kvart

Lietuvos 1000-mečiui skirtus renginius pradės M. K. Čiurlionio 
styginių kvartetas.    Eugenijaus Krukovskio
nuotr.

Čikagoje prasideda renginiai skirti Lietuvos 1000-mečiui paminėti

Dalia Cidzikaitė

Ką tik Lietuvoje ir išeivijoje nuvilnijo Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejus. Nespėjus nė atsikvėpti, jam iš paskos seka Lietuvai taip pat svarbi data – 2009–aisiais metais sukaks 1000 metų, kai Lietuva pirmą kartą buvo paminėta istoriniuose šaltiniuose. Vos prieš kelias dienas, spalio 28 d., Lietuvoje, kur ir vyks didžiausi šiai progai skirti renginiai, visuomenei buvo pristatyta programa ,,Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” – tai viena iš pagrindinių Lietuvos 1000-mečiui skirtų renginių dalis. Čikagoje šią Lietuvai svarbią datą paminėti pirmasis ėmėsi Lietuvos Respublikos gen. konsulatas Čikagoje.

 Pirmasis Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio šventinio ciklo Čikagoje atidarymas įvyks dar šiais metais – lapkričio 28 d. LR gen. konsulatas Čikagoje ir ,,Show centras” visus lietuvius, gyvenančius Čikagoje ir jos apylinkėse, amerikiečius bei svečius, kurių tą Padėkos savaitgalį turėtų tikrai netrūkti, juk Pasaulio lietuvių centre vyks XIV Mokslo ir kūrybos simpoziumas, kviečia į tikrai neįprastą renginį. Tą dieną ,,Park West” koncertų salėje įvyks bendras Andriaus Mamontovo ir M. K. Čiurlionio styginių kvarteto koncertas ,,Geltona. Žalia. Raudona”.

Apie šį netradicinį renginį, apjungsiantį populiarią rock ir klasikinę muziką, jau buvo užsiminta pokalbyje su buvusiu LR gen. konsulu Čikagoje Arvydu Daunoravičiumi. Šįkart apie renginį sutiko daugiau papasakoti gen. konsulato darbuotojas Ramūnas Astrauskas. Kaip ir ankstesni LR gen. konsulato rengti renginiai, šis koncertas kviečia susiburti visų kartų, išeivijos bangų ir amžiaus lietuvius, taip pat ir amerikiečius. Ne veltui koncertas įvyks amerikiečiams gerai pažįstamoje koncertų salėje ,,Park West”, kurią konsulatui išnuomoti su nuolaida padėjo Čmomontikagos miestas. Apie lietuvišką muziką ir Lietuvos tūkstantmetį nieko negirdėjusius klausytojus amerikiečius informuos ir vilios netrukus pasirodysiantis straipsnis Čikagoje platinamame laikraštyje ,,Chicago Reader”.

Koncerte dalyvaus muzikantas iš Lietuvos Mamontovas ir 1968 metais Lietuvoje susikūręs, bet JAV dar nė karto nekoncertavęs M. K. Čiurlionio styginis kvartetas. Toks bendras du skirtingus muzikos žanrus apjungsiantis jų koncertas vyks tik tą vieną vakarą, po jo Mamontovas ir kvartetas pasuks skirtingais keliais: muzikantas važiuos į kitus lietuviškus telkinius JAV, kur pristatys savo naują albumą, o Čiurlionio kvartetas koncertuos Boston ir Washington, DC salėse.

Kitas renginys, skirtas Lietuvos 1000–mečiui paminėti, įvyks iš karto po Naujųjų metų – 2009 m. sausio 9 d. Chicago Cultural Center bus atidaryta dviejų grafikių iš Lietuvos paroda ,,Two Lithuanian Printmakers: B. Zokaitytė and N. E. Vertelkaitė” (Dvi lietuvių grafikės: B. Zokaitytė ir N. E. Vertelkaitė). Parodos atidaryme sausio 9 d. dalyvaus ir abi grafikės iš Lietuvos, tad nepraleiskite progos. Parodą parengti pasiūlė Jaunimo centro Čiurlionio galerija, parodos kuratorė Sofija Žutautas. Paroda veiks iki kovo 29 d.

2009 m. kovo 8–ąją į vieną šiuo metu prestižiškiausių salių Čikagos mieste – Harris Theater – pakvies ,,Dainavos” ansamblis ir buvę čikagiškiai, pianistai Sonata ir Rokas Zubovai. Tai irgi Lietuvos 1000–mečiui pagarsinti skirtas renginys. Specialiai ta proga žinoma Lietuvos kompozitorė Nijolė Sinkevičiūtė parašė penkių dalių kūrinį chorui ir dviems fortepijonams ,,Lietuviška siuita”. Kūrinys beveik parašytas ir ,,Dainava” jau ėmėsi repetuoti.

Pavasariop gen. konsulatas Čikagoje pakvies į šiuo metu po Europą sėkmingai keliaujančią fotografo Mariaus Jovaišos fotoparodą ,,Neregėta Lietuva”. Nors dar nežinoma nei tiksli data, nei vieta, Astrausko teigimu, paroda tikrai vyks vienoje iš Čikagos miesto centre esančių galerijų, o vėliau ją galės pamatyti ir lietuviški telkiniai Jaunimo centre Čikagoje ir/ar Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Beje, parodai pasibaigus autorius žada bent keletą nuotraukų padovanoti gen. konsulatui.

Kitų metų rudeniui atėjus gen. konsulatas Čikagoje planuoja dar du renginius: Mūzos Rubackytės koncertą ir virtualaus lietuvių kultūros centro parodą. Pastarasis sumanymas, pasak Astrausko, ateityje galbūt galės virsti tikrove – ir gausiausias lietuvių telkinys Amerikoje turės savo Lietuvos kultūros centrą, panašų į prancūzų, italų, vokiečių ir kitų konsulatų jau sėkmingai gyvuojančius kultūros centrus Čikagoje, kur vyktų paskaitos, koncertai, susibūrimai ir kiti renginiai, skirti tiek lietuviams, tiek čikagiškiams, tiek miesto svečiams.

Tad kviečiame visus dalyvauti Lietuvos 1000–mečiui skirtuose renginiuose, atvykti ne tik patiems, bet ir draugus, pažįstamus ir bendradarbius pasikviesti. Primename, jog pirmasis LR gen. konsulato Čikagoje renginys įvyks jau nepraėjus nė mėnesiui.

Andriaus Mamontovo ir M. K. Čiurlionio styginių kvarteto bendras koncertas įvyks 2008 m. lapkričio 28 d. 8 val. v. ,,Park West” koncertų salėje (322 West Armitage Ave., Chicago, IL 60614; www.parkwestchicago. com). Bilietus galima įsigyti www. ticketmaster.com ir parduotuvėje ,,Lietuvėlė” (5741 South Harlem Ave., Chicago, IL 60637; tel.: 773-778-1362).