chorale

,,William Ferris Chorale“ koncertuoja Orchestra Hall, 2009 m. liepa.


,,William Ferris Chorale” pristato baltų muziką

DALIA CIDZIKAITĖ

Mažai kam žinomas Čikagos choras ,,William Ferris Chorale” gegužės 8 ir 16 dienomis kviečia į koncertą ,,Baltic Blast”, kurio metu bus atlikta Baltijos šalių muzika. Klausytojai girdės baltų kompozitorių: lietuvių Vaclovo Augustino, Juozo Gudavičiaus, Česlovo Sasnausko, Aleksandro Kačanausko, Vytauto Klovos ir Juozo Naujalio, latvių Peter Vasks, estų Cyrillus Kreek, Anatoli Garshnek, Veljo Tormis, Aarvo Part ir kt. kūrinius.

1971 metais įkurtas choras, kritikų vertinamas už mažai kam girdėtų muzikinių kūrinių pristatymą Čikagos visuomenei, šį kartą ėmėsi Baltijos šalių kompozitorių. Vienas iš choro įkūrėjų, meno vadovas, tenoras John Vorrasi, sakė, jog nors su estų kompozitoriaus Aarvo Part darbais choras jau buvo pažįstamas iš anksčiau (liturgijų metu ne kartą giedojo atskiras jo kūrinio ,,Berliner Messe” dalis), baltų muzika jiems iki šiol buvo nepažįstama žemė. Tiesa, turintis nemažai pažįstamų tarp lietuvių, latvių ir estų muzikantų, choro meno vadovas negalėjo nepastebėti didelės baltų meilės ir atsidavimo choriniam dainavimui ir chorų įtakos tų šalių visuomenei. Nusprendęs giliau patyrinėti Baltijos kraštų chorinės muzikos tradicijas ir repertuarą, Vorrasi teigia buvęs apstulbintas tos muzikos turtingumo.

Todėl, pasak choro atstovo, atrenkant kūrinius būsimai programai, susidurta su nepaprastai gausiu ir muzikiniu atžvilgiu stipriu pasirinkimu. Vorrasi pastebėjo, jog nemaža dalis svarbiausių kiekvienos Baltijos šalies kūrinių chorui yra parašyti lotynų kalba. Jį ypač nustebino ir chorinių kūrinių bei liaudies dainų lietuvių, latvių ir estų kalbomis gausa. Geriau susipažinęs su lietuvių chorine muzika ,,William Ferris Chorale” meno vadovas jau dabar galvoja apie koncertą, skirtą vien tik lietuvių chorinei muzikai.

Sudarant programą chorui daug padėjo trijų Baltijos šalių  chorų dirigentai, į kuriuos Vorrasi kreipėsi pagalbos. Vienas iš klausimų buvo, kokius 4–5 kūrinius kiekvienas lietuvis, latvis ar estas atpažintų, ir kuris iš tų kūrinių paskatinų apsilankyti jų koncerte. Vorrasi įsitikinęs, jog rengiant šią programą neužteko tik suprasti, jog užduotis bus atlikta, kai choras išmoks natas ir įvaldys tris kalbas. Meno vadovo įsitikinimu, kur kas svarbesnis uždavinys buvo pajusti, ką muzika reiškia kiekvienos iš trijų Baltijos šalių žmonėms. Tai, pasak Vorrasi, anaiptol neprilygsta tam metui po 9/11 teroristinio išpuolio, kai amerikiečiai ėjo į bažnyčias ir iš visų plaučių giedojo ,,America the Beautiful” ar ,,God Bless America”. ,,Tu suvoki, – sakė jis, – jog visi tie atrinkti skirtingų kultūrų kūriniai reiškė kur kas daugiau, nes jie gimė iš kančios, iš pavergtos tikrovės, ir būtent ta muzika palaikė žmonių viltį, palaikė rusenantį laisvės žiburį.” 

Paprašytas apibūdinti baltų muziką, Vorrasi sakė, jog tai padaryti jam būtų be galo sunku, nes greičiausiai visoms trims šalims nėra vieno, bendro vardiklio. Koncerte ,,Baltic Blast” klausytojai girdės kūrinius,
williamparašytus XIX amžiaus viduryje ir XXI amžiuje. Visuose juose choro meno vadovas įžvelgia didelę harmonijos ir melodijos įvairovę. Iš kitos pusės, sako jis, visų  trijų Baltijos kraštų kūriniai, skirti chorui, yra ypač  stiprūs ir galingi. Kai kurie jų – labai tylūs ir švelnūs, pvz., Part kūriniai, užtat liaudies muzikos kūriniai – ypač ugningi ir stiprūs.    

Vorrasi prisipažino, jog nors jam labai patinka „koncertinė”, „rimta” Baltijos kraštų muzika, jis vis pagauna save niūniuojant liaudies dainų melodijas. Būtent jos, įsitikinęs ,,William Ferris Chorale” meno vadovas, priverčia nusišypsoti ir pradėti mušti koja į taktą. Iš lietuvių kompozitorių jam ypač patinka V. Augustino ,,Tėvyne mūsų” ir J. Gudavičiaus ,,Kur giria žaliuoja”.

Koncertai įvyks:  
Gegužės 8 d., šeštadienį, 7:30 val. vakare Loyola University Madonna della Strada koplyčioje (1032 West Sheridan Rd., Chicago)
Gegužės 16 d., sekmadienį, 3 val. popiet Rockefeller Memorial Chapel (59th and Woodlawn, Chicago).
Bilietų  kaina 20–25 dol., teirautis telefonu 773-325-2000. Daugiau informacijos www.williamferrischo-rale.org

Choro dirigentas Paul French.