Sarah Palin Obama ir McCain planus daro sudėtingesnius

Aleksas Vitkus

Praėjo jau beveik dvi savaitės po to, kai John McCain, respublikonų kandidatas į prezidentus, pasirinko kandidatą į viceprezidento postą – mažai kam žinomą jauną moterį, Alaska gubernatorę Sarah Palin, tuo nustebindamas visą Ameriką. Kad eilinis pilietis, nebent jis būtų iš Alaska valstijos, jos nežinojo, nereikia stebėtis, bet daug kas nustebo, kad net ir vyresnysis Illinois senatorius Dick  Durbin, TV ekrane pamatęs Palin vardą, tegalėjo sušukti: „Who is she?”, taip prisipažindamas, jog ir jis jos visai nepažinojo.

Abi partijos, demokratų ir respublikonų, jau apsisprendė, kas bus jų kandidatai į Baltuosius rūmus. Iki rinkimų telieka mažiau nei aštuonios savaitės, kai lapkričio 4 d. amerikiečiai išsirinks pirmąjį Amerikos istorijoje juodaodį prezidentą arba pirmąją savo istorijoje moterį viceprezidentę.

McCain pasirinkus Palin, Obama darosi sunkiau, kaip nors išlaikyti tuos milijonus balsų tų moterų, kurios pirminiuose rinkimuose balsavo už Hillary Clinton. Kai laimėtoju tapo Obama, dar prieš demokratų suvažiavimą Denver, net 27 proc. tų moterų, nusiminusių dėl Hillary pralaimėjimo, tuojau pasisakė, kad dabar jos balsuosią tik už McCain.

Sudėtingiau reikalai atrodo ir pačiam McCain, jam pasirinkus Palin. Jis visą laiką tvirtino, kad Obama, lyginant su juo, yra visiškai nepatyręs užsienio politikoje, dėl to galbūt Obama ir pasirinko kandidatu į viceprezidentus Senato užsienio reikalų komiteto pirmininką sen. Joe Biden, taip atremdamas McCain pastabas. Politikos žinovai aiškina, kad svarbiausia viceprezidento pareiga yra jo mokėjimas tuojau pat perimti valstybės vairą, jei kas nors atsitiktų pačiam prezidentui. Jei su tuo sutiksime ir prisiminsime John McCain amžių, – jam 72-eji, – atrodytų, kad Palin nėra pasiruošusi tokiam galimam atvejui.

Gimusi Idaho valstijoje, beveik visą gyvenimą Sarah praleido Alas­ka valstijoje. Augo ji mažame Wasilla miestelyje, netoli Anchorage, mokytojo Chuck Heath ir mokyklos sekretorės Sally trijų dukterų ir vieno sūnaus šeimoje. Jau nuo pat vaikystės ji buvo žinoma kaip atkakli, užsispyrusi, mėgstanti sportą, medžioklę, jauna, tipiška šalto klimato mergaitė. Baigusi vietinę vidurinę mokyklą, Sarah studijavo žurnalistiką University of Idaho, ten gavo bakalauro laipsnį. 1984 m. ji buvo išrinkta „Miss Wasilla” ir netrukus po to sukūrė šeimą su į save panašiu gamtos mėgėju Todd Palin, plieno darbininku, kuris buvo dirbęs ir naftos pramonėje bei vertęsis žuvininkyste.

Ilgai netrukus Sarah įsivėlė į politinį vietinio miestelio gyvenimą. Tapo miestelio savivaldybės tarnautoja ir jau po kelerių metų, būdama vos 32 metų amžiaus, buvo išrinkta miestelio mere. Gerai tvarkydama miestelio reikalus, Palin tapo labai populiari ir po šešerių metų buvo išrinkta gyventojų skaičiumi mažos  Alaska valstijos gubernatore. Gubernatoriaujant nepraėjo nė dveji metai, ir Sarah staiga iškilo į Amerikos politikos viršūnes.

Nors ir su palyginti gana menku patyrimu – kelerius metus valdant 9,800 gyventojų miestelį ir 700,000 žmonių valstiją – Palin vis dėlto gali prisidėti prie McCain galimos pergalės, pritraukdama būrius H. Clinton pasekėjų. Kaip ir pats McCain, Palin kalbės apie jų abiejų reputaciją kovojant prieš politinį Washington „establishment”. Nepakenks ir faktas, kad Sarah yra žinoma kaip religinga moteris, niekada neišsiskyrusi, jauna ir energinga penkių vaikų motina, sugebanti tvarkyti šeimą ir kartu dalyvauti politiniame gyvenime.

O kaip su užsienio politika? Jau dabar kalbama, kad Palin yra skubiai ir labai intensyviai supažindinama su visomis jos apraiškomis, nors kyla abejonių, ar yra iš viso įmanoma per kelis mėnesius bet kokį žmogų paruošti perimti didžiausios pasaulio galybės valdymą. Prisimenu, kai aš, Vokietijoje laukdamas popierių emigruoti į Ameriką, užsirašiau į trijų mėnesių automechanikų kursus. Juos baigęs visiškai nesijaučiau esąs kvalifikuotas mechanikas. O čia Amerika, valstybė, kurios, manau, nėra pasiruošusi tvarkyti nei Palin, nei pats demokratų kandidatas į prezidentus Obama. Jei McCain nieko blogo neatsitiks, Sarah gali turėti progos išmokti to valstybės valdymo per ketverius McCain kadencijos metus. Obama, jei būtų išrinktas, krašto vadeles turėtų perimti jau kitų metų sausio pabaigoje.

Rašant apie Palin, norėtųsi priminti, kad jai, kaip ir kitoms moterims, galimybę patekti į Baltuosius rūmus parodė Geraldine A. Ferraro, kuri 1978 m. buvo išrinkta į JAV Atstovų rūmus ir jau 1984 m. buvo demokratų kandidato į prezidentus Walter F. Mondale parinkta būti pirmąja moterimi kandidate į viceprezidento vietą. Deja, rinkimus tuomet ir vėl lai-mėjo jau antrajai kadencijai populiarusis respublikonų Ronald Reagan.

Praėjo daugiau nei dvidešimt metų, kai moterys vėl pasirodė aukšto lygio krašto politikoje. Iš pradžių Hillary Clinton, o dabar – Sarah Palin. Ir kaip keista, kad šitoje demokratinėje valstybėje moterys balsavimo teisę gavo tik Kongresui priėmus XX Konstitucijos pataisą ir 3/4 valstijų ją patvirtinus 1920 m. rugpjūčio 26 d., daugiau kaip šimtui metų po Amerikos nepriklausomybės paskelbimo 1776 m. Lietuvos moterys buvo laimingesnės, nes joms reikėjo palaukti iki 1922 m., kai Steigiamasis Seimas priėmė Konstituciją, kur buvo nubrėžtos jų lygios teisės su vyrais.