Skaičiai, sukaktys ir numerologija

Romualdas Kriaučiūnas

Tiesiog sunku įsivaizduoti kasdieninį gyvenimą be skaičių. Skaičius randame datose, ant laikrodžio. Vis didėjančius skaičius matome savo buitinėse sąskaitose. Rinkimų įkarštyje skaitome įvairių apklausų rezultatus, pateikiamus skaičiais ir juos matydami džiaugiamės arba nerimaujame. Skaičiuose skęsta įvairių sukakčių aprašymai, visokie jubiliejai, prisiminimai ir paminėjimai. Kalbant apie jubiliejus – čia ypač mėgstame didelius skaičius.

Amerikoje jau paminėjome Jamestown 400 metų sukaktį. Rinkomės, meldėmės ir giedojome Marijos apsireiškimo 400 metų Šiluvoje proga. Quebec miestas Kanadoje šįmet savo 400tuosius metus dar vis bene švenčia. Santa Fe už poros metų irgi 400-metį švęs. Protestantai ruošiasi 500 metų reformacijos paminėjimui 2017 metais. Lietuva ruošiasi tūkstantmečiui nuo Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose archyvuose. Ateitininkų organizacija savo šimtmetį švęs 2010 metais, o ištikimas ,,Draugas” savo pirmąjį amžių užbaigs kitais metais. Čia tik pora po ranka pasitaikiusių sukakčių. Sukaktys minimos ir žmonių amžiaus atvejais. Šimtas metų, 75 metai nuo gimimo ir t.t. Panašūs skaičiai menami ir mirčių paminėjimuose.

Įdomu, kad visos šios sukaktys neminimos kasmet, bet tik išskirtinėmis progomis. Tie proginiai skaičiai dažniausia baigiasi su 0 arba 5, pvz., 75-ąjį, 100, 250, 400, 500 ir t.t. Neteko girdėti, kad kas būtų iškilmingai minėjęs savo amžiaus 76 gimtadienį, arba 114 metų kokio, nors svarbaus įvykio sukaktį. Šiais reiškiniais susidomėjęs, knisausi po įvairius šaltinius. Ten radau informacijos apie įvairių skaičių prasmę Šventajame Rašte. Nors ten aiškiai nesakoma, ką koks numeris reiškia, tačiau numerių prasmę galima išskaityti tarp eilučių.

Numeris vienas – tai vienybės numeris. Yra tik vienas Dievas. Numeris du – dažnai matome dvi kokio nors nesutarimo puses arba turime dvi viena kitą papildančias mintis. Trys – tai Šventos Trejybės skaičius. Septyni – numeris reiškia pilnumą, išbaigtumą. Turime septynias dienas savaitėje, septynias dorybes, septynias didžiąsias nuodėmes, septynis sakramentus. Skaičius ,,septyni” Šv. Rašte minimas 300 kartų.

Dešimt – turime dešimtį Dievo įsakymų, buvo dešimt marų Egipte, šventraštyje skaitome apie dešimtį mergelių. Dvylika – dvylika buvo Izraelio genčių, dvylika apaštalų. Jėzus buvo dvylika metų, kai viešai pasirodė sinagogoje. Keturiasdešimt – Šv. Rašte skaitome apie 40 dienų lietų ir po jo sekusį tvaną. Mozė po 40 metų gyveno Egipte, Arabijoje ir dykumoje. Karalius Dovydas valdė 40 metų. Jėzaus pasnikavimas dykumoje tęsėsi 40 dienų. Tačiau specialistai Šv. Rašto skaičiuose nemato kažko paslaptingo.

Numeriais išreiškiamos įvairos sukaktys, antai, kaip amžiaus, vestuvių ir mirties. Sukaktys turi savo pavadinimus, kilusius iš lotynų kalbos. Turime metines, dvimetį, trimetį, keturmetį, penkmetį ir t. t. Turime sidabrinę (25 metai), auksinę (50 metų), deimantinę (75 metai), šimtmetinę (100 metų) sukaktis. Su savo lotyniškos kilmės pavadinimais turime 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000, 2,000 metų sukaktis.

Besidomintiems skaičiais ir sukaktimis anksčiau ar vėliau teks susidurti su numerologija. Tai ,,mokslas”, ieškąs santykių ir prasmės tarp skaičių ir jų reikšmės asmens gyvenime. Kadangi skaičiai savaime neturi jokios įtakos žmonių gyvenimui, tai tokių ryšių ieškojimas nėra nieko daugiau, kaip tikėjimas prietarais, nors tuo bandoma numerologiją priskirti mokslui ar menui. Tačiau tai nereiškia, kad žmonės tuo nesidomėtų. Anaiptol, yra susikūręs numerologijos kultas ir iš to išplaukianti pramonė. Smalsuoliams už pinigus siūloma išpranašauti jų ateitį ir nurodyti gyvenimo kryptį. Tokius patarnavimus asmeniškai duoda visokie ,,aiškiaregiai”. Dabar tokių paslaugų gausu ir viską siūlančiame internete. Žmonės nori iš kito šaltinio girdėti, kad turi slaptų jėgų ir patrauklumo. Žmogus turi būti gana desperatiškoje padėtyje, kad patikėtų ir pasitikėtų apie jį nieko nežinančiu asmeniu. Aišku, yra tokių, kurie siekia, tiesiog trokšta gauti nurodymų iš šalies, kaip tvarkytis su savo gyvenimu.

Kai kuriuose šaltiniuose Pitagoras laikomas numerologijos tėvu. Dalis jo pasekėjų numerių visatoje ir geometrinėse formose įžiūrėjo kažką mistiško ir paslaptingo. Tačiau nėra duomenų teigti, kad pats Pitagoras tam tikrų skaičių ar jų kombinacijų pagalba būtų bandęs aptarti savo pasekėjų asmenybes ar pranašauti ateitį. Su laiku numerologija tapo pseudomatematika arba matematikos atskala. Panašaus likimo susilaukė ir ezoterinė astrologija, užleidusi kelią mokslinei astronomijai, o chemija atsiribojo nuo alchemijos.

Daugeliu atvejų įvairios sukaktys, išreikštos skaičiais, priverčia mus pagalvoti, susimąstyti, prisiminti, džiaugtis ar liūdėti. Tačiau skaičiais galima ir žaisti, net kitus pralinksminti, priversti juos nusišypsoti. Neseniai elektroniniu paštu gavau tokius apskaičiavimus. Jei prieš metus už 1,000.00 dol. būtumėte nusipirkę ,,Delta Airlines” akcijų, jų vertė šiandien būtų 49.00 dol. Jeigu prieš metus už 1,000.00 dol. būtumėte nusipirkę AIG akcijų, jų vertė šiandien būtų 33.00 dol. Jeigu prieš metus už 1,000.00 dol. būtumėte nusipirkę ,,Lehman Brothers” akcijų, šiandien jos būtų bevertės Tačiau jeigu prieš metus būtumėte nusipirkę alaus už 1,000.00 dol. ir jį visą išgėrę, tai už tuščias aliuminio skardines būtumėte atgal gavę 214.00 dol. Pagal šiuos duomenis, geriausia investicija būtų planuoti daug gerti ir tuščias skardines parduoti laužui. Tai vadinasi ,,401-Keg” programa. Vienoje studijoje skelbiama, kad vidutiniškai amerikietis per metus suvaikšto 900 mylias. Kita studija rado, kad vidutiniškai amerikietis per metus išgeria 22 galionus alkoholio. Tai reikštų, kad, vidutiniškai amerikiečiai gauna 41 mylias su galionu. Ši istorijėlė kvietė skaitytojus didžiuotis esant juos amerikiečiais. Kol kas neturime duomenų apie lietuvių suvaiksčiotas mylias ir išgertą alkoholį.