Žemė dreba, kai mes šokam!

San Francisco šokių grupė ,,Tiltas” pirmą kartą šoko šokių šventėje

sanfran

Lietuvių tautinių šokių grupė ,,Tiltas” iš San Francisco pirmą kartą dalyvavo šių metų lietuvių tautinių šokių šventėje, kuri įvyko liepos 6 d. Los Angeles, Kalifornijoje.

Lietuvių skaičiui vis didėjant San Francisco, 2007 m. rugsėjo mėnesį susiėjo grupė lietuvių jaunimo ir nutarė San Francisco mieste atnaujinti tautinių šokių grupę. Prieš daugelį metų Danutė Janutienė vadovavo grupei ,,Vakarų vaikai”, ji mielai sutiko prisidėti kaip naujos šokių grupės patarėja. Susidomėjimas kilo greitai ir spalio mėnesį jau buvo paskelbtas skelbimas, kviečiantis visus, norinčius šokti, o naujos San Francisco gyventojos Kristina Mattienė iš Čikagos ir Lina Šeštokaitė iš Philadelphia prisiėmė atsakomybę vadovauti ir mokytojauti šiai grupei.

Iškilo vienas klausimas – kaip pavadinti šią naują grupę? Ar ji turėjo pasilikti ,,Vakarų vaikų” vardą? O gal naujai grupei reikėjo išrinkti naują pavadinimą? Buvo gyvų diskusijų ir daug pasiūlymų. Žodis ,,tiltas” buvo parinktas kaip naujas San Francisco šokių grupės pavadinimas, nes tiltai sujungia lietuvius iš įvairių San Francisco rajonų: Marin County, Contra Costa County, Alameda County, San Jose County ir, aišku, San Francisco County. Tiltų dėka veiklūs lietuviai gali susieiti šokti ir dalyvauti įvairioje lietuviškoje veikloje.

Netrukus susirinko užtenkamai šokėjų ir kas sekmadienį pradėjo vykti repeticijos. Pirmiausia ,,Tiltas” išmoko šokį ,,Dek, ugnie.” Iš pradžių šis šokis atrodė labai sudėtingas ir per lėtas, bet kai šokėjai išmoko šį šokį, jis tapo lyg ir mūsų grupės motto.

,,Tiltas” pirma pasirodė per San Francisco Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Po tos dienos ,,Tilto” šokėjų ūpas šokti šokių šventėje dar labiau pakilo. Džiaugsmas ir noras pripildė visų širdis kuo greičiau vykti į Los Angeles.

sanfranVisi šokėjai su didelėm šypsenom atvyko į penktadienio generalinę repeticiją. Nors ir buvo drėgna ir karšta, šokėjai mielai šoko, juokėsi ir bendravo. Buvo nuostabus jausmas šokti su daugiau nei tūkstančiu šokėjų iš JAV, Kanados ir Lietuvos. Dar labiau džiaugsmas pakilo per šeštadienio repeticiją, nes jos metu tikrai jautėsi lyg būtų šokių šventės savaitgalis. Visos šokių grupės buvo margai apsirengusios su savo specialiai sukurtais marškinėliais, triukšmas, muzika, šokiai, pavargusios kojos, prakaitas, šypsenos – tai buvo tikra repeticija ir šokėjai negalėjo sulaukti sekmadienio.

Per pokylį prasidėjo kalbos vykti šokti į Lietuvą į 2009 metų Šokių ir dainų šventę ir net pradėti ruoštis kitai šokių šventei, kuri įvyks 2012 metais. Bet kol sulauksime kitos šokių šventės Lietuvoje, JAV, Kanadoje ar bet kur kitur, ,,Tiltas” artimiausiu laiku šoks per Lietuvių dienas Los Angeles spalio 4–5 dienomis. Daugiau informacijos apie šį artėjantį savaitgalį galite sužinoti tinklalapyje adresu: www.ltdays.com

Ir atsiminkite, kad ,,Žemė dreba, kai mes šokam!”

,,Tilto” atstovai