Midway oro uoste atidengta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno atminimo lenta

LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje kartu su Dariaus ir Girėno komitetu Čikagoje bei Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių miestų komitetu pakvietė čikagiečius į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečio minėjimą neįprastoje lietuviams vietoje – Midway oro uoste. To priežastis – Midway oro uosto Aviacijos veteranų salėje atnaujintos Stepono Dariaus ir Stasio Girėno atminimo lentos atidengimas.

Jau prie įėjimo durų visus atvykusiuosius pasitiko lietuviškais tautiniais drabužiais pasipuošusios moterys. Aviacijos veteranų salėje iki prasidedant minėjimui buvo rodomas specialiai šiai progai sukurtas dokumentinis filmas apie S. Dariaus ir S. Girėno skrydį. Kadangi salė yra atviroje erdvėje, tai daugelis tą dieną keliavusių su įdomumu stebėjo renginį.

Renginį vedė oro uosto Aviacijos departamento darbuotoja Erin O’Donnell. Pranešusi, kad čia visi susirinko ypatinga proga – pažymėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20metį ir atminimo lentos žymiems lietuviams lakūnams atidengimą, popietės vedėja pakvietė šaulių sąjungos narius įnešti vėliavas ir sugiedoti JAV ir Lietuvos himnus.

Pristačiusi susirinkusiems aukštus Čikagos miesto pareigūnus bei užsienio valstybių diplomatus, E. O’Donnell prie mokrofono pakvietė Lietuvos Respublikos generalinę konsulę Čikagoje Skaistę Aniulienę. Pasveikinusi gausiai susirinkusius į šią neeilinę šventę, gen. konsulė pažymėjo, kad legendinių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbis neužmirštamas, ir padėkojo visiems, kurie pagaliau savo triūsu pasiekė tikslą – sugrąžino į Midway oro uostą dar 1993 metais iškilmingai legendiniams lakūnams paminėti atidengtą atminimo lentą.

Minėjimo metu kalbėjo Čikagos aviacijos departamento direktorė Rosemarie S. Andolino, gražiai pasisveikinęs lietuviškai Čikagos mero Richard Daley sveikinimo laišką perskaitė Čikagos miesto Tarptautinių ryšių departamento direktorius Khaled Elkhatib, žodį tarė susigiminiavusių miestų Čikaga–Vilniaus komiteto pirmininkas Stanley Balzekas, Jr, JAV LB tarybos narys Algimantas Barniškis.

Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vadas Mykolas Abarius ir jo pavaduotojas Linas Orentas jūrų šaulių žvaigždėmis apdovanojo didelę grupę žmonių, kurių pastangomis atminimo lenta vėl kabo Midway oro uoste. Apdovanojimo iškilmėse dalyvavo iš Washington, DC atvykęs Lietuvos Respublikos gynybos atašė Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Kanadai pavaduotojas plk. ltn. Mindaugas Abalikšta.

Po apdovanojimų buvo atidengta atminimo lenta. Atminimo lentą žymiems lietuvių lakūnams atidengė R. S. Andolino ir S. Aniulienė.

,,Gerų žmonių ir Dievo pagalba darbas, trukęs pusantrų metų, baigtas, – džiaugėsi Dariaus ir Girėno komiteto Čikagoje narys Ernestas Lukoševičius. – Džiugu, kad drąsiųjų oreivių ir jų istorinio skrydžio atminimas gyvas mūsų širdyse. Steponas Darius ir Stasys Girėnas šiandien vėl su mumis kaip liaudies didvyriai, drąsos ir žygdarbių šaukliai.”

Atminimo lentos atidengimas Midway oro uoste, Čikagoje, – graži dovana ne tik išeivijai, bet ir visiems Lietuvos žmonėms neeilinės šventės – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio proga. Ačiu visiems, kurie padarė viską, kad ta lenta pagaliau vėl kabėtų ten, kur jai ir dera.

Kalba Lietuvos Respublikos gynybos atašė Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Kanadai pavaduotojas plk. ltn. Mindaugas Abalikšta. Už jo (iš kairės): Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vadas M. Abarius, jo pavaduotojas Linas Orentas ir Dariaus ir Girėno komiteto Čikagoje narys Ernestas Lukoševičius.

Midway oro uoste atidengta atnaujinta paminklinė lenta S. Dariaus ir S. Girėno transatlantiniam žygiui atminti.

Visus atvykusiuosius pasitiko lietuviškais tautiniais drabužiais pasipuošusios moterys.

JAV LB Brighton Park apylinkės pirmininkė Salomėja Daulienė (kairėje) ir ALIAS vicepirmininkė Aurelija Dobrovolskienė Midway oro uoste prie paminklinės lentos S. Dariaus ir S. Girėno transatlantiniam žygiui atminti. A. Dobrovolskienė daug prisidėjo, kad ši lenta būtų pakabinta. Už šį darbą ji apdovanota Šaulių žvaigžde.

Į Nepriklausomybės atkūrimo 20mečio paminėjimą Midway oro uoste susirinko nemažas būrys tautiečių.
 Jono Kuprio nuotraukos