R. Daunienė: 
Sąžiningumas, viešumas ir atsakomybė – postulatai, kuriais remsiuosi


Apie Raimondą Daunienę:

pix,,Drauge” apie Raimondą Daunienę jau rašėme, bet ne kaip apie politikę, o smuikininkę, įkūrusią jaunimo meninę-muzikinę studiją „Regnum musicale”, bei motiną, kuri netikėtai žuvus vyrui Vaidotui Dauniui viena pati užaugino penkis gabius vaikus. Prieš keletą mėnesių įsikūrusi nauja partija Lietuvoje – Tautos prisikėlimo partija į savo gretas pakvietė ne vieną pramogų verslo atstovą, menininką, tarp jų – ir R. Daunienę. Šiuose pirmuosiuose tiek naujai partijai, tiek ir Daunienei rinkimuose į LR seimą, ji kandidatuoja Vilniaus miesto vienmandatėje Naujamiesčio apygardoje, šalia kitų ,,Drauge” jau kalbintų kandidatų (Irenos Degutienės, Vytauto Bogušio, Jurgos Vidugirienės, Andriaus Mazuronio). Dar kartą primename, jog balsuoti reikės š. m. spalio 12 d., o iš anksto tą galima daryti jau nuo spalio 1 d. LR ambasadoje Washington, DC arba konsulatuose.

Jūsų dėmesiui pokalbis su Tautos prisikėlimo partijos kandidate Raimonda Dauniene.

– Pabandžius surasti biografinių žinių apie Jus internete, teko nusivilti. Jų neradau ir Jūsų partijos tinklalapyje. Gal galėtumėte trumpai išvardyti pagrindines svarbiausias savo gyvenimo datas, prisistatyti?

– Lietuvoje mane daugelis pažįsta kaip poeto Vaidoto Daunio našlę, informacinės priemonės per pastaruosius 10 metų dažnokai minėjo mūsų šeimą. Esu meno pasaulio žmogus, smuikininkė. Su pagyrimu baigiau Lietuvos konservatoriją (Muzikos akademiją), 7 metus dirbau pedagoginį darbą ir koncertavau kaip atlikėja solistė. Įkūriau Kauno kamerinį ansamblį, kuris keletą metų atstovavo Kauno miestui. Vėliau tapau penkių vaikų šeimos mama, patyriau nemažus gyvenimo išbandymus žuvus vyrui. Pastačiau vaikams namą, išmokslinau juos, jie dabar žinomi Lietuvoje, kaip žymūs jauni atlikėjai, apdovanoti tarptautiniuose konkursuose, o taip pat Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus padėkomis. Gyvenime teko dirbti labai daug organizacinio darbo, tad turiu energijos ir didelio noro savo patirtimi padėti Lietuvai.

– Iš tiesų, iki šiol esate labiau žinoma kaip žuvusio poeto ir kultūros veikėjo Vaidoto Daunio žmona. Kodėl nusprendėte ir – būtent dabar – įsitraukti į politiką, tuo labiau – kandidatuoti į LR Seimą?

– Tėvynei pareigą atlikau, vaikai, galima sakyti, užauginti. Tačiau mūsų Tėvynė labai serga, „vėžys” išsikerojęs. Gal dar įmanoma jai padėti? Būtent dabar ir reikia apjungti visas demokratines pajėgas bei kiekvieno gebėjimus, o ne kalbėti ir dejuoti, kur mus įstūmė valdantieji. Ši padėtis tik parodo, kad naujos energingos jėgos turi perimti valstybės vairą kuo greičiau, nes tūpčiojimas gresia katastrofa. Seimas yra valstybės organizmo širdis, ją reikia stiprinti, surasti visus nukrypimus nuo normų, kuo greičiau pertvarkyti pažeidimus, sutvarkyti apkrovas ir t.t. Suprantu, kaip ir kuo galėčiau prisidėti labai konkrečiai. Tikiu, kad kartu su Tautos prisikėlimo partija (partijų sąraše Nr.9) prikelsime Lietuvą, maloniems rinkėjams padedant.

– Pasirinkote ką tik susikūrusią Tautos prisikėlimo partiją. Ar tai reiškia, kad Lietuvos politiniame gyvenime egzistuojančios, ilgesnes tradicijas turinčios partijos neatitinka Jūsų politinių, moralinių įsitikinimų, o gal tokį žingsnį žengėte dėl kitų priežasčių? Kokių?

– Kitos partijos, deja, neatitinka ne tik mano, bet ir daugumos Lietuvos gyventojų politinių ir ypač moralinių įsitikinimų. Apie moralios politikos galimybes rašė ir garsūs Lietuvos filosofai – A. Maceina, L. Karsavinas, A. Šliogeris ir kt. Nemoralios politikos nėra, yra tik moralūs arba amoralūs žmonės, kurie prie jos prisiliečia. Atrodo, kad Seime susirinko viena didelė partija, kuri vykdo oligarchų valią, aplenkdama piliečius, ir matome, kad nėra jokios pozicijos ir opozicijos. Aš, kaip Lietuvos pilietė, nesutinku su tokia padėtimi, man ne tas pats, kokioje valstybėje mes gyvename, aš nenoriu išvažiuoti laimės ieškoti ir dėl to ryžtuosi prisidėti prie bendraminčių pertvarkant valstybę.

– Ar manote, jog Jūsų turimos patirties užteks dirbti Seime?

– Patirtis įgaunama praktikoje, kai yra didelis noras, pasišventimas ir energingas darbas. Mūsų Seime nematau profesionalų politikų, ypač vertinant pagal etinius, moralinius aspektus. Visi jie atėjo kaip įvairių profesijų atstovai. Vieninteliai socialdemokratai turi savo gretose buvusių sovietinių valdininkų. Jie trumparegiais ir liko, nes labai prisidėjo prie valstybės sugriovimo, pažeisdami Konstituciją privatizavo ir privatizuoja strateginius Lietuvos objektus – elektros, šilumos, ryšių ir t.t. Jei būčiau išrinkta į Seimą, skirčiau visas pastangas demokratizuojant valstybę, įtraukiant ekonomikos, mokslo ir meno elitą į Lietuvos atkuriamąjį — nebijau to pasakyti — darbą.

– Ne tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje politinėje padangėje esate naujas ir beveik nepažįstamas žmogus. Galbūt galėtumėte pristatyti programą, su kuria kandidatuojate šiuose LR Seimo rinkimuose?

– Visada būna pirmas kartas. Savotiškais politikais esame visi. Politika – graikų kalboje reiškia ,,valdymo menas”. Įsiklausykime – MENAS. Šiuo žodžiu labai daug pasakyta. Kūrybiškas pradas, mąstymas – labai svarbios žmogaus savybės. Kaip įrodyta tyrimais, menininkų ir kūrėjų sąmonė dažnai yra žymiai plates nė, negu kitų profesijų atstovų. O (su)valdyti savo asmeninius gyvenimus – taip pat patirtis. Štai tokias patirtis turime turėti kaip pagrindą aukštesnės veiklos baruose. Išvardysiu keletą svarbių mano programinių nuostatų: 1) Visų valstybės valdymo sferų visiška demokratizacija; 2) Vakarų civilizacija ir krikščioniškos vertybės; 3) Švietimas: Lietuvos ateitis – išsilavinęs jaunimas naujoje informacijos epochoje; 4) Sveikatos apsauga ir tikra medicinos reforma, tarnaujanti žmogaus gerovei; 5) Socialinė politika: ori senatvė, šeimos institucijos pakylėjimas, demografijos problemos; 6) Kultūra – valstybės veidas; 7) Lietuviai pasaulyje – mūsų broliai ir seserys; 8) Teisingumas visiems; 9) Progresyvinių pelno mokesčių įvedimas; 10) Decentralizavimas ir demonopolizavimas, verslo galimybių įteisinimas smulkiųjų įmonių naudai; 11) Lietuvos kaimas, jo kultūra — neatsiejama Lietuvos visuomenės dalis; rūpestis žemės ūkiu, alternatyviais verslais, ES lėšų sąžiningu įsisavinimu, ekologine žemdirbyste.

Galima vardyti dar daug punktų, tačiau skaitytojas pavargs nuo to. Dirbdami Seime nariai vieną darbą išmoko gerai – sukurti ir užrašyti rinkimines programas. Bėda ta, jog šios programos po rinkimų paliekamos stalčiuose iki kitų rinkimų ir niekas jų neprisimena bei nevykdo. Ir atsakomybės už tai neneša. Aš būčiau iš tų narių, kurie pareikalautų įvesti tiesioginę partijų atsakomybę už neįvykdytas programas, išbraukiant tokią partiją iš ateinančių rinkimų.

– Vieni į Seimą eina su šūkiu – laikas keisti(s), kiti – žada priversti valdžią dirbti žmonėms, o Jūs?

– Mūsų partijos šūkis – Grąžinkime valstybę žmonėms. Grąžinkime pasitikėjimą valstybe, grąžinkime žemę, grąžinkime teisingumą ir t.t. Grąžinkime!

– Kaip vertinate savo kadenciją jau baigiančio Seimo darbą ir į ką ypač kreipsite dėmesį, jei būsite išrinkta į Seimą?

– Jau turbūt buvo galima suprasti iš mano atsakymų, kaip aš vertinu Seimo darbą. Pagrindinį dėmesį kreipsiu į visų sričių demokratizavimą, nes kol kas demokratiškiausi yra žurnalistai, informacijos priemonės. Sąžiningumas, viešumas ir atsakomybė – štai trys pagrindiniai postulatai, kuriais remsiuosi.

– Kaip vertinate dabartinę Lietuvos padėtį? Kas Jus ypač skaudina, neramina, o kas – džiugina?

– Skaudina ir neramina tai, kad per nepriklausomybės laikotarpį daugumos Lietuvos gyventojų ekonominė padėtis tapo blogesnė, negu buvo okupacijos metu. Žmonės nuskurdinti keičiant pinigus ir sąmoningai sunaikinus daugelį bankų. Teismai neteisingi, smulkus verslas žlugdomas, nusikalstamumas auga, reformos nevyksta. Valstybe nepasitiki 85 proc. piliečių! Buvusiems Seimo nariams turėtų būti gėda už tokį gyvenimo nuvertėjimą ir patys turėtų išeiti dirbti pagal savo profesijas, bet, kaip sakiau, jie išmoko gerai sukurti programas ir, lyg nieko neatsitiko, toliau mulkina rinkėjus. Rinkėjai turėtų rinkti naujus, veržlius, energingus žmones ir pareikalauti iš jų pilnos atsakomybės. Džiugina už Europos Sąjungos lėšas gerėjantys keliai, statybos, europinio lygio transporto priemonės.

– Kadangi kandidatuojate Naujamiesčio apygardoje, į kurią suplauks visų išeivijoje gyvenančių lietuvių balsai, jei būsite išrinkta į Seimą, atstovausite ir jų teises. Ar sekate išeivijos gyvenimą ir veiklą? Kokias išeivijos problemas įžvelgiate šią dieną? Kaip jas siūlytumėte spręsti?

– Išeiviai lietuviai turėtų būti pakviesti į Lietuvą perduoti savo patirtį. Tame matau dideles ir brandžias atsargas. Jiems turėtų būti pagaliau (!) suteikta pilietybė, turėtume ypač rūpintis jaunąja karta, suteikiant sąlygas jai grįžti į Lietuvą ir pagal specialybę dirbti bei uždirbti ne mažiau, nei kitose šalyse. Būtinas kultūrinis bendradarbiavimas, identiteto klausimai, švietiminis bendradarbiavimas, nes kalba prarandama jau po vienos kartos, ir tuo pačiu pamažu nutautėjama. O Lietuvai svarbus kiekvienas jos sūnus ir dukra. JAV išeiviją ypač gerbiu, reiktų kviesti ją padėti mums politiniame gyvenime teisingai susigaudyti. Ši diaspora yra didelė, ten yra daug Lietuvą mylinčių ir pasirengusių jai padėti lietuvių. Lietuvai labai reikalinga išeivijos pagalba. Jei išeiviai rinks naujus žmones į Seimą, bus darbo visiems mums kartu. Reikėtų organizuoti JAV lietuvių, atstovų suvažiavimą ir aptarti visus strateginius Lietuvos ir pasaulio lietuvių klausimus.

– Lietuvos politikoje moterys nėra toks jau retas reiškinys, vis dėlto pakliūti į Seimą kol kas pavyko nedaugeliui iš jų. Gal turite kokios nors moters politikės idealą, Lietuvoje ar svetur?

– Anot astrologų, artėja moterų era. Jei tuo tikėti, patriarchatą gali pradėti keisti matriarchatas (juokauju). Tačiau, tam tikrų požymių jau matyti. Moterys pradeda vyrauti kiekybės ir atsparumo prasme. Matyt, vyrai per mažai gerbia moteris, motinas, tad jos kabinasi į gyvenimą ypač aktyviai, nenusileidžia nei protu, nei energija. Gerbiu aktyvias, išmintingas moteris, nes jos dažniausiai seka savo misija, neša kūrimo, taikos kultūrą. Lietuvoje yra puikių moterų. Idealiomis laikau: mąstytojas – profesorę V. Daujotytę bei mokslų daktarę V. Zaborskaitę, nusipelniusią Lietuvai, buvusią disidentę N. Sadūnaitę, išmintingąją ekonomistę D. Grybauskaitę. Aš labai džiaugčiausi, jei Lietuvos vyriausybės vairą perimtų būtent pastaroji. Tai yra ir mūsų partijos siekis.

Kalbino Dalia Cidzikaitė