Kas nori mano balso – atsiliepkite!

Romualdas Kriaučiūnas


Keliaujant Meksikoje vienos išvykos palydovas pasakojo apie Meksikos prezidentų rinkimus. Rinkimuose kandidatavo ir vienarankis, kuris savo rinkimams pasirinko šūkį: ,,Balsuokite už mane. Turiu tik vieną ranką ir jus mažiau apvogsiu!” Jis rinkimus ir laimėjo. Ar ne panašūs anekdotai buvo girdimi ir Lietuvoje? Žmonės rinkosi balsuoti už tuos, kurie jau anksčiau buvo išrinkti ir turėjo progų apsivogti. Jų galvojimas buvo gaspadoriškas – jau apsivogusiems reikės mažiau ateityje vogti.

Tai tokios mintys klaidžioja mano galvoje žiūrint į besiartinančius Lietuvos Seimo rinkimus, iki kurių liko mažiau nei trys mėnesiai. JAV irgi ruošiasi rinkimams. Žiniasklaida mirga marga apie visokias rinkimines kombinacijas ir istorijėles. Televizija, radijas, el. paštas ir paprastas paštas – pilni priešrinkiminių reklamų. Kandidatai pasisako, už ką ir prieš ką jie yra, balsuotojams pažada tai, ką jie nori girdėti. Ką žinome apie rinkimus Lietuvoje? Iš tikrujų nežinau, kaip ten su informacija ir reklama tvarkomasi, bet žinau, kiek aš, kaip balsuotojas, tos informacijos pats gaunu. O jos gaunu labai maža, nes reikia pačiam jos ieškoti. Pora skaitytojų prašė ką nors parašyti rinkimų reikalu. Sunku rašyti, nežinant kas tie kandidatai yra ir ką jie man siūlo.

,,Drauge” jau skaičiau išspausdintą pranešimą, kviečiantį balsuoti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. Siekiant sutikrinti rinkėjų sąrašus, visi Seimo rinkimuose balsuoti norintys LR piliečiai turi užpildyti rinkėjo anketą ir ją pagal gyvenamąją vietą iki rugsėjo 1 d. nusiųsti į Lietuvos ambasadą Washington, DC arba į LR generalinį konsulatą Čikagoje. Taip pat anketą galima grąžinti į LR generalinį konsulatą New York. Anketas ir daugiau informacijos galima rasti minėtų įstaigų tinklalapiuose: www.ltembassyus.lt, www.konsulatas.org arba www.ltconsny.org.

Taip pat jau teko skaityti, kad kai kuriems, toli nuo Lietuvos gyvenantiems balsuotojams nereikės rūpintis, kaip per Seimo rinkimus nuvykti iki artimiausios Lietuvos ambasados ar konsulato. Balsų rinkėjai pas juos atvažiuos patys. BNS pranešimu, nauji rinkėjai bus viliojami papildomais balsavimo punktais. Cituojamas Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas: ,,Iškėlėme tikslą į rinkimus pritraukti kuo daugiau užsienyje balsuojančių rinkėjų.” Pirmininkas patikino, kad tokių papildomų balsavimo punktų sulauks keliose valstybėse gyvenantys piliečiai. Paminėta Didžioji Britanija, Airija ir Ispanija. Po kai kuriuos lietuvių tankiau gyvenamus regionus važinės specialūs balsavimo punktai. Nejaugi rimtai paklusta vienam Vytauto Volerto straipsnio teiginiui, kad PLB atstovauja net trečdaliui lietuvių tautos ir todėl ji negali būti palikta Lietuvos Respublikos užvartėje? ,,Ji turi rimtą moralinę teisę ieškoti rimto Lietuvos politikų dėmesio kaip svarbi vyriausybės bendradarbė, o ne kokia priešgina” (,,Draugas”, 2008.07.23).

Jeigu ryt vyktų Seimo rinkimai, daugiausiai galimų rinkėjų palankumo savo kandidatams sulauktų ir į Seimą pretenduotų septynios Lietuvos politinės partijos. ELTA 2008 liepos22 d. žiniomis, už Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus balsuotų 15 proc. suaugusių Lietuvos gyventojų, už Lietuvos socialdemokratų partiją (LSPD) – 11 proc. visų 18-74 metų šalies gyventojų; užpartiją Tvarka ir teisingumas balsuotų 10.5 proc. potencialių rinkėjų. Iš tų, kurie šiuo metu tikrai apsisprendę ateiti balsuoti, didžiausia dalis tokių rinkėjų balsuotų už Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus (26 proc.). Daugiau nei dešimtadalį tokių rinkėjų balsų surenka dar dvi partijos – Tvarka ir teisingumas (13 proc.) bei LSPD (13 proc.). Liepos mėn. už Darbo partiją balsuotų 8 proc. rinkėjų, o už neseniai įregistruotą Tautos prisikėlimo partiją bei už Naująją sąjungą (socialliberalus) balsuotų po 7 proc. Lietuvos gyventojų. Už Liberalų ir centro sąjungą savo balsus atiduotų 5 proc. rinkėjų. Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės ,,Baltijos tyrimai” atliktos apklausos duomenimis, kitoms partijoms dalyvavimą Seimo mandatų dalybose užkirstų Seimo rinkimų įstatymas, reikalaujantis partijai surinkti 5 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Tuo tarpu Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungą rinktųsi 4 proc. visų gyventojų. Už LR liberalų sąjūdį, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos kandidatus balsuotų dar mažesnis procentas. Už Teisingą Lietuvą ir partiją Frontas balsus atiduotų mažiau nei 2 proc. Lietuvos piliečių.

Kas įdomu, kad, apklausos duomenimis, 23 proc. Lietuvos rinkėjų šiuo metu dar nėra apsisprendę, už kurią partiją balsuotų, arba jie iš viso nedalyvautų rinkimuose. Tik 19 proc. 1874 metų amžiaus Lietuvos gyventojų atsakė, kad jie tikrai apsisprendę dalyvauti būsimuose Seimo rinkimuose, o didžiausia dalis (45 proc.) nurodė, kad jie galbūt dalyvaus rinkimuose, bet dar nėra tvirtai apsisprendę. Net 25 proc. suaugusių šalies gyventojų neketina dalyvauti rinkimuose į Seimą. Įdomu, kad tarp tų, kurie atsakė tikrai dalyvausią rinkimuose, daugiausia yra vyresni nei 50 metų amžiaus. Pagaliau, 9 proc. rinkėjų, nors tikrai apsisprendę dalyvauti rinkimuose, dar nežino, už kurią partiją balsuos.

Tos pačios ELTA pranešimu, Baltijos tyrimai rodo, kad labiausiai nepasitikima Seimu: ,,Tautos išrinktaisiais nepasitiki trys iš keturių gyventojų – 74 proc.” Dauguma – 7 proc. – atsakiusiųjų taip pat nepasitiki Lietuvos vyriausybe, teismais (nepasitiki 57 proc.), policija (54 proc.). Ar ne siaubas?Taigi, už ką balsuosime? Man asmeniškai arčiau širdies Tėvynės sąjunga, nes jie nedviprasmiškai vadovavo Lietuvos valstybės atkūrime ir lietuvių tautos atgimime. Man savo krikščioniškomis vertybėmis artimi ir Krikščionys demokratai, nors nežinau, kiek jie tomis vertybėmis gyvena. Dabar šios abi grupės veikia kartu. Mano gaspadoriškas instinktas labai norėtų žinoti, kurie kandidatai yra vienarankiai. Tuo tarpu – kas nori mano balso, atsiliepkite. Ką galvojate apie dvigubą pilietybę? Ką galvojate apie lietuvių tautos vaidmenį Lietuvos valstybėje? Kada paskutinį kartą ėmėte ar davėte kyšį? Ar atiduotumėte savo ranką Lietuvos gerovei?