vas16

Vasario 16-osios gimnazija neprarado savo svarbos
Prezidentas susitiko su Vokietijos lietuvių atstovais

Andrius Šmitas

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, grįždamas iš Gruzijos, dvi dienas praleido Vokietijoje. Liepos 2 d. jis aplankė Eichšteto miestą Bavarijoje, kuris šiais metais švenčia 1100 m. jubiliejų. Šia proga susirinko ir dalis buvusios Eichšteto lietuvių gimnazijos mokinių padėkoti vokiečiams už malonų priėmimą po karo. Šią gimnaziją baigė ir Valdas Adamkus, jo žmona Alma ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos narys Gabrielius Žemkalnis. Jie visi trys ir buvo atvykę.

Prezidentas aplankė miestą, pasirašė auksinėje knygoje, pasakė kalbą Vilibaldo gimnazijoje ir susitiko su politikais bei verslininkais. Kitą dieną jis nukeliavo į Kiuncelsau miestą, kur dalyvavo Lietuvos grafikų darbų parodos atidarymo iškilmėse miesto rotušėje. Po to jis išvyko į lietuvių gimnaziją Hiutenfelde atidaryti „Eurofestivalio 2008”.

Prieš koncerto atidarymą prezidentas V. Adamkus pilies salėje susitiko vienos valandos pokalbiui su Hiutenfeldo lietuviškų institucijų bei vokiečių savivaldybės atstovais.

Pilies salėje prezidentą V. Adamkų pirmiausiai pasveikino Vokietijos LB valdybos pirmininkas A. Šiugždinis, trumpai papasakodamas apie bendruomenės veiklą. Garbingą svečią sveikino gimnazijos direktorius A. Šmitas, Europos lietuvių kultūros centro direktorius R. Čuplinskas, Bergštrasės apskrities viršininko pavaduotojas G. Ohl ir Lampertheimo meras E. Meier.

Prezidentas daugiausiai kalbėjo apie Vasario 16-osios gimnaziją. Jis prisiminė tuos laikus, kai ji buvo steigiama, ir pasidžiaugė jos laimėjimais. Jo nuomone, gimnazija ne-prarado savo svarbos. V. Adamkaus žodžiais, ,,Gimnazijos veikla įgyja naują prasmę. Ji tampa jungtimi tarp senosios ir naujosios lietuvių emigracijos bangos, tarp Europos Sąjungos valstybių – Lietuvos ir Vokietijos. Kartu su Lietuvių kultūros institutu ir Europos lietuvių kultūros centru ji tampa ir lietuviškos veiklos židiniu Europoje.”