S. Kozlovskij: Nepadarei, užleisk vietą kitam


Baigiame supažindinimą su Naujamiesčio apygardoje kandidatūras iškėlusiais politikais. Būtent į šią apygardą suskrenda visi užsienyje balsavusiųjų balsai. Iš 11 Naujamiesčio apygardoje kandidatuojančių politikų mums pavyko pakalbinti 10. (Su vieninteliu Lietuvos lenkų rinkimų akcijos nariu Artur Liudkovski nepasisekė susisiekti.) 

Paskutinis kandidatas – „Fronto” partijos narys Sergej Kozlovskij save pristato kaip energingą, komunikabilų, punktualų, sąžiningą, siekiantį tikslo žmogų. Trisdešimt dviejų metų politikas yra „Fronto” partijos Tautinių mažumų komiteto pirmininkas. Pats kandidatas gimė ir užaugo Vilniuje. 1993–1998 metais neakivaizdžiai studijavo Rytų Ukrainos valstybinio universiteto Apskaitos ir audito fakultete, įgijo buhalterio specialybę.

– Kokia jūsų partijos ir jūsų paties nuomonė apie dabartinę Lietuvos emigracijos politiką? Kaip ją vertinate, ką keistumėte?

– Nėra jokios emigracijos politikos, šiandien turime tik valdžios rūpinimąsi oligarchinėmis struktūromis, tarnavimą stambiam kapitalui ir energetikos įmonių grobstytojams. Nėra jokios pagarbos ir pagalbos smulkiam ir vidutiniam verslui, vien tikrinančiųreketuojančių organizacijų turime vos ne 40. Visų pirma reikia išsirinkti naują valdžią, priversti ją remti ir skatinti smulkų ir vidutinį verslą, padėti jaunimui įsigyti kokybišką išsilavinimą, parodyti politinę valią ir pradėti realiai kovoti su korupcija. Žmonės turi pamatyti, kad kažkas valstybėje keičiasi, kad atsiranda nors elementari pagarba paprastam žmogui, dideli pokyčiai prasideda nuo mažų ir konkrečių darbų.

– Ar jūsų partijos programoje yra užsienio lietuviams, užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams skirtų punktų? Kokie jie? Su kokiomis sritimis daugiausia susiję, ką numato?

– Mūsų pagrindinis tikslas – pakeisti degradavusią valdžią Lietuvoje, o tai bus pakankama sąlyga užsienio lietuviams grįžti į Tėvynę, na, bent jau pradėti ja didžiuotis. Pagerinus lietuvių sąlygas Lietuvoje, tuo pagerinsim užsienio lietuvių potencialą.

– Išeivijai itin svarbus pilietybės klausimas, sukeliantis daugybę diskusijų. Kokia būtų jūsų pozicija šiuo klausimu? Kokias matote išeitis? Kaip derėtų elgtis, eiti įstatymo keliu, ar keisti Konstituciją referendume?

– Pilietybės klausimu būtų geriausia išgirsti tautos valią referendumo būdu. Mes už tai, kad gimę Lietuvoje ar gimę Lietuvos piliečių šeimose žmonės privalo turėti Lietuvos pilietybę. Ar ji bus vienintelė ar dviguba – koks skirtumas. Lietuva privalo mylėti ir gerbti Lietuvos sūnus ir dukras.


– Dažnos kalbos ir apie emigrantų grįžimą. Kokia jūsų pozicija šiuo klausimu? Ar reikia grįžimą kažkaip specialiai skatinti, jei taip, kaip? O gal Lietuvai kaip tik lengviau, kai dalis jos žmonių gyvena svetur?

– Lietuvis turi gyventi Lietuvoje, tai idealus variantas. Nieko blogo, kai globalizacijos amžiuje dirba žmonės ir užsienyje, bet turi būti padaryta viskas, kad lietuvis turėtų neprastesnes galimybes dirbti, mokytis ir gyventi Lietuvoje nei Airijoje ar Anglijoje. Tik kartu, rinkdami atsakingai valdžią ir kartu kurdami gyvenimo kokybę, galėsime užtikrinti visos Lietuvos ateitį.


– Neretai pasigirsta įvairių vertinimų ir apie išvykusiųjų dalyvavimą Lietuvos politiniame gyvenime. Vieni sako, kad Seime reikėtų bent koks dešimt jų atstovų. Kiti piktinasi, kad čia negyvenantys renka likusiesiems valdžią. Ką jūs manote?

– Valdžios rinkimo procese turi turėti galimybę dalyvauti visi Lietuvos piliečiai, esantys Lietuvoje ar dėl vienokių ar kitokių priežasčių išvykę. Daug baisiau, kai turime visišką apatiją, nusivylimą ir labai žemą aktyvumą rinkimų metu. Rinkėjų valia turi nuspręsti, kas turi dirbti įstatymų leidžiamojoje valdžioje – Seime.


– Kuo manote esąs geresnis, tinkamesnis atstovauti išeivijos poreikiams nei kiti kandidatai Naujamiesčio apygardoje?

– Mes esame nauji, ambicingi, drąsūs, nusiteikę tarnauti žmonėms, esame pasiruošę naikinti valdžios diktatą žmogui, ji privalo tarnauti žmogui. Mes už normalios visuomenės pagrindą – paprastą žmogų, Lietuvos gyventoją. Jei mus išrinksite, o mes jus nuvilsime – kategoriškai prašome, daugiau nelipkite ant to paties grėblio, nebalsuokite už mus, nebalsuokite ir už tuos, kurie jau šiandien nieko nepadarė, o nieko ir nepadarys. Duokit progą jauniems, naujiems.

– Pasakykite bent penkias priežastis, kodėl išvykęs, jau kokius penkerius metus Lietuvoje negyvenantis ir nežinantis ar grįš žmogus turėtų balsuoti artėjančiuose Seimo rinkimuose?

– Pagrindinė ir esminė priežastis – jei emigrantas kada nors nori grįžti į Lietuvą, jau dabar jis privalo rinkti naują, nesusikompromitavusią valdžią. Tik taip galima kažką keisti demokratinėje valdžioje. Nerinkite tų, kurie teisinasi, kad nieko negalėjo padaryti, tai apgavystė. Toks jau sveikos visuomenės credo – nepadarei, užleisk vietą kitam, gal jis kažką padarys. Daugiau neturi tęstis tas mūsų Seimo marazmas – tie patys nieko valstybei, Lietuvai gero nedarantys veidai, gana.

Kalbino Deimantė Dokšaitė
Lietuviams.com