Ar A. Sabonis yra tinkamas būti Europos krepšinio
čempionato ambasadoriumi?


EDVARDAS ŠULAITIS

Neseniai spaudoje rašiau, kad buvęs žymus Lietuvos krepšininkas Turkijoje vykusių pasaulio futbolo pirmenybių metu buvo pakviestas į vieną garbingiausių krepšininkams skirtą FIBA „Šlovės muziejų”, kuriame puikuojasi geriausi krepšinio atstovai. Tai buvo tikrai gražus gestas, kuriuo įvertinti A. Sabonio sugebėjimai krepšinio aikštelėje.

Šiomis dienomis skaitėme kitą apie šį žymų krepšininką žinią, pranešusią, kad A. Sabonis paskelbtas 2011 metų Europos krepšinio vyrų čempionato (jis, beje, vyks Lietuvoje) ambasadoriumi. Apie tai „Lietuvos ryto” dienraštyje ir kitose žiniasklaidos priemonėse rašoma: „Lietuvos krepšinio federacijos (LAK) prezidentas Vladas Garastas A. Saboniui įteikė čempionato ambasadoriaus sertifikatą, o mūsų šalyje viešintis Tarptautinės krepšinio federacijos (FIBA) Europos padalinio („FIBA Europe”) generalinis sekretorius Nar Zanolin įsegė specialų ženklelį.” „Tokio renginio Lietuvoje nebuvo daugiau nei 70 metų. Jei galiu kuo padėti, tai su mielu noru, be jokių abejonių. Ir kitiems tai siūlau”, – teigė naujai iškeptas Europos krepšinio čempionato ambasadorius.

Tai gražūs žodžiai, bet...

Iš tikrųjų A. Sabonis pasisakė labai gražiai. Bet, mano nuomone, jis savo žodžiais, kuriuos ne taip seniai pasakė Rusijos žurnalistams (o tai nuskambėjo visoje Lietuvoje ir kitų šalių spaudoje) pats save nuvertino būti tinkamu atstovu naujoms pareigoms.

Jis šviesiai tiesiai, net nemirksėdamas tada pareiškė: „Didžiausia dovana, kurią aš gavau iš gyvenimo, yra tai, kad mano vaikai gyvena ne Lietuvoje.’’

Kyla klausimas – ką padarė blogo Lietuva jo vaikams, kad jie negali čia gyventi? Tai yra pats didžiausias savo gimtinės įžeidimas bei suniekinimas, kokį save garbingu žmogumi laikantis lietuvis gali padaryti. Ir neteko girdėti, jog A. Sabonis šį gėdingą pareiškimą būtų atšaukęs ir už tai atsiprašęs.

Lietuvos jaunimas – pirmose vietose


Lietuvoje gyvena šimtai tūkstančių A. Sabonio vaikų amžiaus jaunuolių. Gana didelė dalis jų nėra milijonierių (kaip A. Sabonis) atžalos. Jie čia mokosi, sportuoja, pasiekia geriausių rezultatų savo pasirinktose srityse. Spaudoje skaitome, kad nemažai Lietuvos jaunuolių laimi aukštas vietas pasaulinio lygio moksli­niuose konkursuose bei įvairiose sporto varžybose. Ir tai jie dažnai pasiekia savo užsispyrimu, darbu, pasišventimu, gyvendami gana kukliomis sąlygomis.

Milijonieriaus A. Sabonio vaikai gali gyventi pačiuose geriausiuose namuose, lankyti pačias geriausias mokyklas. Aš nematau jokių priežasčių, kodėl Lietuva yra netinkama šalis Sabonio vaikams siekti aukštumų įvairiose gyvenimo srityse.

Žinoma, Lietuvoje, atrodo, blogai gyventi ir pačiam A. Saboniui, nes jis parvyksta čia tik retkarčiais (turbūt pasiimti pinigų iš įvairių čia esančių savo verslų), o jo žmona nežinia kiek laiko Lietuvoje nėra buvusi.

A. Sabonio vaikai ir jis pats su sutuoktine namais laiko Ispaniją, kuri irgi nėra turtinga šalis ir kur vargšų (o kur jų nėra) gal dar daugiau nei Lietuvoje.

Tiesa, vienas iš jo sūnų yra žaidęs Lietuvos jaunimo krepšinio rinktinėje (tikriausiai dėl to, kad nepateko į Ispanijos rinktinę). A. Sabonis turi Kaune krepšinio mokyklą, kuri yra mokama ir jam, be abejo, neša pelną.

Daug ta tema būtų galima rašyti. Skaudu, kad iš Lietuvos į svetimas šalis bėga žmonės (daugiausia todėl, kad Lietuvoje negali išgyventi). Tačiau tai nebūtų galima pasakyti apie A. Sabonio šeimą, kuri Lietuvoje galėtų vartytis kaip inkstas taukuose.

Ir tokioje turtingoje Amerikoje yra daugybė vaikų, kurie net pavalgyti tinkamai negali (tai nėra jokia paslaptis). Ir čia veši korupcija bei kitokios blogybės. Turbūt pasaulyje nėra tokio krašto, kur visiems vaikams (taip pat ir suaugusiesiems) būtų gera gyventi.

Tad milijonieriaus A. Sabonio paskyrimas 2011 m. Europos krepšinio čempionato Lietuvoje ambasadoriumi yra didelis nesusipratimas. Tai Lietuvai tikrai nepasitarnaus, ypač kai šiuo klausimu bus pradėta diskutuoti užsienyje. Ambasadoriais gali būti tik savo gimtąjį kraštą gerbiantys žmonės. O A. Sabonis nėra vienas iš tų, nepaisant, kad jo nuopelnai Lietuvos krepšiniui yra dideli.