azubalis

Šį savaitgalį Čikagoje lankysis
LR užsienio reikalų ministras A. Ažubalis


 Šių metų lapkričio 13–14 d. Čikagoje lankysis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis. Planuojama, jog lapkričio 13 d., šeštadienį, ministras aplankys Čikagos Jaunimo centrą, kur numatytas susitikimas su Čikagos lituanistinės mokyklos administracija, mokytojais ir mokiniais, taip pat apsilankymas Lituanistikos tyrimų ir studijų centro archyve bei Draugo fondo narių metiniame susirinkime. Vėliau A. Ažubalis vyks į Pasaulio lietuvių centrą, kur susitiks su Maironio lituanistinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniais ir mokytojais. 2 val. popiet Lietuvių dailės muziejuje, PLC, vyks ministro susitikimasdiskusija su lietuvių bendruomene, tema „Lietuvos ateitis: tikslas, planai, vizijos“. Diskusiją ves kunigai dr. Valdas Aušra bei tėvas Antanas Saulaitis, SJ. Maloniai kviečiame visus atvykti ir aktyviai dalyvauti susitikime. Vėliau A. Ažubalis vyks aplankyti Balzeko lietuvių kultūros muziejaus.

Lapkričio 14 d., sekmadienį, ministras dalyvaus šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Maloniai kviečiame bendruomenės narius dalyvauti šv. Mišiose, po kurių vyks susitikimas ir pabendravimas su užsienio reikalų ministru A. Ažubaliu.

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija