Jubiliejinių metų uždarymo iškilmės
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvos laukuose paminėjimo jubiliejinių metų uždarymo iškilmės Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Chicago, IL, įvyko 2009 m. rugsėjo 13 d. Vysk. G. Garcia-Siller drauge su parapijos klebonu kun. A. Markumi ir kun. G. Jankūnu koncelebravo iškilmingas šv. Mišias. 

siluva

siluva

Vysk. G. Garcia-Siller

siluva

siluva

siluva

siluva

siluva

siluva

Jono Kuprio nuotraukos