Viešnia iš Šiaurės

Romualdas Kriaučiūnas

Žinau, kad yra toks klasikinis lietuvių melodraminis romanas ,,Viešnia iš šiaurės”, parašytas Antano Vienuolio, nors jo ir neteko pačiam skaityti. Tačiau šį romaną prisiminiau atsisėdęs rašyti apie Aliaską ir jos gubernatorę Sarah Palin. Politiniame Amerikos gyvenime ją tikrai galima būtų vadinti viešnia iš Šiaurės.

Dar būdamas studentu vieną dieną pasiryžau aplankyti Aliaską. Užtruko dvidešimt penkerius metus, kol ta svajonė išsipildė. 1980 metais su žmona ir trimis sūnumis išsirengėme į penkių savaičių kelionę į tą nežinomą kraštą. Su savo ,,vanuška” (nuo angliško žodžio ,,van”) per penkias savaites susukome lygiai 10,000 mylių. Visa tai buvo žmonos Gražinos aprašyta serijale, išspausdintame ,,Drauge” (,,Su palapine į Aliaską”, 1982.01.25–02.06). Dar prieš kelionę sužinojau Aliaskos turizmo propaguojamą posakį, kad kartą Aliaskoje pabuvus, sunku ją apleisti. Net tyrinėjau darbo galimybes ten, bet teko atsisakyti, kai žmona iškėlė sąlygą, kad be sunkaus mūsų pianino ji ten nevažiuos. O to pianino pervežimas būtų gal metinę algą kainavęs. Taip ir likome Lansing, Michigan, bet mano susidomėjimas tuo šiaurės kraštu taip greitai neišblėso. Užsiprenumeravau Aliaskos žurnalą, o vėliau teko ir laivu į ten nuvykti.

Tad su dideliu džiaugsmu sutikau netikėtą žinią, kad vienos politinės partijos kandidatas į Amerikos prezidentus savo rinkimų partnere viceprezidento pareigoms užimti pasirinko moterį iš Šiaurės – Sarah Palin iš Aliaskos. Jos parinkimas kuriam laikui sukėlė Ameriką ant kojų. Rugsėjo viduryje per internetą nubangavo nepatvirtinta (bet ir nepaneigta) žinia, kad šios moters motina Sally Sheigam yra žydų palikuonė iš Lietuvos. Jos motinos abu tėvai buvo kilę iš Lietuvos. S. Palin tėvas taip pat laikomas žydų kilmės, nes jo motina Beatrice Coleman turėjusi žydiško kraujo. Palin senelis (iš motinos pusės) Schmuel Sheigam – Lietuvos žydas, gimė 1912 m. Vilkaviškyje, 91.2 mylias į vakarus nuo Vilniaus. Sheigam šeima atvyko į Ameriką 1915 m. Ellis saloje prie New York miesto emigracijos tarnautojai, kurių dauguma buvo airių kilmės, nesuprasdami emigrantų pavardžių tarimo, Sheigan pavardę ,,suamerikonino” ir užrašė kaip žinomą airių pavardę – Sheeran.

Šaltiniai internete skelbė, kad gubernatorės Palin senolių kilmė gali būti lengvai patikrinta Lietuvos istoriniuose archyvuose Vilniuje. Šiuose archyvuose laikomi gimimo, vedybų ir mirties dokumentai, susiję su žydų bendruomene, ir apima 1851–1915 metus. (Apie visa tai daugiau galima rasti įrašius užklausimą ,,Sarah Palin’s Lithuanian roots” ir paprašius ,,Google” to internete paieškoti.)

Maždaug tuo pat laiku sužinojau, kad yra rašoma knyga apie S. Palin, užsisakiau ją dar prieš išspausdinant. Knygą gavau spalio 9 d. Jos autorius Joe Hilley yra iš Alabama valstijos. Knyga vadinasi ,,Sarah Palin – A New Kind of Leader” (Sarah Palin – naujos rūšies vadovė; išleido ,,Zondervan”, minkštais viršeliais, 208 puslapių, kaina JAV 14.99 dol.) Atrodo, kad knyga buvo ,,sulipdyta” per kokį mėnesį laiko, nes joje rašoma apie paskutinių savaičių įvykius. Knygoje aprašomas gana staigus S. Palin iškilimas politiniame gyvenime, apžvelgiami jos biografiniai duomenys, politinė karjera, krikščioniškos vertybės ir ,,šviežios vadybos” modelis. Pačioje knygos pradžioje cituojamas nežinomo autoriaus posakis, kad geras vadas skatina kitus juo pasitikėti, o didis vadas įkvepia kitus pasitikėti savimi. Aišku, tai buvo taikoma pačiai S. Palin.

Įvade Chuck Colson teigia, kad jau esame istorinių įvykių liudininkais, nes prezidento postui buvo nominuotas pirmasis Afrikos kilmės amerikietis (mano anūko terminologijoje – afrikonas). Per dvidešimt keturias valandas kitos partijos kandidatas į prezidentus paskelbė į vice-prezidento postą parinkęs beveik nežinomą Aliaskos valstijos gubernatorę S. Palin. Konservatoriai Palin parinkimą sutiko su euforija, o liberalai, pradžioje kiek pasimetę, pabjuro. Kaip tokioms svarbioms pareigoms galima parinkti moterį, neatitinkančią feministės įvaizdžio? Juk ji yra prieš abortus ir yra penkių vaikų motina. Liberalioji spauda rado daug pasitenkinimo, kai pati S. Palin netrukus pranešė, kad jos vyriausia duktė, dar neištekėjusi, laukiasi kūdiko ir kad ji ruošiasi gimdyti.

Pati knyga parašyta gana lėkštai, nes, reikia spėti, buvo labai greitai ,,iškepta”. Joje tikėjausi rasti daugiau informacijos apie šios moters kasdieninį gyvenimą Aliaskoje, bet ne tam ji buvo parašyta. Knyga parašyta siekiant šią įdomią asmenybę pristatyti Amerikos visuomenei, o ne kokiam nors Aliaskos sirgalio užgaidoms patenkinti. Knygos gale pateikiama S. Palin kalba, pasakyta šių metų respublikonų partijos suvažiavime.

Pora biografinių duomenų: S. Palin gimė 1964 m. Idaho valstijoje, bet būdama penkerių metų su tėvais atsikraustė į Aliaską. 1976 m. buvo pakrikštyta vasarinėje Biblijos stovykloje. Dalyvavo krepšinio komandoje, kuri 1982 m. laimėjo valstijos čempionatą. Tais pačiais metais ji baigė gimnaziją. 1984 m. laimėjo grožio konkursą ir tapo ,,Miss Wasilla”. 1987 m. baigė universitetą, kur studijavo žurnalistiką, ir kitais metais ištekėjo už eskimų kilmės Todd Palin. Su juo susilaukė penkių vaikų: 1989 m. sūnaus Track, 1990 m. duktės Bristol, 1994 m. duktės Willow, 2001 m. duktės Piper Indy ir 2008 m. sūnaus Trig. 1996 m. buvo išrinkta Wasilla miesto burmistre, 2006 m. išrinkta Aliaskos valstijos gubernatore. Pagaliau, 2008 m. respublikonų partijos nominuota į JAV viceprezidentės postą. Š. m. lapkričio 4 d. Amerikos rinkimuose paaiškės tolimesnė S. Palin ateitis. Tuose rinkimuose paaiškės ir visų kitų kandidatų bei paties krašto ateitis. Šia proga skatiname visus skaitytojus kuo gausiau dalyvauti ateinančiuose rinkimuose ir pareikšti savo valią. Taip bus pasinaudota turima privilegija ir atlikta svarbi pilietinė pareiga.