kin


Kiniečiai ar kinai?

Aurelija Tamošiūnaitė
aurelijat@yahoo.com

Neseniai Kinijoje vykusia olimpiada mirgėjo visų šalių laikraščių pus­lapiuose. Kasdien įvairios šalys skai­­čiavo laimėtus medalius, sirgaliai „sirgo”­ už savo numylėtinius, o spor­ti­ninkai siekė dar nepasiektų rekordų.

Laikraščiuose mirgėjo ne tik olimpiados nugalėtojų nuotraukos, bet nemažai dėmesio sulaukė ir pati Ki­nija, jos gyventojai – kinai. Žodis kinas lietuvių kalboje gali reikšti ir Kinijos gyventoją, ir judamų objektų filmavimą bei rodymą, ir pastatą, kuriame rodomi kino filmai. Dėl šios priežasties gana dažnai kalbėdami apie Kinijos gyventoją vartojame žodį kinietis. Dėl paprastos priežasties – kad būtų aišku apie kokį kiną kal­bame. Ir, žinoma, kalbininkai bara, kad tokia vartosena nėra teiktina. Ko­dėl?

Bendrinėje kalboje iš valstybių vardų, turinčių priesagą -ija, asmenų pavadinimai su priesaga -ietis nesudaromi: Australija – australas (ne australietis), Brazilija – brazilas (ne brazilietis), Portugalija – portugalas (ne portugalietis), Italija – italas (ne italietis), Ispanija – ispanas (ne ispanietis), Rusija – rusas, Lenkija – lenkas, Latvija – latvis ir kt., nors yra ir išimčių: Nigerija – nigerietis, Somalis – somalietis, Kolumbija – kolumbietis, Juodkalnija – juodkalnietis, Sicilija – sicilietis. Šios išim­tys atsiranda, kai norima pa­si­daryti asmens pavadinimą iš tų šalių, ku­rių pavadinimai ne tokie paplitę, ku­rios neseniai susikūrė ar kurių pavadinimai naujesni. Kinija prie išimčių nepriklausytų, tad ir jos gyventojas turėtų būti kinas, o ne kinietis. Ta pati taisyklė galiotų ir iš šio žodžio sudarytiems būdvardžiams ir prieveiksmiams: kiniškas, ne ki­nie­tiškas, kiniškai – ne kinietiškai.

Tačiau kinietis nenyksta iš mūsų vartosenos. Kaip jau minėjau, dažna šio žodžio vartosena gali būti pagrįsta tuo, kad pavartojus žodį kinas, ne visai bus aiški jo reikšmė: ar tai Kinijos gyventojas, ar meno šaka. Tie­siog sutapo, kad abu žodžiai skam­ba taip pat. Tačiau stenkimės bent jau rašomojoje kalboje vartoti bendrinėje kalboje įteisintą variantą, o po poros šimtų metų, kas žino, gal ir kinietis bendrinėje kalboje bus įteisintas.

Norėdami pasiūlyti temą skyreliui ar tiesiog patenkinti savo ,,kalbinį” smalsumą, rašykite el. paštu aurelijat@yahoo.com arba redakcija@draugas.org.