map

Ar moralu mainikauti Gruzijos nepriklausomybė?

Liūda Rugienienė

Nuolatos buvome perspėjami – Rusija neatsisakė savo imperinių tikslų, tačiau išpuoliai prieš Gruziją įvyko lyg ir netikėtai, ypač vykstant Olimpiadai, kai pasaulio dėmesys yra nukreiptas visai kitur.

Rugpjūčio 11 d. ,,The Washington Times” išspausdino Kongreso nario Thaddeus McCotter (R-MI) straipsnį apie Rusijos įsiveržimą į Gruziją ir ką reikėtų daryti arba ko negalima daryti tuo reikalu. McCotter reaguoja į senatoriaus Charles Schumer (D-NY), vieno iš pagrindinių derybininkų su Rusija, neseniai pareikštą nuomonę, esą Rusija gali būti įkalbėta remti stipresnes sankcijas prieš Iraną, jei Amerika atsisakytų priešraketinės gynybos skydo Centrinėje ir Rytų Europoje. Senatorius pastebėjo, kad ,,mūsų priešraketinė apsauga kliudo Putin svajonėms atgauti Rusijos vadovaujantį vaidmenį Rytų Europoje.” Toliau senatorius aiškina, kad Putin nori, jog Rusija vėl būtų galinga, tokia, kokia ji buvo prieš Sovietų Sąjungos subyrėjimą.

Kongreso narys McCotter (puikiai žinantis Centrinės ir Rytų Europos istoriją) priekaištauja senatoriaus Schumer mintims, kad sugrąžinta Rusijos galybė būtų geras dalykas. Sovietų Sąjungos didybė ir galybė rėmėsi autoritarizmu Centrinėje ir Rygų Europoje, žiauriais gulagais, dešimčių milijonų žmonių išžudymu.

Toliau McCotter rašo, kad Rusijos lėktuvai ir tankų riedėjimas į nepriklausomą Gruziją, kurie gąsdinančiai primena 1979 m. įvykius Afganistane, verčia mus nepamiršti, jog Rusija nori daryti ekonominį ir karinį spaudimą savo buvusioms kalinėms ir jas prievartauti. Šią savaitę Rusija, keršydama Čekijai už sutikimą leisti savo krašte išdėstyti priešraketinį skydą, sumažino naftos tiekimą 40 procentų. Prieš tris savaites, Lietuvai uždraudus susirinkimuose naudoti nacių Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR simbolius, rusai užpuolė 300 Lietuvos valstybės ir privačių asmenų elektroninių tinklalapių. Nesilaikydama savo pačios pažadų Rusija vis dar neišveda kariuomenės iš Moldavos, o kariniai lėktuvai nuolatos pažeidžia Gruzijos oro erdvę.

Pastaraisiais metais draugas Putin rodė savo ,,gerus” santykius su Venesuelos diktatoriumi Hugo Chavez, o šią savaitę pareiškė, kad galbūt jau laikas atkurti santykius su Kuba.

Vakarai laimėjo šaltąjį karą ir iš Sovietų Sąjungos išlaisvino Centrinės ir Rytų Europos žmones, todėl būtų strategiškai žalinga ir moraliai nesuderinama siūlyti cinišką sprendimą – atominių ginklų gamybos sustabdymą Irane iškeisti į Rusijos ,,blogo kaimyno” politiką.

McCotter teigia, kad yra būtina sustiprinti tarptautines ekonomines sankcijas prieš Iraną, tačiau pataikavimu to nepasieksime. Grėsmės sukėlimas sąjungininkams Centrinėje ir Rytų Europoje bei jų pažeminimas prieš Rusiją tik paskatins kitus tarptautinius veidmainius išsireikalauti nuolaidų iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir iš laisvojo pasaulio. Atlyginimas už blogą elgesį dar labiau skatins taip elgtis. Tai yra nepriimtina.

Kongreso narys Thaddeus McCotter yra Michigano lietuvių draugas, nuolatos lankosi mūsų šventėse ir susitinka su mūsų atstovais.

Šiuo metu Gruzijos reikalu yra renkami parašai net kelioms peticijoms. Siūlau atkreipti dėmesį į vieną iš jų, kurioje jau pasirašė tūkstančiai žmonių iš įvairių kraštų. Ji bus nusiųsta JAV Prezidentui, JAV Kongresui, Europos Sąjungai, NATO generaliniam sekretoriui ir kitiems aukštiems pareigūnams. Peticija pavadinta ,,Stop Russia’s Unlawful Military Invasion in Sovereign Georgia”, ją galima pasirašyti el. būdu adresu: http://www.petitiononli-ne.com/ 557799/