ale

 Popietės dalyviai susidomėję klausėsi paskaitos.

,,Alatėja” kvietė pasisemti optimizmo

LORETA TIMUKIENĖ

Dažnai mūsų kasdienybę nuspalvina niūri pesimizmo nuotaika, kuriai išsklaidyti, rodos, nėra vaistų. Pasirodo, juos galima rasti, tik reikia pasistengti kitaip pažiūrėti į užgriuvusias negandas, paklausyti tų, kurie nepalūžo po likimo drėbtelėta krūva bėdų, ligų, praradimų. O kartais nuotaiką praskaidrina ir tokie paparasti dalykai kaip buvimas kartu su draugais, pažįstamais, bendraminčiais.

Aišku, niekas neišmatuos, kiek išgirsti patarimai, pasidalinta patirtis ar poezijos posmai padėjo atitrūkti nuo mus užplūstančių negerų nuojautų, piktumo ar nusivylimo, bet sausio 17 d. susirinkusius Čiurlionio galerijoje gaubė noras pabūti kartu, įsiklausyti ir būti išgirstam. Įvairiausio amžiaus moterys (teisybės dėlei reikia pasakyti, kad džiaugėmės matydamos ir vieną kitą vyriškį), perskaičiusios skelbimą laikraštyje ar pakalbintos draugių susirinko į moterų klubo ,,Alatėja” popietę. Joje svečiavosi psichologė Laima Zavistauskas ir rašytoja, žurnalistė Eglė Juodvalkė.

Jau ne pirmą kartą į tokius susitikimus kviečiančios ,,Alatėjos” moterys džiaugiasi, kad jas mielai priima Jaunimo centro Čiurlionio galerija, kurioje buvo galima apžiūrėti šiuo metu ten vykstančią Reginos Nedas darbų parodą. Na, o saulėta sekmadienio popietė prasidėjo melodingais fortepijono muzikos garsais (kūrinį atliko klubietė Evelina Karalienė), padėjusiais susikaupti ir įsiklausyti.

Laima Zavistauskas kalbėjo apie dvi mūsų gyvenimo spalvas – optimizmą ir pesimizmą. Psichologė kvietė atsakyti, kaip kiekvienas supranta šias dvi sąvokas, o vėliau, remdamasi mokslo teorija ir gyvenimiškais pavyzdžiais, paaiškino, kodėl, kada ir kaip mus užvaldo viena ar kita nuotaika, jausmai, nuostata. Išklausę paskaitos supratome, kad savęs ir pasaulio pažinimui ribų iš tiesų nėra, o pagrindinis dalykas, kurį turime suvokti – mūsų gyvenimas didele dalimi priklauso nuo to, su kokia nuostata mes gyvename, kokiomis mintimis pradedame ir baigiame dieną, ko linkime sau ir aplinkiniams. Susidomėjusiems savęs pažinimu psichologė pasiūlė perskaityti keletą psichologinių knygų, o norintiems išgirsti paskaitų panašiomis temomis L. Zavistauskas, jau ne pirmą kartą ateinanti į ,,Alatėjos” renginius, pažadėjo ir ateityje juose apsilankyti.

ale

Psichologė L. Zavistauskas kvietė diskutuoti tema ,,Optimizmo galia pesimizmo laikais”. Audronė Sidaugienė papasakojo apie ,,Alatėjos” moterų darbus.

* * *


Per pertraukėlę ,,Alatėjos” moterys pakvietė svečius ne tik pabendrauti, pasidalinti įspūdžiais, bet ir pasivaišinti jų pačių paruoštais užkandžiais. Kalbų, įspūdžių tikrai netrūko, bet šeimininkės kvietė į susitikimą su dar viena popietės viešnia – poete Egle Juodvalke – žmogumi, kuris ko jau ko, bet optimizmo iš tiesų nestokoja.

Poetė papasakojo apie savo vaikystę, tėvus, lietuvybės suvokimą ir, be abejo, apie kūrybą. Su humoru, išraiškingai ir jausmingai, viešnia prisiminė savo gyvenimo istoriją, pažymėtą savotišku nepaklusnumu, išdykėliškumu, būtinybe kurti ir keliauti. E. Juodvalkė prisipažino dabar rašanti tris knygas ir perskaitė eilėraščių iš vienos jų – poezijos knygos apie partizanus. Kita knyga bus apie Marquette Park, trečioji – apie lietuvybę.

Paklausta, ar kada galima tikėtis autobiografinio romano ,,Cukraus kalnas” tęsinio, rašytoja sakė: ,,Prireikė 50 metų, kad parašyčiau šią knygą, tad reikės dar penkiasdešimties metų, kad pasirodytų antra knygos dalis.” Ką gi, belieka laukti, o ,,Cukraus kalną” skaičiusieji prisipažino, kad ši knyga alsuoja tokiu neišsemiamu optimizmu, kurio galima tik pavydėti. Juolab žinant, kiek jėgų, stiprybės ir valios pareikalauja iš žmogaus liga. ,,Su cukralige buvau susigyvenusi, dabar liga jau pasitraukė”, – apie kopimą į cukraus kalną kalbėjo poetė. Dabar E. Juodvalkė džiaugiasi ne tik galimybe kitaip dėlioti savo gyvenimo žingsnius, bet ir po Nepriklausomybės atgavimo atsiradusia laisve nevaržomai keliauti į Lietuvą – į šalį, kurios trauką ji jaučianti nuolatos.

Viešnia prisipažino, kad ,,Alatėjos” moterų kvietimas pasidalinti savo gyvenimiška ir kūrybine patirtimi buvo pirmasis, kurio gerbiama Eglė sulaukusi iš vadinamų ,,trečiabangių”. Atrodo, kad šiuo ,,pasimatymu” neliko nusivylusios nei klausiusios, nei kalbėjusios – galbūt dėl to, kad mus visus sieja tiek daug bendrų dalykų, iš tiesų tiek daug mes turime vieni kitiems pasakyti.

O laiko ir progų tokiems susitikimams, tikėkimės, surasime. Artėja vasario 14oji, meilės diena. Vasario 28 d. ,,Alatėja” ruošia susitikimą su psichologe iš Lietuvos Stase Stašiene, kuri jau ne pirmą sykį mielai sutiko moterims pasiūlyti ne tik teorinių, bet ir praktinių patarimų. Na, o klubietės jau renka žaislus, drabužius siuntiniui, kuris netrukus keliaus į Lietuvą, į vaikų namus.

ale

Loretos Timukienės ir Laimos Apanavičienės nuotraukos