palaukti, išskyrus mirties pranešimus. Gauti juos laiku yra labai svarbu, norint dalyvauti vieno ar kito žmogaus laidotuvėse. Aišku, negalima paneigti galimybės, kad internetinis ,,Draugo” formatas gali būti panaikintas. Toks žygis gal tik paspartintų duobės kasimą sau.

Trečia galimybė – visiškai pereiti į internetinį ,,Draugą” ir sustabdyti popierinį, mano manymu, būtų tos duobės kasimo sau paspartinimas. Bene visi pasisakiusieji aiškiai teigia, jog dėl įvairių priežasčių popierinis ,,Draugas” yra mėgstamiausias ir draugiškiausias prie arbatos puoduko ar be jo. Spėjama, kad didelė dalis skaitytojų neturi kompiuterio ir jo specialiai ,,Draugui” skaityti nepirks. Manau, kad toks teigimas yra pagrįstas. Vyresnio amžiaus žmonėms dažnai sunku išmokti naudotis ir priprasti prie naujų technologijų. Internetinis dienraštis būtų viena iš tų naujovių.

Pabaigai palikau ketvirtąją galimybę, kuri pasotintų vilką ir avelės gyvastį pratęstų. Tai galimybė tuo pačiu metu turėti visavertį popierinį ir internetinį ,,Draugą”. Kad technologija tam turima, jau buvo įrodyta specialia internetine pilno ,,Draugo” laida, kuria skaitytojus ,,Draugas” maloniai nustebino savo jubiliejinio pokylio dieną pernai metų rudenį. Tereikia sutvarkyti internetinės prenumeratos detales.

Jos irgi jau yra išdirbtos ir kompiuterių rinkoje prieinamos. Tereikia jomis pasinaudoti. Taip susitvarkius, prenumeratą susimokėjęs skaitytojas galės ,,Draugą” prenumeruoti popieriniu ir/ar elektroniniu pavidalu. Nors išlaidos rengiant internetinį dienraštį gal sumažėtų, nebūtina dėl to turėti skirtingą prenumeratos mokestį. Juk pinigų visada trūko ir, be abejo, truks. Aišku, to norintiems turėtų būti galimybė ,,Draugą” prenumeruoti abiem pavidalais. Tereikėtų tik už abu sumokėti.

,,Ar internetas išgelbės ‘Draugą’ nuo ‘mirties’, parodys tik laikas”, – teigė Marija Remienė 2009 m. gruodžio 5 d. pasikalbėjime. Anksčiau ar vėliau mirtis laukia ne tik visų skaitytojų, bet ir ,,Draugo”. Tai tik laiko klausimas. Bet ne apie tai norėjau čia parašyti.

Šiomis dienomis Amerikos politiniame gyvenime tapo populiarus pasakymas apie jau turimų taškų sujungimą. Tik sujungus taškus išryškėja visas vaizdas. Tokių taškų yra ir dėl ,,Draugo” ateities. Kuo greičiau reikia juos sujungti, o tą padarius, pamatysime, kad ,,Draugas” taps laukiamu draugu abiem pavidalais – ir popieriniu, ir elektroniniu. Tereikia tik ryžto!