KAIP KALBAME IR RAŠOME
Naudingi lietuvių kalbos ištekliai internete

Aurelija Tamošiūnaitė
aurelijat@yahoo.com


Kiekvienas redaktorius ar bet kuris rašantysis po ranka turi nemažai pagalbinių knygų: lietuvių kalbos žodynų, kalbos patarimų knygelių. Štai ir ant mano stalo stovi nemažas kalnas tokių leidinių. Tačiau nemažai atsakymų į mums rūpimus klausimus šiame technologijų amžiuje galima rasti ir internete, kur šiuo metu yra prieinami bene visi pagrindiniai lietuvių kalbos žodynai: tiek ,,Dabartinės lietuvių kalbos žodynas” (jis nuolat atnaujinamas, DLKŽ), tiek didysis ,,Lietuvių kalbos žodynas” (LKŽ).

Galbūt ne visiems šis mano skyrelis bus naudingas, tačiau rašan­tiems ar apskritai kalba besidomintiems žmonėms, tikiuosi, jis pravers. Šiandien norėčiau pateikti naudingas interneto svetainių nuorodas, kuriose galėtumėte rasti jums reikiamą informaciją.

Visų pirma ne vienam dažnai prisireikia surasti kokį nors žodį lietuvių kalbos žodyne: vieniems rūpi, kaip taisyklingai jį parašyti, kitiems – išsiaiškinti šio žodžio reikšmę ar reikšmes. Kaip jau minėjau, internete galima rasti abu: DLKŽ ir LKŽ. DLKŽ internete galima rasti adresu: http://www.autoinfa.lt/webdic/, o LKŽ – www.lkz.lt.

DLKŽ, kaip ir atspindi šio žodyno pavadinimas, rasite dabartinėje kalboje vartojamus žodžius, tuo tarpu LKŽ surinkti ne tik dabartinėje, bet ir anksčiau vartoti ar tarmėse vartojami lietuvių kalbos žodžiai. Tad neradę kokio nors žodžio DLKŽ, visada pabandykite pažiūrėti ir LKŽ. Elektroniniais žodynais ypač paranku naudotis dirbant kompiuteriu. Taip daug greičiau nei versdami žodyno puslapius surasite rūpimo žodžio žodyninį aprašą.

Tiems, kuriems reikia patikrinti vieno ar kito vietovardžio rašybą, gali praversti ,,Vietovardžių žodynas”:http://lkz.mch.mii.lt/Vietovardz­iai/. Čia galima rasti ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kt. vietovardžius.

Praktinių kalbos patarimų galima rasti keliose internetinėse svetainėse. Visų pirma nemažai įvairių patarimų bei atsakymų į užklausas yra sukaupta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (www.vlkk.lt) svetainės Konsultacijų skyrelyje. Paieškos lauke čia tiesiog užtenka įrašyti rūpimą žodį ir jums bus išmesti visi atsakymai, susiję su užklaustu žodžiu. Jeigu nerandate atsakymo į rūpimą klausimą, visada galite patys parašyti konsultantams(-ėms) el. paštu. Pati ne kartą esu jiems rašiusi, atsakymas ateina gana greitai.

Nemažai konsultacijų sukaupta ir Lietuvių kalbos instituto Kalbos konsultacijų kompiuteriniame banke. Jį galima rasti adresu: http:// ww­w.l­­­ki.lt/l­ki/kkb/kkb.php. Tiesa, čia esančių įrašų kiekis daug mažesnis nei VLKK svetainėje ir šis duomenų bankas daugiau neatnaujinamas, tačiau kai kurie patarimai gali būti naudingi.

Susiduriantiems su kanceliarine – raštinės, dokumentų kalba (sutarčių, įstatų, nutarimų rašymu) naudingi gali būti Kanceliarinės kalbos patarimai, kuriuos taip pat galima rasti internete: http:// lkz.mch.m­ii.lt/Kanceliarinis/. Čia rasite patarimų, kaip rengti dokumentus, kaip juose rašyti adresą, paaiškinti ir įvairūs kanceliarinės kalbos terminai.

Nemažai įvairių kitų sričių terminų yra sukaupta Lietuvos Respublikos terminų banke: http://terminai.vlkk.lt:10001/pls/tb/tb.search. Čia galima pasitikslinti rūpimo termino rašybą, sužinoti termino apibrėžimą, vartojimo sritį, taip pat jo atitikmenį ir rašybą anglų, vokiečių bei rusų kalbose.

Paprasta, bet labai praktiška yra Karoliniškių gimnazijos mokytojo Algimanto Urbonavičiaus svetainė: http://ualgiman.dtiltas.lt/. Šioje svetainėje pateikiamos visos pagrindinės kalbos žinios atsižvelgiant į kal­botyros sritis: fonetiką, morfologiją, leksikologiją, sintaksę. Čia galima rasti ir ,,Kalbos praktikos patarimus”.

Lietuvių kalbos išteklių internete yra daug daugiau, visų jų ir nesuminėsi. Tačiau tikiuosi, kad ir šios mano suminėtos svetainės bus naudingos, ieškant atsakymų į kalbinius klau­simus.