grybauskaite

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės
sveikinimas lietuvių išeivijos dienraščio
 „Draugas” šimto metų jubiliejaus proga


Mielieji „Draugo” kolektyvo nariai, bičiuliai, rėmėjai,

Šimtametė „Draugo” istorija patvirtina, kad žmogiškųjų vertybių puoselėjimas, viso pasaulio lietuvių vienijimas ir lietuviškos kultūros sklaida buvo ir tebelieka gyvybingaisiais laikraščio tikslais, nepaisant istorinių aplinkybių.

„Draugo” jubiliejus minimas kartu su Lietuvos vardo tūkstantmečiu. Tai simboliškas ženklas, atskleidžiantis, kad žmogus ir jo vertybės buvo ir bus liudijamos visada. Ir kad visuomet reikės tokių žmonių, kurie imasi iniciatyvos ir į šį darbą įdeda visą širdį: nuo „Draugo” įkūrėjų iki šiandieninių laikraščio darbuotojų. „Draugo” nueitas kelias – ištisa epocha svarių ir tautai labai reikšmingų darbų, tapusių tiltu susieiti iškiliai viso pasaulio lietuvių minčiai.

Nuoširdžiai sveikinu laikraščio kolektyvą, rėmėjus, bičiulius, skaitytojus – visus, kuriems brangus šis leidinys. Įžengę į antrąjį šimtmetį, ir toliau būkite laisvo žodžio, tolerancijos ir lietuviškos kultūros skleidimo pavyzdžiu, reikšmingų darbų puoselėtoju, tradicijų ir kultūrinio paveldo saugotoju. Išlikite gyvu lietuvybės ir tikėjimo židiniu, kuriame visados ras atgarsį Lietuvai svarbios problemos.


Linkiu išsaugoti kūrybiškumo ir lietuvybės dvasią.

Lietuvos Respublikos Prezidentė        
Dalia Grybauskaitė