poetai

Poetinio vakaro dalyviai (iš k.): J. Zdanys, A. A. Jonynas ir V. Bakaitis.

Poetai skaitė savo eiles

Jurgita Raškevčiūtė
Specialiai ,,Draugui” iš New Yorko

Žymus poetas iš Lietuvos A. A. Jonynas bei du išeivijos rašytojai – dr. J. Zdanys ir V. Bakaitis š. m. spalio 16 dieną savo eiles skaitė New York, Lietuvių susivienijimo Amerikoje klube. Anot vakaro vedėjos Dinos Kopilevič, ją nustebino pačių poetų iniciatyva, o ypač Jonyno noras sugrįžti į New York. Jonynas Jungtinėse Amerikos Valstijose lankosi jau antrą kartą. Pirmą kartą čia jis buvo prieš devyniolika metų. Anot Jonyno, per tuos metus nedaug kas pasikeitė, netgi susitiko tuos pačius žmones, apsilankė tose pačiose kavinėse. Jis net eilėraštį sukūrė apie vieną kavinę, į kurią poetas užėjo išgerti kavos, prieš eidamas skaityti savo poezijos prieš 19 metų New York. Su šypsena ir pasididžiavimu autorius skaitė ,,Baltojo arklio taverną”, kuri atkeliavo iš prisiminimų prieš 19 metų.

Jonynas – vienas talentingiausių lietuvių lyrikų. Atidžiau įsiklausę į autoriaus eiles, galėtume išgirsti H. Radausko kūrybai būdingą estetizmą, pavasario gamtos žydėjimą. Kai kuriuose eilėraščiuose atsispindi kultūros ženklai, dvasinė patirtis ir jos išsakymas, asmens laisvė ir privatumas. Jonynas taip pat yra melancholiškos meilės ir rudens dainius, kadangi jo kūryboje galime sutikti nemažai meilės ir rudens motyvų, kuriuos vieną su kitu sieja melancholijos šešėliai. Pastebima, jog jo poezija pripažįsta tik laikinąjį žmogaus gyvenimą, kuriame aptinkame meilės akimirksnius, aistras, nerimą, nuotaikas ir kasdienybę. Poeto kūryboje stebina ir tai, jog vaizdai, melodija, žodžiai, išreikšti jausmai pasako, ko negalima išreikšti kalba. Būtent čia ir slypi grynosios lyrikos galia.

Vakaro metu autorius skaitė savo kūrybą iš kelių eilėraščių rinkinių knygelių. Savo poezijos skaitymus Jonynas pradėjo eilėraščiais ,,Labai senas romansas”, ,,Elgetos kapas” ir ,,Prie miesto”. Kaip pats rašytojas teigia, pirmenybę teikia ,,senoviškiems, mėgiamiems eilėraščiams”. Tokius eilėraščius poetas pasiliko pabaigai, vienas iš jų buvo ,,Tuščių namų bliuzas”. Poetas yra ir labai žymios dainos ,,Kalėdų eglutė”, kuri dar ir dabar dainuojama Lietuvoje, teksto autorius. Manau, jog ne vienam vakaro dalyviui tai buvo naujiena.

Kalbant apie šį rašytoją reiktų nepamiršti paminėti ir tai, jog jo poezija yra išversti į anglų, prancūzų, švedų, rusų, lenkų, vokiečių, norvegų, slovėnų ir kitas kalbas.

* * *
Išeivijos poetas J. Zdanys dalyvius stebino eilėraščių grakštumu ir žaismingumu. Jo eilės – tai tarsi poetiniai labirintai, kuriuose galime atskiri grafinę raišką nuo prasmės ir atvirkščiai. Žodžiai tartum išvaduojami iš tam tikrų rėmų, o tai jiems ir suteikia muzikalumo ir žaismingumo. Poeto eilėraščius galėtume pavadinti originaliais dar ir dėl to, jog jie stengiasi suintriguoti klausytoją, palikdami galimybę jam pačiam nulemti eilėraščio pabaigą.

Poetas savo skaitymus pradėjo eilėraščiais: ,,Vaikų žaidimas” ir ,,Meilės elegija vakarėjant”, kuriame pastebime ryškias meilės ir erotikos temas. Kita itin svarbi rašytojo kūrybos tema yra jo šeima. Tai tarsi ištisa baladė apie žmogaus likimą, susimąstymą, būties pilnatvę. Būtent žmogaus veiksmai ir jausmai atskleidžia eilėraščio savitumą ir prasmę. Vieną tokių eilėraščių – ,,Dotnuvos stoty”, poetas ir skaitė vakaro metu. Kaip jis pats teigė, ,,tai eilėraštis apie mano šeimą, močiutę, motiną”.

J. Zdanys yra vienas geriausių literatūros vertėjų iš lietuvių į anglų kalbą. Todėl nenuostabu, jog sėdėdamas šalia Jonyno skaitė ir šio poeto eiles, kurias pats yra išvertęs į anglų kalbą.
* * *
Vakaro dalyviams teko nusišypsoti, klausant rašytojo V. Bakaičio linksmų, nuotaikingų eilėraščių. V. Bakaitis – dar vienas išeivijos rašytojas, šiuo metu gyvenantis ir kuriantis New York. Poetas, kaip ir dr. J. Zdanys, yra lietuvių poezijos vertėjas į anglų kalbą. Jis taip pat yra nemažai išvertęs Jonyno eilių. Tai bene pagrindinis dalykas, sujungęs visus to vakaro dalyvius.

V. Bakaitis išsiskiria iš senosios lietuvių emigrantų kartos ir patenka į Jono Meko bei Jurgio Mačiūno kartą. Anot poeto, J. Mekas ir J. Mačiūnas yra jo geri draugai, todėl nenuostabu, kad šį vakarą rašytojas ne tik skaitė eiles, bet ir pasakojo būtent apie šiuos asmenis. Daugelis kūrėjo eilių yra anglų kalba, bet buvo paskaityta ir keletas lietuviškų eilėraščių.
Savo kūrybos skaitymus V. Bakaitis pradėjo memuariniais eilėraščiais ,,Primintyje”, ,,Kelionė į Rytus” ir ,,Naujokaitis”. Nustebina ir tai, jog V. Bakaičio eilės labai skiriasi nuo kitų poetų ne tik originalumu, bet ir temų prasmingumu. Atvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas rašytojas suprato, jog lietuviškos kaimo tradicijos ir vertybės jam yra labai svetimos. Galbūt todėl jis pasirinko vis skubantį, nesustojantį, maištingą New York gyvenimo būdą. Nepaisant to, šis poetas mus žavi paprastumu, kūrybos žaismingumu bei nuotaikingumu.

Po kūrybos skaitymo ne tik vakaro dalyviai, bet ir patys svečiai dar neskubėjo skirstytis. Visi turėjo galimybę pabendrauti su rašytojais, įsigyti jų kūrybos knygelių bei pabūti kartu su kitais Amerikos lietuviais, kurie visi čia atvyko turėdami bendrą tikslą – išgirsti ir bent maža dalele prisiliesti prie lietuviškos kultūros slėpinių, kurių čia, užsienyje, taip trūksta. Dėkoju visiems trims kūrėjams, tautos dainiams, kurie taip gražiai ir nuoširdžiai skaitė savo eiles. Ačiū už tai, kad pasidalijote savo kūrybos paslaptimis, kad atvėrėte savo sielą visiems čia susirinkusiems. Tikiu, jog toks susitikimas nebus paskutinis ir pasidžiaugti lietuviškos kultūros slėpiniais teks dar ne kartą.