Panevėžyje rinkosi Keramikai

Šių metų XVII Panevėžio tarptautiniame keramikos simpoziume dalyvavo
čikagietis keramikas Alvydas PakarklisAtsidariusi el. pašto dėžutę radau keramiko Alvydo Pakarklio atsiųstas nuotraukas iš jo viešnagėsalvydassuoudu Lietuvoje. Tai nebuvo paprasta viešnagė. Šį kartą Čikagos apylinkėse, Riverside, gyvenantis A. Pakarklis dalyvavo XVII Panevėžio tarptautiniame keramikos simpoziume.

Šių metų Čiurlionio galerijos 50-mečio parodos pirmos premijos laimėtojas gerai žinomas ne tik Čikagos mylėtojams. Šis keramikas žinomas ir Lietuvoje. Keramikos simpoziumų (rengiami nuo 1989 m.) pradžia – 1983 metais keramiko Alvydo Pakarklio pradėti rengti respublikiniai seminarai Panevėžio stiklo fabrike. Nuo 1990 metų renginį organizuoti ėmėsi miesto Dailės galerija, bendradarbiaudama su Panevėžio stiklo fabriku, o nuo 2006 metų – kera­mikos įmonė ,,Midenė”. Darbo technologija – aukšto degimo temperatūros (1,380ºC) skulptūrinė keramika.

Panevėžio tarptautinis keramikos simpoziumas užima išskirtinę vietą tarp keramikai skirtų renginių. Tai – ilgiausiai, nepertraukiamai ir kryptingai šiuo metu Lietuvoje veikianti keramikų kūrybinė ,,laboratorija”. Simpoziumas turi tinkamą techninę bazę, plačią programą, at­virą reikšmingiems atradimams. Į renginį kviečiami saviti, įdomūs kūrėjai. Skirtingo etninio, kultūrinio pamato menininkams drauge praleistas laikas, tiesioginiai ryšiai suteikia progą suprasti ir įžvelgti tai, ko neįmanoma suvokti masinės informacijos priemonių ir aprašymų dėka.

 „Mūsų, kaip simpoziumo organizatorių, tikslas – aktyviai veikiantis tarptautinis keramikos centras ir vi­siems meno mylėtojams prieinama sukauptos keramikos kolekcijos ekspozicija”, – sakė projektą organizuojančios Panevėžio dailės galerijos direktorė Jolanta Lebednykienė ,,Panevėžio balsui”.
Šamoto skulptūrose sustingusi dešimties skirtingų pasaulio menininkų vaizduotė ir filosofija. Toks Panevėžio XVII tarptautinio keramikos simpoziumo dalyvių viso mėnesio darbo rezultatas.

Septyniolikoje įvykusių simpoziumų dalyvavo 138 menininkai iš 31 valstybės: Australijos, Austrijos, Airijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Čekijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Japonijos, JAV, Kanados, Korėjos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Meksikos, Naujosios Zelan­dijos, Norvegijos, Olandijos, Pran­cūzijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Taivanio, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos. Panevėžio dailės galerijoje sukauptas ir eksponuojamas unikalus šamotinės keramikos rinkinys – per 650 kūrinių, sukurtų Tarptautinių keramikos simpoziumų metu – turi išliekamąją meninę bei istorinę vertę. Savita, vienintelė Lie­tuvoje tokio pobūdžio kolekcija ats­pin­di pastarųjų metų pasaulyje vyraujančias keramikos meno tendencijas, atstovauja lietuvių autorių kūrybą.

Šių metų XVII Panevėžio tarptautiniame keramikos simpoziume dalyvavo 10 dailininkų: Vilija Balčiūnienė (Lietuva), Inese Brants (Latvija), Eugenijus Čibinskas (Lie­tuva), Nerutė Čiukšienė (Lietuva), Rosario Guillermo (Meksika), Figen Isiktan (Turkija), Vita Katavičiūtė (Lietuva / Izraelis), Alvydas Pakarklis (Lietuva / JAV), Edita Rydhag (Švedija), Billie Theide (JAV). Menininkai įtemptai kūrė penkias savaites. Dailininkai ne tik kūrė, bet ir surengė meno mylėtojams kūrybinius vakarus Panevėžio dailės galerijoje (lie­pos 17 d. vyko Figen Isiktan (Turkija), Vitos Katavičiūtės (Izraelis) ir Alvydo Pakarklio (Lietu­va/JAV) kūrybos vakaras), o liepos 23 d. Dailės galerijoje įvyko konferencija ,,Keramikos meno tendencijos”, kurios metu simpoziumo dalyviai ir svečiai skaitė pranešimus, iliustruotus vaizdo medžiaga.

Atvykę į simpoziumą dailininkai galėjo susipažinti su Lietuva, jos istorija ir kultūra. Simpoziumą užbaigė menininkų sukurtų kūrinių paroda Panevėžio miesto dailės galerijoje bei jos kiemelyje.

Liepos 19 d. prie ,,Gobis. Lauko Ekspo” paviljone, Gedimino pr. 13, Vilniuje buvo pristatyti septynių šių metų simpoziumo dalyvių, jau dalyvavusių Panevėžio simpoziumuose ankstesniais metais, kūriniai iš Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kolekcijos, saugomos Pane­vėžio miesto Dailės galerijoje. Tai Vilijos Balčiūnienės (Lietuva), Inesės Brants (Latvija) Eugenijaus Čibinsko (Lietuva), Nerutės Čiukšienės (Lietuva), Rosario Guillermo (Mek­sika), Alvydo Pakarklio (Lietuva/ JAV), Editos Rydhag (Švedija) kūri­niai. Pristatyme dalyvavo simpoziumų organizatorė Jolanta Lebednykienė ir šių metų tarptautinio kera­mikos simpoziumo dalyviai.

Į Panevėžį atvykusiems menininkams buvo pasiūlyta sukurti lauko skulptūrinės keramikos darbų. Jie kūrė jaukiose Panevėžio bendrovės „Midenė” patalpose. Jose yra jų darbui būtina įranga – aukštos tempera­tūros dujinė degimo krosnis. Joje temperatūra siekia 1,380 laipsnių pagal Celsijų.

Alvydas Pakarklis simpoziume sukūrė klasikinių formų indus, puoštus linijų raizgalyne. Susikertančiose linijose slypi ne tik mieli žmonių ir gyvūnų piešiniai, bet ir linksmi įrašai: „žuvies nepaskandinsi”, „sa­ma­notas liežuvis” ir t. t.

Darbas simpoziume virte virė. Dailininkai sukūrė ne po vieną darbą. Šiemet menininkams buvo pasiūlyta sukurti kūrinius ne tik vidaus erdvei, bet ir lauko skulptūrinės kera­mikos darbų. Rugpjūčio 1 d. Panevėžio miesto dailės galerijoje buvo atidaryta XVII Panevėžio tarptautinio kera­mikos simpoziumo ,,Lauko skulptūrinė keramika” dalyvių kūri­nių paroda. Joje puikavosi ir čikagiečio A. Pakarklio darbai.

Pagal Lietuvos spaudą parengė Laima Apanavičienė