nj
Joninės. Rimo Gedeikos nuotraukos

Sveikiname naujausią JAV LB židinį – Centrinio New Jersey apylinkę!


SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Galima drąsiai teigti, kad JAV Lietuvių Bendruomenė palaipsniui jaunėja, į jos gretas pamažu įsitraukiant naujoms jėgoms. Šių metų birželio 27 dieną, pirmadienį, JAV LB Krašto valdybos telefoniniame posėdyje buvo pristatyta ir patvirtinta nauja Centrinio New Jersey LB apylinkė.

Liepos 10 dieną turėjau progos aplankyti šią naują apylinkę, susitikti su jos veikėjais ir dalyvauti švenčių pynėje „Lietuviais esame mes gimę” Estų namuose Jackcon, NJ. Šventės metu buvo paminėta Mindaugo karūnavimo – Valstybės diena ir Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejus, taip pat neužmiršti Jonai, Janinos, Rasos ir Mindaugai.

Lyg būtum Lietuvoje

Renginys buvo įspūdingas. Gausi ir turininga programa, daugybė lietuvių (per 350) vertė manyti, kad esi Lietuvoje.

Tik atvykus į vietą, Estų namų teritoriją, visus maloniai pasitiko paslaugūs apsaugos vyrai – Raimondas, Konradas, Petras, Virgilijus, Laurynas, Mantas ir kiti. Jie net tik padėjo aikštelėje sustatyti automobilius, dalijo renginio programas, bet ir, linkėdami saugaus kelio, gražiai išlydėjo svečius šventei pasibaigus.

Paėjus tolėliau, dėmesį patraukė Kaziuko mugės pavėsinė, kur šeimininkaujančios gražios lietuvaitės siūlė įvairių gėrybių: gintaro papuošalų, nertų kepurėlių, kitų meno kūrinių. Atkreipėme dėmesį į ąžuolo lapais išpuoštus vartus su Gedimino stulpais (autorius – auksinių rankų meistras Gintas Banionis). Pagalvota ir apie mažuosius – jiems buvo pastatytas didžiulis šokinėjimo tramplinas. Jolanta Šukienė, Jovita Jarusevičienė ir Aušra Matutis buvo atsakingos už vaikų užimtumą.

Pastato viduje apžiūrint Auksės Motto kruopščiai ir dalykiškai paruoštus stendus, buvo galima susipažinti su visa Lietuvos istorija. Čia pat veikiančioje „pinigų keitykloje”, kurioje darbavosi Jolanta Sinkevičienė ir Laimutė Vasilkovienė, dolerius galėjai pasikeisti į litus. O už šiuos galėjai pirkti ką nori – kavos, spurgų (šimtą jų iškepė ir renginiui paaukojo Regina Šulcienė). Vyrai galėjo prisėsti su bokalu alaus, paskanauti duonos su česnaku, kurios prikepė Rosina Zimnickaitė. Vėliau visi buvo pakviesti į lauką, į šventės atidarymą.

Programa – gausi ir turininga

Šventinį renginį pradėjo į aikštę įžygiavę Krivis ir vaidilutės, buvo sugiedota „Tautiška giesmė”, įžangos žodį tarė susikūrusios apylinkės valdybos pirmininkė Rasa Miliūtė. Ji nuoširdžiai pasveikino gausiai susirinkusius dalyvius ir tarti sveikinimo žodžio pakvietė šių namų šeimininką Lakewood estų klubo asociacijos prezidentą Priit Parming. Garbus svečias pasidžiaugė augančia ir savo tautos tradicijas tęsiančia lietuvių karta, palinkėjo didžiausios sėkmės visuomeninėje veikloje.

Šių eilučių autorė susirinkusiuosius sveikino JAV LB Krašto valdybos vardu.

Svečiams buvo įteikti tikri lietuviški sūriai (juos supaudė Loreta Balčaitienė), kurių vėliau paragavo visi, kas tik norėjo.

Labai įspūdingai pasirodė 12 baltais sijonais ir baltomis palaidinukėmis vilkinčių, tautinėmis juostomis persirišusių merginų – vaidilučių – grupė. Jų kepurinė buvo sutikta audringais plojimais. Šokėjas parengė Lina Jefimova ir Rasa Lukošienė. Šis šokis tą vakarą buvo sušoktas net tris kartus.

Programą sumaniai vedė apylinkės pirmininkė. Jai talkinanti Jūratė Jakonytė pakvietė užpildyti Lietuvos žemėlapio piešiniais ,,Už ką aš myliu Lietuvą”. Aktyviausios buvo mamos su savo mažyliais. Kiekviena šeima žemėlapyje piešė būtent toje vietoje, iš kurios yra atvykusi. Mažyliai paišė gėles, saulę, namus, šeimą.

Baigus spalvinti Lietuvos žemėlapį, laukė kitas įdomus dalykas – ąžuolų lapų vainikų pynimo varžytuvės, kurias aš pavadinau mokyklėle. Žiūrėjau, kaip uoliai žmonės pina vainikus (kelios merginos tai darė pirmą kartą), bet dar įdomiau buvo matyti, kaip gerai ir greitai pina vyrai. Kiti tuo metu ragavo lietuviško sūrio, treti suko galvas atsakinėdami į įdomius istorijos žinių konkurso ,,Kaip Jūs pažįstate Lietuvą?” klausimus.

Pagerbti Jonai ir Janės, paminėtas Žalgirio mūšis

Į aikštės vidurį pakviesti Jonai ir Janės, Rasos ir Mindaugai buvo papuošti ąžuolų vainikais. Daug dėmesio ir šurmulio pelnė kryžiuočių ir pagonių mūšis – Žalgirio mūšio interpretacija. Jam buvo gerai pasiruošta, kryžiuočiai – su baltais apsiaustais, ant kurių išpiešti juodi kryžiai. Labai entuziastingai lietuviai pagonys būrėsi į kovą ir, aišku, laimėjo. Vilmantas Latvys, Gintaras Balkius ir Nerijus Šešelgis kvietė skanauti jų kepamų vištienos ir kiaulienos šašlykų. Nosį kuteno troškintų kopūstų ir žirnienės kvapas. Renginio vyriausia šeimininkė Loreta Balčaitienė su savo padėjėjomis Valentina, Livita, Alma, Loreta, Jūrate ir Jurgita sukosi sparčiai, nes išalkusiųjų minia buvo gausi, o į šventę vis dar rinkosi svečiai.

Kaip visuose lietuvių renginiuose, neapsieita be lietuviško alaus. Prie baro šauniai sukosi Germa ir Gintas Banioniai su atžalomis. Jiems darbą lengvino alų pristatantis Kęstas Sinkevičius. Banionių šeima ne tik darbavosi bare – jie į renginį atvežė visas ąžuolų šakas puošimui ir vainikams. Gintas, be vartų, suspėjo dar ir kupolio medį išpjauti, ir Krivio lazdą išraityti.

Visiems pasistiprinus renginio vedėjos su savo padėjėjais vėl pakvietė į aikštę. Stipruolių varžybose virvės traukimo rungtyje kovojo net moterys. Vyko trinkos mėtymo varžytuvės „Šimtas pūdų man nė motais”, stipriausi vyrai rideno rąstus. Visi varžytuvių nugalėtojai buvo apdovanoti prizais – šventine gira.

Kokios Joninės be paparčio žiedo?

Po varžytuvių vėl kas užkandžiavo, kas bendravo draugų rate, o paskutinis etapas – ypač įspūdingas. Degė Joninių laužas, merginos plukdė vainikus tam paruoštuose „tvenkinėliuose” ir, aišku, visi skubėjo ieškoti paparčio žiedo.

Suskambus polkai daug raginti nereikėjo – aikštė kaipmat prigužėjo žmonių. Kaip vėliau pasakojo R. Miliūtė, polka su ragučiais šiame telkinyje yra tradicinė. Ja pradedami šokių vakarai. Muzikos leidėjai Eimantas Rudavičius ir Šarūnas Stančauskas atliko šaunų darbą – įrašė polkos melodiją keletą kartų iš eilės. Šokti panoro daugiau kaip šimtas šokėjų. Žiūrovai šokėjams negailėjo plojimų. Lietuviškos dainų ir šokių melodijos skambėjo iki vėlumos. Visi linksminosi ir, manau, visiems buvo smagu susitikti su naujais lietuvybės puoselėtojais, taip pat pabendrauti su senais pažįstamais. JAV LB KV vicepirmininkas Rimas Gedeika sukiojosi su fotoaparatu ir taip pat liko sužavėtas. „Amerikos LT” televizijos atstovai Vita ir Mykolas filmavo, kalbino naujos JAV LB apylinkės valdybos pirmininkę R. Miliūtę ir atvykėlius.

Sekmadienio rytą grupė organizatorių ir apylinkės valdybos narių turėjo pokalbįseminarą su šių eilučių autore apie LB veiklos ypatumus, LB struktūrą ir svarbiausias veiklos gaires šiuo laikotarpiu. Vėliau visi išsijuosę tvarkė patalpas. Nuoširdžiai dėkoju nuostabios šventės „Lietuviais esame mes gimę” rengėjams ir visiems dalyviams. Centrinio New Jersey LB apylinkės lietuviai tikrai šaunūs!nj

nj


nj