Paremkime Gruzijos pastangas

Rusijos nuožmus Gruzijos užpuolimas yra iššūkis visiems doriems žmonėms. Todėl Amerikos lietuvių taryba (ALT’as) kviečia jungtis į akciją užkirsti kelią tironijos siautėjimui.

ALT‘as, atsiliepdamas į  Amerikos Gruzinų draugijos prašymą, jungiasi į akciją ir kviečia visuomenę paremti JAV Kongreso nario McCotter siūlymą, kad JAV Kongresas pakviestų Gruzijos prezidentą Mikheil Saakashvilli dalyvauti ypatingame jungtiniame Amerikos Senato ir Kongreso posėdyje, kur  pristatytų dabartinę savo krašto padėtį.

Savo pritarimą šiam kvietimui galite perduoti savo Kongreso nariui, paskambinę tel.: 1-202-225-3121.

Surinkę 1-202-225-3121, būsite sujungti su pagrindiniu JAV Kongreso telefonų operatore.

2. Paprašykite, kad sujungtų su jūsų Kongreso nario būstine.

3. Susisiekę su būstine, sekrtoriui pasakykite: ,,Hello, my name is ______, I live in ______ (Jūsų miesto pavadinimas), and I would like Congressman_______to sign Congressman McCotter’s letter which invites Georgian President Mikheil Saakash-villi to address a joint session of Congress, and please become a member of the Congressional Georgia Caucus.”

4. Dažnai būna, kad sekretorius paprašo jūsų pavardės ir adreso tam, kad Kongreso narys galėtų jums atrašyti laišku. Sekretorius neprašys pasiaiškinimo.