vyciai
Kotryna, Julija ir Vincent iš Čikagos. Mergaitės šoka ,,Vyčių”
(Lemont, IL) šokių grupėje.

Lietuvos Vyčiai – Pasaulio tautų šventėje

Mildred Jagiella

Š. m. rugsėjo 13 d. Peoria Civic Center (PCC) surengtoje Pasaulio tautų šventėje (,,Worldfest”) pasirodė ir Lietuvos Vyčiai (C-82). ,,Peoria Journal Star” teigimu, renginyje apsilankė apie 3,000 žmonių.

Atidarymo eisena buvo pradėta su 20 pėdų ilgio kinišku drakonu, nubangavusiu per visą salę. Paskui jį ėjo 12 Lietuvos Vyčių šokėjų, vadovaujamų Lidijos Ringienės ir Birutės Matukonienės. Po jų žygiavo Kathy Jagiella (C-82) su savo jauniausiais vaikais, Mary Kate ir Jacob, apsirengusiais lietuviškais tautiniais drabužiais ir mojavusiais Lietuvos vėliava.

Nors į pavakarę pabjuro oras, šventės tai nesugadino. Atsidavę tėvai iš Lemonto atvežė Lietuvos Vyčių šokėjus, kurie pasirodė įspūdingai ir nepriekaištingai. Lidijos Ringienės teigimu, Peoria Civic Center darbuotojai šiems jauniems žmonėms pakėlė ūpą ir pasitikėjimą savimi. Lietuvos Vyčių organizacija didžiuojasi savo šokėjais. Daugelis apsilankiusiųjų sustojo ties Lietuvos „salele” pagirti mūsų pasirodymo.

Per šokėjų pertrauką, sopranas Kathy Jagiella pritariant orkestrui sugiedojo Lietuvos himną. Keleto moterų akyse (kai kurios jų net nebuvo lietuvės) pasirodė ašaros. Peoria Civic Center garso sistema leido himną atlikti profesionaliai ir sujaudino ne vieną klausiusįjį.

Lietuvos „salelė” turėjo Lietuvos vėliavą, lietuviškas lėles – viena jų pagaminta tautodailininkės, gyvenusios Marquette Park, taip pat gintaro dirbinių, paveikslų, žemėlapių, straipsnių apie dabartinius renginius, receptų knygų iš Dayton C-96 kuopos, medžio raižinių ir raižytų paveikslų, juostų, Birutės Vilutis (C-82) išaustų, šalikelės kryžiais puoštų gobelenų. Kalėdinė eglutė su šiaudinukais ir krepšelis Velykinių margučių buvo paruošti Loretos Vician. Theresa Balciunas DiCello iš Kenosha C-38 kuopos parūpino bukletus „Fun with Straw”, lėles ir kitus dalykus.

Skautai ir kiti vaikai, norėdami gauti antspaudą į savo pasus, turėjo „pakalbėti lietuviškai”. Jie juokavo ir linksminosi, tardami lietuviškas frazes, skaičius, švenčių pavadinimus ir „labas”. Daugeliui vaikų ir suaugusiųjų tai buvo pirmoji pažintis su Lietuva. Kai kurie lietuviai keliavo 60 mylių, kad prisijungtų prie lietuviškos ,,salelės”, susitiktų su pažįstamais ir pasidalytų prisiminimais.

Kita „salelės” pramoga – M. K. Čiurlionio triptiko ,,Jūros sonata” atspaudų loterija. Atspaudai šią vasarą buvo nupirkti Lietuvoje, Nacionaliniame dailės muziejuje. Trečios kartos Amerikos lietuviai čia lankėsi krikštynų proga. Atspaudai profesionaliai įrėminti ir įstiklinti. Juos laimėjo pagyvenusi moteris, gimusi Lietuvoje, ištvėrusi trėmimus, gyvenimą svečiose šalyse, padedant liuteronų bažnyčiai, atvykusi gyventi į JAV. Jos ryšiai su lietuviais labai reti, nes ji sėdi invalido vežimėlyje, kovoja su vėžiu, tačiau visada susijaudina, kai paminima Lietuva. Ji ašarojo klausydama Lietuvos himno ir apsiverkė, kai sužinojo, jog laimėjo Čiurlionio paveikslus.

Kitoje loterijoje buvo galima laimėti ,,Friar Tuck’s” lietuviško alaus dėžę ir ,,Racine Bakery” Čikagoje keptos šviežios duonos. Šio prizo laimėtoja, vilkėjusi žalius airiškus marškinėlius, sugrįžo prie lietuviškos ,,salelės”, kad galėtų išsakyti savo susižavėjimą ir išbandyti lietuviško alaus.

John. J. Jagiella, XV amžiaus Jogailų palikuonis, susirinkusiems lankytojams papasakojo nemažai įdomių Lietuvos istorijos faktų.

Renginys buvo puikiai surengtas PCC darbuotojų, kurie visą dieną puoselėjo pakilią nuotaiką. Lietuviška ,,salelė” varžėsi dėl pirmosios vietos  apdovanojimo, tad PCC darbuotojai pakvietė lietuvius dalyvauti ir kitų metų „Worldfest”, paprašę pristatyti ir lietuviško maisto.

Vertė Aurelija Tamošiūnaitė
 

ARCHYVAS