KAIP KALBAME IR RAŠOME


AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ
aurelijat@yahoo.com

Apie tamstas

Lietuvių kalboje kreiptis į kitą žmogų galima keliais įvardžiais. Priklausomai nuo žmonių santykių (artimi ar nepažįstami) dabartinėje kalboje dažniausiai vartojami įvardžiai jūs arba tu. Kaip žinome, įvardžiu jūs dažniausiai kreipiamės į vyresnio amžiaus arba dažnai pirmą kartą sutiktą, nepažįstamą ar menkai pažįstamą žmogų. Tai pagarbaus kreipimosi įvardis. Įvardžiu tu dažniausiai kreipiamės į sau artimus žmones, taip išreikšdami artumą, šiltumą ir kartu pagarbą – juk, kalbininkės Antanės Kučinskaitės teigimu, ir į Dievą kreipiamės įvardžiu Tu.

Ne visose kalbose familiaraus ir nefamiliaraus kreipimosi įvardžiai skiriasi. Palyginimui puikiai tiks anglų kalbos pavyzdys: kalbos istorijoje išnykus familiariam įvardžiui thou, teliko vienas (anksčiau buvęs nefamiliarus, formalus) įvardis you. Todėl anglakalbiams, mokantis kitų kalbų, kuriose yra skiriama tu ir jūs vartosena, ne visada lengva atskirti, kurį įvardį kada vartoti.

Dabar jau gana retai bendrinėje kalboje vartojamas, tačiau anksčiau buvęs gana dažnas mandagaus kreipimosi įvardis – tamsta. Sklaidydama disertacijai ir Asmeninės kalbos duomenų bazei renkamus laiškus, neretai pastebiu, kad įvardis tamsta vartojamas tik senesniuose (dažniausiai iki XX amžiaus vidurio rašytuose) laiškuose. Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne žodis tamsta iš viso (visų linksnių) pavartotas 2,475 kartus, o įvardis jūs (čia suskaičiuoti visi atvejai, tiek mandagaus kreipimosi, tiek paprasto kreipinio į žmonių grupę) – 105,722 kartus. Tad vartosenos skirtumas nemažas.

Įvardžiui tamsta nykti padėjo ir tai, kad šis įvardis beveik nežinomas pietinėse aukštaičių šnektose: vakarų aukštaičių kauniškių (vadinamųjų suvalkiečių) ir pietų aukštaičių (vadinamųjų dzūkų). Kaip žinome, bendrinės lietuvių kalbos pamatas ir yra vak. aukštaičių kauniškių patarmė, todėl ir bendrinėje kalboje šio įvardžio vartosena nyksta.

Lietuvių kalbininko Alekso Girdenio teigimu, nemažai įtakos tamstos nykimui turi ir įvardžio jūs lankstumas: tamstą reikia kartoti, o įvardį jūs sakinyje galima praleisti, mat jo ,,buvimą” rodys veiksmažodis, pvz., Ką tamsta čia pasakoji? ir Ką (jūs) čia pasakojate? Daugiskaitinės frazės skamba mandagiai ir be įvardžio jūs. O praleidus tamstą, sakinys nebeskambės taip pagarbiai.

Girdenio nuomone, reikėtų atsisakyti daiktavardinės tamstos vartosenos (tamsta mokytojau, gerbiamasis tamsta, tamsta Petraiti ir kt). Ši vartosena plinta iš tų tarmių, kurios tamstos neturi ir suvokia šį žodelį kaip daiktavardį, artimą ponui. Ponų draudimo laikais (sovietmečiu) tokia ydinga tamstos vartosena itin plito. Jos derėtų vengti.

Tai, kad tamsta nyksta iš vartosenos, nereiškia, kad šio įvardžio negalima vartoti. Jį galima vartoti, mandagiai kreipiantis pasirinktinai vietoj įvardžių tu ar jūs (priklausomai į kiek žmonių kreipiamasi). Atitinkamai vartojamas ir veiksmažodis: jei tamsta kreipiamasi į vieną žmogų, vartojama vienaskaita (Iš kur tamsta būsi kilęs?), jei į keletą – daugiskaita (Sėskitės tamstos prie šio stalo).

Parengta pagal ,,Klausimų kraitelę” (Vilnius: Gimtoji kalba, 1996), naudotasi Dabartinės lietuvių kalbos tekstynu (donelaitis.vdu.lt)