Šiluvos jubiliejaus šventimas – tiesiogiai internetu per „Marijos radiją”

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje
400 m. Jubiliejaus iškilmių tiesioginio perdavimo internetu sąrašas (Lietuvos laiku). Girdima iš tinklalapio www.marijosradijas.lt

Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
PADĖKOS UŽ LAISVĘ ŠVENTĖ
12 val. Padėkos šv. Mišios už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę

Rugsėjo 6 d., šeštadienis
EUCHARISTINIS KONGRESAS
10 val. Šv. Mišios
11.55 val. Švč. M. Marijos litanija
12 val. Šv. Mišios
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką
18 val. Šv. Mišios už kunigų seminarijas – klierikus ir jų ugdytojus

Rugsėjo 7 d., sekmadienis
JONO PAULIAUS II VIZITO LIETUVOJE 15 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS IR JAUNIMO ŠVENTĖ
10 val. Šv. Mišios
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką
16 val. Šv. Mišios už jaunuosius Lietuvos piligrimus, atkeliavusius iš Kryžių kalno
17 val. Tridentiniai Švč. M. Marijos Gimimo Mišparai

Rugsėjo 8 d., pirmadienis
ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO IŠKILMĖ
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką

Rugsėjo 9 d., antradienis
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios, meldžiamės už Lietuvos karius, partizanus, šaulius ir prašome Dievo globos Tėvynei
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką

Rugsėjo 10 d., trečiadienis
KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ ŠVENTĖ
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios, dėkojame Dievui už kunigiškojo pašaukimo malonę
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką

Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ ŠVENTĖ
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios, meldžiame katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms ir institucijoms dvasinio atsinaujinimo ir uolaus dalyvavimo Bažnyčios misijoje
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką
16 val. Ekumeninės pamaldos

Rugsėjo 12 d., penktadienis
LIGONIŲ IR MEDICINOS DARBUOTOJŲ ŠVENTĖ
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios, meldžiamės už gydytojus, slaugytojus ir visus medicinos darbuotojus
15 val. konferencijos aikštėje prieš Baziliką
16 val. Meldžiamės už ligonius, neįgaliuosius ir dvasiškai kenčiančius žmones
18 val. Šv. Mišios, meldžiamės už siekiančius vaduotis iš priklausomybių ir jų šeimas
19 val. Vidinio išgydymo pamaldos

Rugsėjo 13 d., šeštadienis
ŠEIMŲ ŠVENTĖ
10 val. Šv. Mišios
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios, meldžiamės už šeimas ir vaikus, priėmusius Pirmąją šv. Komuniją
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką

Rugsėjo 14 d., sekmadienis
ŠVČ. M. MARIJOS APSIREIŠKIMO ŠILUVOJE JUBILIEJAUS IŠKILMĖ
10 val. Šv. Mišios
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios, dėkojame Dievui už Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje dovaną
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką

Rugsėjo 15 d., pirmadienis
PASAULIO LIETUVIŲ IR PADĖKOS ŠVENTĖ
ŠVČ. M. MARIJA SOPULINGOJI
10 val. Šv. Mišios
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios, meldžiamės už viso pasaulio lietuvius
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką
18 val. Šv. Mišios, meldžiame, kad visos tautos šlovintų Viešpatįs