menas

Parodos dalyvės (iš kairės): Marija Meškauskaitė, draugijos pirmininkė, Marija Ambrozaitienė, Dalia Šlenienė, Lietuvių dailės muziejaus direktorė, Magdalena Stankūnienė, Ada Sutkuvienė, Rasa Sutkutė, Veronika Švabienė, Laima Švabaitė-Petrulienė, Daina Lukaitė, Daiva Karužaitė, Marija Strasevičiūtė ir Liucija Kryževičienė. Sėdi Izabelė Stončienė. Laimos Apanavičienės nuotraukos

Lietuvos dailės muziejus nušvito ,,Spalvų varsa”

LAIMA APANAVIČIENĖ

Amerikos lietuvių dailininkių draugijos moterys (LAWAA – Lithuanian American Womens Artists Association), nebesulaukusios, kada šįmet ateis vasara, nutarė jos atėjimą paspartinti savo darbų spalvomis ir birželio 13ąją pakvietė meno mylėtojus į parodos ,,Spalvų varsa” Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte, atidarymą.

Ilgai derinusios mintis po prieš septynetą metų surengtos parodos ,,Minčių deriniai”, kuri vyko Blank Center for the Arts Michigan City, Indiana, moterys vis dėlto ryžosi vėl susiburti draugėn ir priminti apie save žiūrovui. Ir gerai padarė. Vienintelio gaila, kad šį kartą pamatėme daug mažesnį būrį savo darbus rodančių menininkių nei praėjusioje parodoje (prieš septynetą metų dalyvavo beveik 40 moterų, šį kartą žiūrovui darbus pateikė aštuoniolika menininkių). Bet kaip sakoma – ne kiekybė svarbu, o kokybė.

Atidarydama parodą Marija Meškauskaitė, LAWAA pirmininkė, džiaugėsi, kad vis dėlto pasisekė suburti moteris ir parodyti, kad jos nesėdi sudėjusios rankų. Šįkart išleistas ir parodos katalogėlis (prieš septynerius metus jo nebuvo). Spalvingas leidinukas (jį paruošė Rasa Sutkutė) būtų dar gražesnis, jei būtų buvusi suvienodinta pavardžių bei darbų pavadinimų rašyba, ir informatyvesnis, jei būtų buvę įtrauktos visų dalyvių pavardės.

Parodai ,,Spalvų varsa” moterys pateikė po du naujausius savo darbus. Įėjus į parodų salę ji išties buvo nušviesta spalvomis – vienuose darbuose jos prislopintos (Marija Strasevičiūtė), kituose traukia akį savo sodrumu (Ados Sutkuvienės, Onos Čepelės darbai), dar kituose (Dalios Šlenienės, Marijos Ambrozaitienės) vyrauja šaltokos spalvos. Pora autorių – Veronika Švabienė ir Laima NarisLapinskienė (nežinia, kodėl šios autorės pavardės nėra išleistame parodos kataloge, kaip nėra ir Daivos Karužaitės pavardės) – pateikė tiesiog tušu atliktus darbus.

Ir ne tik spalvos traukė žiūrovų akį. Atėjęs į parodą žiūrovas dar kartą įsitikina, kad kiekviena moteris – atskiras pasaulis. Kiekviena save išreiškia skirtingai ir savitai. Rodomi darbai skiriasi ne tik turiniu, bet ir atlikimo technika. Tapyba aliejumi ir akrilika, keramika ir tekstilė, koliažai ir piešiniai tušu – moterys savąjį ,,aš” reiškia įvairiausiais būdais. Daugelis parodoje dalyvaujančių menininkių turi savo braižą, tad, įėjęs į salę, iškart nesuklysdamas pasakysi, kur kieno darbai (Liucija Kryževičienė, Laima Švabaitė-Petrulienė, Giedrė Žumbakienė, Julie Kasniūnas ir kt). Kita grupė dailininkių parodoje rodo savo naujuosius bandymus. Įdomu buvo matyti Dainos Lukaitės keramikos darbus (man iki šiol ji buvo žinoma tik kaip tapytoja, nors pakalbinta sakė, kad keramika susidomėjo jau seniai), suintrigavo Daivos Karužaitės nematyti darbai iš lino pluošto. Nors Magdalenos Stankūnienės darbus besidomintys jos kūryba gali atpažinti iš tolo, tačiau ji taip pat ,,naujai derina spalvas”. Man asmeniškai buvo įdomu pamatyti Dalios Šlenienės aliejumi tapytą drobę (,,Sudie”). Iki tol maniau, kad Dalia yra ,,užkietėjusi” keramikė.

Parodoje dalyvauja menininkės – Marija Ambrozaitienė, Ona Baužienė, Ona Čepelė, Daiva Karužaitė, Julie Kasniūnas, Liucija Kryževičienė, Daina Lukaitė, Marija Meškauskaitė, Laima Naris-Lapinskienė, Laima Švabaitė-Petrulienė, Magdalena Stankūnienė, Izabelė Stončienė, Marija Strasevičiūtė, Rasa Sutkutė, Ada Sutkuvienė, Dalia Šlenienė, Veronika Švabienė, Giedrė Žumbakienė – rodo žiūrovams po 2 savo darbus.

Į visų jų darbus iš M. Ambrozaitienės nuotraukų triptiko žvelgia Viktoras Petravičius. Ir, manau, šį triptiką į parodą M. Ambrozaitienė atnešė neatsitiktinai – nemažas būrys parodoje dalyvaujančių menininkių yra bendravę su maestro.

Vienintelio ko pasigedau parodoje – nematome neseniai atvykusių gyventi į JAV dailininkių darbų (išskyrus L. Kryževičienės darbus). Šiuo metu Amerikoje yra nemažas būrys moterų, sėkmingai dirbančių ir rodančių savo darbus Amerikos žiūrovui. Gal jas taip pat reikėtų įtraukti į draugijos veiklą? Manau, kad nuo to draugija tik sustiprėtų, ir parodos būtų dar įdomesnės.

Paroda veiks visą vasarą, tad, būdami Pasaulio lietuvių centre, neužmirškite jos aplankyti. Šeštadieniais ir sekmadieniais muziejus atidarytas nuo 11 val. r. iki 2 val. p. p., kitomis dienomis dėl atvykimo prašome susitarti iš anksto tel.: 630-257-2034 (Dalia Šlenienė).

menas

Dalia Šlenienė, Lietuvių dailės muziejaus direktorė su  Ada Sutkuvienė

Daina Lukaitė su tėvu Vincu Luku prie Dainos keramikos darbų.