Po Lietuviai susitiko LithNYC piknike.     Algio Norvilos nuotraukos


LithNYC piknike buvo ir raguolių


Algis Norvilas

Vėjuotą, bet saulėtą ir gražų šeštadienį, rugsėjo 21 d., Apreiškimo parapijos mokyklos kieme įvyko LithNYC piknikas. „Neringos” stovyklos ir „Lietuvių Atletų Klubo” bendro renginio tikslas buvo ne tik surinkti aukų savo organizacijų jaunimo programoms, bet ir sudaryti progą vietiniams lietuviams susieiti ir pasimatyti po ilgų vasaros atosto-gų.
Susirinkusius pasveikino LR generalinins konsulas Valdemaras Sarapinas ir vietinių LB atstovai – Laurynas Vismanas ir Rasa Sprindys.
 
Kaip ir praėjusiais metais buvo galima ragauti skanių lietuviškų patiekalų: šaltibarščių, bulvių apkepo ar koldūnų. Pasigardžiuoti buvo galima ir saldumynais, veikė gaivių gėrimų baras. Iš prekeivių buvo galima įsigyti lietuviškų suvenyrų, gintarinių papuošalų, meninės fotografijos ir net raguolių!

Vaikams netrūko  užsiėmimų – jie ypač smagiai žaidė „slėpynes”. Visi vaikai gavo po loterijos bilietą ir savo laimę bandė vaikų loterijoje. Vėliau ir suaugusieji gavo progą išbandyti  sėkmę ir laimėti vieną iš daugybės „fantų” suaugusiųjų loterijoje.

Visą popietę smagiai grojo, dainavo ir šokdino  „Kolorado Romas”. Jo koncertas vyko Jankauskų šeimos dėka, Algirdo Jankausko prisiminimui. 

Diena praėjo smagiai – LithNYC su daugybe savanorių ir pagalbininkų  surengė puikų pobūvį ir tuo pačiu galės paremti jaunimo veiklą!


Vaikams netrūko  žaidimų.

,,Kolorado Romui” šis savaitgalis buvo užimtas – šeštadienį linksminęs LithNYC dalyvius, sekmadienį jis skubėjo į Apreiškimo parapijos pikniką.
„Sidabrinę” pergalę niujorkiečiai šventė kartu su Lietuvos užsienio reikalų ministruLR Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius kartu su New Yorko lietuviais žiūrėjo Europos krepšinio čempionato finalą.  Arūno Tirkšliūno nuotraukos   


Šv. Mergelės Marijos apreiškimo parapijos rudens piknikas New Yorke šiemet netikėtai sutapo su Europos vyrų krepšinio čempionato finalo rungtynėmis, kuriame dėl aukso medalio su Prancūzijos komanda kovojo Lietuvos vyrų rinktinė.
Į rugsėjo 22 d. vykusį pikniką užsuko ir į Jungtinių Tautų generalinės Asamblėjos savaitę atvykęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Jis visą popietę bendravo su lietuvių bendruomenės nariais bei drauge žiūrėjo Europos krepšinio čempionato finalo rungtynes, kuriose dėl aukso medalių kovėsi Lietuvos rinktinė, tačiau ant apdovanojimų pakylos atsiėmė sidabrą.

„Ačiū, kad susitinkate, kad bendraujate tarpusavyje ir ugdote lietuviškumo dvasią užsienyje. Savo ruožtu, kad ir būdami toli nuo Tėvynės pagalvokime, ką galime padaryti dėl savo šalies”, – Apreiškimo parapijos salėje gausiai susirinkusius tautiečius sveikino ministras.

Savo sveikinimo žodyje LR generainis konsulas New Yorke Valdemaras Sarapinas pažymėjo, kad „krepšinis, ypač suvokiant jo svarbą mums, kaip lietuviams, ir jo stebėjimas kartu, kai mūsų valstybė kaunasi dėl Europos aukso, vienija ir telkia mus, ypač tuos, kurie esame toli už Lietuvos ribų”.

Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos nuolatinė atstovė prie Jungtinių Tautų ambasadorė Raimonda Murmokaitė ir Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius, politikos direktorius, buvęs LR nuolatinis atstovas prie Jungtinių Tautų Dalius Čekuolis. Long Islando Lietuvių Bendruomenės apylinkės pirmininkė Ramutė Žukaitė įteikė užsienio reikalų ministrui dovaną – knygą „Lietuvos Užsienio reikalų ministrai 1918–1940”.

Pikniko programa prasidėjo šv. Mišiomis Apreiškimo bažnyčioje, vėliau dalyviai mėgavosi bulvių apkepu, dešromis, lietuvišku alumi, šalta gaiva ir kava, o susirinkusius gyva muzika linksmino „Kolorado Romas”, labiau žinomas kaip „Kolorado Vabalas”.

LR generalinio konsulato
New Yorko informacija

Parapijos salėje koncertavo „Kolorado Romas” .