latviai

JAV LB LISS žinios: Lietuvos darbovietės studento stažuotojo akimis

LR garbės konsulų suvažiavimas ir pirmoji komandiruotė

EGLĖ GINTAUTAITĖ

latviai Praeita savaitė Užsienio reikalų ministerijoje buvo kiek įtempta, pilna įspūdžių, naujų pažinčių ir, žinoma, naujos patirties. Liepos 14–16 dienomis vyko ketvirtas Lietuvos Respublikos garbės konsulų suvažiavimas, kuriame ir man teko dalyvauti ir prisidėti prie organizacinio komiteto darbo.

Renginys buvo išties įspūdingas – į pirmos dienos atidarymą atvyko Jos Ekscelencija, Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, oficialiai pasveikinusi atvykusius garbės konsulus. Lietuvos Respublikai šiuo metu atstovauja apie 166 garbės konsulų įvairiose valstybėse, į šių metų suvažiavimą atvyko apie šimtas garbės konsulų iš viso pasaulio. Nors garbės konsulai nėra valstybės tarnautojai ir negauna atlyginimo, jų titulas suteikia jiems teisę vykdyti tam tikras konsulines paslaugas ir atstovauti Lietuvai jų gyvenamose šalyse.

Pirma suvažiavimo diena vyko ,,Radisson Blue Hotel Lietuva” konferencijų salėje, kur įvairių Lietuvos ministerijų ministrai, ambasadoriai bei verslininkai pristatė savo pranešimus. Kalbą perskaitė ir užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis. Ekonomikos ministras Dainius Kreivys kalbėjo apie Lietuvos ekonominę padėtį bei investicinius planus, kreipėsi į garbės konsulus, kviesdamas juos aktyviau prisidėti prie Lietuvos ekonomikos kėlimo. Vienas iš pagrindinių ekonominių tikslų, pristatytų konferencijoje, buvo projektas paversti Lietuvą Šiaurės Europos paslaugų centru, plečiant eksporto pervežimo galimybes, pasinaudojus neužšąlančiu Klaipėdos jūros uostu bei kokybiškais Lietuvos keliais. Taip pat buvo diskutuojama apie Lietuvos galimybes tapti nepriklausoma nuo kitų šalių energetikoje, plečiant jau įkurtų vėjo jėgainių sistemas bei statant naują elektrinę, kuri aprūpintų energija ne tik Lietuvą, bet ir artimus kaimynus.

Antroje dienos dalyje įvairūs Lietuvos verslininkai pristatė investavimo galimybes šalyje, o Turizmo departamentas pasidalijo planais, kaip plėsti į Lietuvą atvykstančius turistų srautus.

Antra konferencijų diena vyko Užsienio reikalų ministerijoje, kur konsulai išklausė pranešimus apie Lietuvos išeiviją, susipažino su Lietuvos diasporos problemomis ir privalumais, aptarė kelius, kaip jie galėtų prisidėti prie išeivijos veiklos. Vakare garbės konsulai buvo pakviesti į Lietuvos dailės galeriją uždaram priėmimui, kur galėjo artimiau pabendrauti su viceministrais, kitais ministerijų darbuotojais.

Po dviejų įtemptų dienų trečią dieną garbės konsulai keliavo po įvairius Lietuvos regionus. Man buvo didelė garbė lydėti garbės konsulus iš JAV, Norvegijos, Ispanijos bei Gruzijos į Trakus, Birštoną, Prienų rajoną ir Vazgaikiemį. Diena buvo išties įspūdinga ir pilna nuotykių. Aplankę Birštono sanatorijas ir pažangiausias regiono kompanijas, buvome pakviesti į Visuomenės harmonizavimo parką Vazgaikiemyje, kurį įkūrė „Senukų” įmonių asociacijos prezidentas Augustinas Rakauskas. 120 hektarų plote pastatytas prabangus viešbutis, žirgynas, amfiteatras, poilsio sodybos, supiltas didžiulis kalnas, ant kurio puikuojasi 13 metrų aukščio skulptūra „Saulės vaikai” – fizinės vienybės ir dvasinės šviesos sklidimo simbolis. Šiuo projektu Rakauskas siekia atgaivinti ir tobulinti Lietuvos kaimą, suteikti žmonėms progą rasti dvasinę ramybę Visuomenės harmonizavimo parke.

Rakauskų šeima asmeniškai pasitiko garbės konsulus ir visai dienai pasiūlė jiems pramogų. Po išvykos po parko valdas ir viešbutį buvome pakviesti pažiūrėti žirgų šuolių per kliūtis varžybas vieninteliame Baltijos šalyse šildomame uždarame jojimo manieže, kur rengiamos tarptautinės jojimo varžybos. Dieną pabaigėme sočiais pavalgę parko viešbutyje.

Garbės konsulų suvažiavime buvo pristatyta daug naujų pasiūlymų ir planų, skirtų tobulinti Lietuvą, gerinti ekonominę padėtį. Tikimasi, kad svarstytos mintys netrukus virs konkrečiais projektais.

„Skambėk, lietuviška daina, Dauguvos krantuos”

Darbas Užsienio reikalų ministerijoje su kiekviena diena darosi vis įdomesnis, judresnis. Liepos 17 dieną, šeštadienį, gavau progą vykti į savo pirmąją užsienio komandiruotę – į Latviją. Daugpilio mieste Latvijos Lietuvių Bendruomenė surengė dainų festivalį „Skambėk, lietuviška daina, Dauguvos krantuos”, skirtą Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui ir Mindaugo karūnavimo dienai paminėti.

Į Latvijos LB namus Daugpilyje susirinko daugiau nei šimtas žmonių, tarp jų ir muzikos ir šokių grupės iš Latvijos miestų, Rusijos, Ukrainos bei Baltarusijos. Iš Lietuvos Respublikos ambasados Rygoje atvyko patarėja Natalija Burbienė, kuri perskaitė ambasadoriaus Antano Valionio sveikinimą Latvijos LB.

Visą dieną mus džiugino lietuviškos dainos ir tautiniai šokiai, kuriuos mums padovanojo Latvijos lietuviai, vilkėję tautiniais lietuviškais drabužiais. Renginio organizatoriai taip pat suplanavo išvyką į netoliese esantį miestelį Agluoną, kur lietuviai vienuoliai pastatė didžiausią katalikų šventovę Latvijoje. Manoma, kad toje vietoje palaidotas vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas. Esu labai dėkinga Latvijos Lietuvių bendruomenei už tokį šiltą priėmimą.

latviai
Šokių ir dainų grupės iš Latvijos.