Birželio 10, 2008

Madison lietuvių telkinys – išvykus norisi grįžti
Dalia Cidzikaitė


madison

Į šiais laikais tokį dažną klausimą: ar mėgstate keliauti, atsakau, jog kaip turistė – ne, vis dėlto ne vieną šalį, JAV valstiją esu aplankiusi su ,,reikalais”: teko vykti į konferencijas, vasaros metu dėstyti keliuose universitetuose, stovyklauti, mokytis, o tapus „Draugo” vyr. redaktore – vykti susipažinti su senais ir galbūt naujais dienraščio skaitytojais. Neseniai buvau slogousitikusi su Cicero ir Brighton Park lietuviais, o vieną sekmadienį dalyvavau Korp! Neo-Lithuania narių susitikime Lemont. Į vieną paskutinių savo tokių kelionių išsiruošiau gegužės 30 dieną. Vykau į Madison-Vilnius Sister Cities, Inc. (MVSC) metinį pokylį Madison, Wisconsin valstijoje. Vienas ,,Draugo” bendradarbis, išlydėdamas į keturių valandų kelionę autobusu, palinkėjo valgyti daug sūrio, primindamas man, jog Madison, o kartu su juo ir visa Wisconsin valstija, garsėja ne kuo kitu, o – sūriu.

Tačiau Madison miestas garsėja ir dar vienu, ypač lietuviams, svarbiu dalyku – kaip ir daugumoje Amerikos kampelių, taip ir čia gyvena lietuviai ir, skirtingai nuo kitų lietuviškų telkinių JAV, vietoj dar vienos dukterinės JAV Lietuvių Bendruomenės jie 1989 metais, siekdami užmegzti ir plėtoti kultūrinius ir kitus apsikeitimo mainus tarp Lietuvos ir Wisconsin valstijos, įkūrė MVSC. Organizacijos veikla ypatingai pagyvėjo 1991 metais, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Nuo tada Madison ir Vilnius miestai apsikeitė ne viena vertinga kultūrine, ekonomine, švietimo patirtimi.

Kaip ir kiti lietuviški telkiniai, Madison ir jo apylinkių lietuviai švenčia pagrindines šventes – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją, Kalėdas, Naujuosius metus, tačiau netingi imtis ir kitokių sumanymų. Štai kiekvienais metais spalio mėnesį Madison vykstančioje World Dairy Expo (Pasaulinėje pienininkystės parodoje) praėjusias metais dalyvavo ir MVSC. Ši organizacija į parodą, paprastai kiekvienais metais sutraukiančią apie 60,000 lankytojų, pasikvietė keturis atstovus iš Lietuvos.

Žinia, jog lietuviams daina ir šokis yra labai arti širdies. Ne išimtis ir Madison lietuviai. Čia lietuviškais tautiniais šokiais galima pasigrožėti arba išdrįsus ir išmokti šokių grupėje ,,Žaibas”, kuri buvo įsteigta Vidos Kazlauskaitės-Stark, siekiant pagyvinti lietuvišką veiklą, puoselėti tautinius šokius ir  taip skleisti lietuvių kultūrą Wisconsin valstijoje. Trylika metų grupei vadovavo Asta Šepetytė, o šiuo metu su šokėjais dirba Nijolė Semėnaitė-Etzwiler. Kaip rašoma MVSC internetinėje svetainėje, ,,Žaibas” pirmą kartą ,,sužaibavo” 1991 m. Madison tarptautiniame festivalyje ir nuo to laiko pasirodo jame kasmet, visados su visų šeimų vaikais. ,,Žaibas” mielai ir dažnai šoka įvairiuose lietuvių, universitetų ir tarptautiniuose renginiuose. 2002 m. ši šokių grupė buvo išrinkta atstovauti Wisconsin liaudies kolektyvui Japonijoje, ji taip pat šoko ,,Draugo” koncerte Čikagoje. ,,Žaibas” dalyvavo IX, X, XI ir XII Tautinių šokių šventėse, pasirodė Dainų šventėje Vilniuje. Ne išimtis ir šią vasarą įvyksianti XIII Tautinių šokių šventė Los Angeles. Žaibus ir žaibes galėsime pamatyti ir ten.

Lietuviai šiame krašte ne tik šilti ir svetingi, jie puikiai moka ir užimti jų mieste besilankančius svečius. Šeštadienio rytą man buvo aprodytas ne tik pats universitetinis miestas, bet ir apeitas garbingas ratas, berods, paties didžiausio visoje Amerikoje ūkininkų turgaus. (Čia, beje, man ir teko išpildyti bendradarbio palinkėjimą ir iš pačių ūkininkų rankų paragauti jų gaminto garsaus Wisconsin sūrio.) Bet viešnagei Madison kažko truktų, jei nebūtų aplankytas išties įspūdingai ant kalvos stūksantis miesto pasididžiavimas – Kapitolijus. O jį aprodė jame kaip gidė dirbanti MVSC prezidentė Daina Zemliauskas-Juozevičius. Jei kada nors lankysitės Madison savaitgalį ir sumanysite aplankyti šio miesto Kapitoljų, būtinai susiraskite Dainą – pažadu, jog pasivaikščiojimas po tą pastatą bus ne tik įdomus, bet ir smagus, pagardintas šmaikštaus Dainos humoro. O jei net ir po to smalsumas, kaip gyvena ir dirba Madison lietuviai nebus užganėdintas, susiraskite MVSC vicepirmininką Gediminą Vidugirį, kuris mielai nusiveš į savo drabovietę ,,Promega” ir ne tik papasakos apie šią besiplečiančią chemijos kompaniją, bet ir parodys pačius naujausius laimėjimus chemijoje, konkrečiai — baltymų srityje.

Madison lietuvius palikau jau besiruošiančius naujam projektui. Madison centrinėje viešojoje bibliotekoje MVSC sugalvojo surengti plakatų parodą ,,Okupuotos Lietuvos plakatai 1940–1990”. Paroda jau veikia ir kabės ten iki birželio 29 d. O kalbant apie dar tolimesnius planus, 2009-ųjų vasarą University of Wisconsin-Madison viešės Baltic Studies Summer Institute (BALSSI), kur visi norintys galės intensyviai mokytis lietuvių, latvių ar estų kalbų. MVSC nariai nelaukia paskutinės minutės – jie jau susisiekė su šią programą prižiūrėsiančiais žmonėmis iš UW Madison ir galvoja, kaip galės prisidėti ne tik prie programos sėkmės, bet ir prie lietuviškos kultūros garsinimo Madison ir visoje Wisconsin valstijoje.

Atėjus laikui išvažiuoti, matyt, ne veltui neskubėjau suspėti į autobusą, važiuojantį Čikagos link. Pavėlavusi į jį, turėjau progos ilgiau pabūti smagioje Madison lietuvių kompanijoje. Tądien iš tiesų nelabai norėjosi išvažiuoti