CEEC
Birželio 19 d. Kongreso rūmuose Gustavs Plato (ALA), Peteris Blumbergs (ALA), atstovai Allyson Schwartz (D-PA), Karl Altau (JBANC), John Sherry .

CEEC diskutavo Vidurio ir Rytų Europos klausimais

Monika Ramanauskaitė
Specialiai ,,Draugui” iš Washington, DC

 Š. m. birželio 19 d., JAV Kongreso rūmuose, Washington, DC, vyko politinė diskusija, kurios organizatoriai – Vidurio ir Rytų Europos koalicija (The Central and East European Coalition – CEEC). Diskusijos metu dėmesys buvo skiriamas aktualiems ir svarbiems globaliniams klausimams, tarp kurių – JAV ir Rusijos bendradarbiavimui, energetikos aktualijoms ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (North Atlantic Treaty Organization – NATO) plėtrai.

CEEC sudaro 18 nceeclipinskiacionalinių etninių organizacijų, atstovaujančių Amerikos gyventojus, kurių šaknys glūdi Vidurio ir Rytų Europoje. Rayburn rūmuose vykusiame renginyje dalyvavo Kongreso nariai: Allyson Schwartz (D-PA), Chris Smith (R-NJ) ir Dan Lipinski (D-IL), taip pat JAV ambasadorius NATO Kurt Volker ir buvęs Amerikos ambasadorius Gruzijoje bei Kazachstane Bill Courtney.

Vakaro diskusijos metu daugiausia dėmesio buvo skiriama JAV ir Rusijos santykiamas, kalbėta apie naująjį Rusijos vadovą, besitęsiantį Rusijos pasipriešinimą NATO plėtrai ir Maskvos ketinimą išplėsti šalies įtaką energetikos srityje, taip sukeliant tam tikrų problemų kaimyninėse valstybėse. Remiantis pagrindinėmis pasisakymų mintimis, JAV turėtų padėti Ukrainai ir Gruzijai siekti „Narystės veiksmų plano” (Membership Action Plan – MAP) statuso, kuris minėtoms šalims leistų priartėti prie NATO, o Europa ir Rusija turėtų apsvarstyti strateginį bendradarbiavimą energetikos klausimais.

Kongreso rūmų atstovė A. Schwartz susitikime išreiškė tvirtą paramą Gruzijos demokratijai ir „Narystės veiksmų plano” plėtrai. Savo kalboje ji atkreipė dėmesį į strateginę Gruzijos narystės naudą jai tapus NATO bloko šalimi. Gruzijos bendruomenei A. Schwartz pažadėjo, kad Kongresas tęs Gruzijos valstybės palaikymą šiai siekiant demokratijos ir jos tikslą – tapti NATO nare.

Kongreso rūmų atstovui Ch. Smith ir senatoriui Ch. Dodd (D-CT) vakaro metu buvo suteikti CEEC apdovanojimai už paramą ir nuopelnus sprendžiant Vidurio ir Rytų Europos klausimus: smerkiant ir prieštaraujant Rusijos naudojamam spaudimui prieš buvusias Sovietų Sąjungos bloko šalis, pasisakant už JAV nuolatinę kovą dėl žmonių teisių ir demokratijos.

Pažymėtina, kad Kongreso narys Ch. Smith yra vienas iš vadovų kuriant ir stiprinant demokratiją Baltarusijoje. Jo didelis indėlis ir ypatingas dėmesys buvo skirtas įtvirtinant Baltarusijos demokratijos aktą („Belaruse Democracy Reauthorization Act”).

Vakaro svečius bei diskusijos dalyvius sutiko ir priėmė Kongreso grupės, atstovaujančios Vidurio ir Rytų Europos interesus, pirmininkas D. Lipinski ir Respublikonų vadovas Thaddeus McCotter. Renginyje taip pat dalyvavo atstovai iš Estijos, Gruzijos, Lenkijos ir Rumunijos ambasadų bei daugybė Kongreso rūmų darbuotojų. Forumo dalyviai sėkmingai aptarė svarbius tarptautinius klausimus, kurie yra vieni aktualiausių šalies politikoje, ruošiantis JAV prezidento rinkimams, įvyksiantiems š. m. lapkričio mėnesį.

CEEC atstovauja daugiau nei 22 milijonus amerikiečių. Jos nariai – Jungtinis Baltijos Amerikos nacionalinis komitetas (Joint Baltic American National Committee – JABNC), kurį sudaro trys organizacijos, taip pat dalyvavo vykusioje politinėje diskusijoje. Į renginį atvyko JAV Estų Bendruomenės (Estonian American National Council – EANC) prezidentė Marju Rink-Abel, JAV Latvijos asociacijos (American Latvian Association – ALA) atstovai Peteris Blumbergs ir Gustav Plato bei JBANC direktorius Karl Altau kartu su Erin Williamson ir Monika Ramanauskaite.