promuzika
Vilniaus universiteto choras „Pro musica” koncertavo New York.
J. Raškevičiūtės nuotr.

„Pro musica” choras New Yorke

Jurgita Raškevičiūtė
Specialiai ,,Draugui” iš New York

„Pro musica” – Vilniaus universiteto choras, susikūręs 2004 m. balandžio mėnesį, aplankęs Ispaniją, Italiją, Rusiją, Ukrainą, Kubą, Meksiką ir Gruziją, šiais metais pirmą kartą gastrolių atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Anot choro vyriausiosios dirigentės ir meno vadovės Rasos Gelgotienės, „Pro musica” JAV publikai atvežė laiko patikrintus kūrinius, tarp kurių ir amžinai aktualiai skambantis W. A. Mozart „Requiem” bei Lietuvos, Šiaurės Europos kompozitorių kūriniai. Dirigentės teigimu, choras pratęs prieš metus užsimezgusį bendradarbiavimą, kai į Lietuvą iš JAV atvykęs Buddy James kartu su „Pro musica” parengė amerikietiškos muzikos programą. Choras JAV savo koncertais pagerbs dvi vietoves: New York ir California valstiją.

Šių metų lapkričio 2 dieną New York Lietuvių Bendruomenės bažnyčioje, Šv. Mergelės Apreiškimo parapijoje, įvyko pirmasis „Pro musica” koncertas. Koncerto metu buvo atlikta 15 kūrinių, tarp kurių – Juozo Naujalio „In monte Oliveti”, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio „Kyrie” ir „Sanctus”, Jono Tamulionio harmonizuota lietuvių liaudies daina „Aik aželia, undenia”, Zitos Bružaitės „Užtekėjo saulelė”, Gedimino Gelgoto „Sodauto” bei kitų kompozitorių kūriniai. Anot koncerto organizatorės ir vedėjos Gintarės Bukauskas, šis renginys yra skirtas mirusiųjų paminėjimui, todėl nenuostabu, jog koncerto metu teko išgirsti ir kiek liūdnesnių kūrinių.

Chorą taip pat sveikino ir Prelatas Joseph Calise. Jis padėkojo choristams už atvykimą, už nuostabias dainas ir giesmes. Padėka buvo išreikšta ir dalyviams, kurie negailėdami nei laiko, nei plojimų visa siela palaikė chorą. Keista tik tai, jog beveik visi dalyviai buvo jau pagyvenusio amžiaus. Liūdna, kad lietuvių jaunimas Amerikoje nesistengia palaikyti lietuviškumo ir tokių gražių kultūros skleidimo idėjų. Nepasant to, koncertas buvo nuostabus ir sprendžiant iš žiūrovų reakcijos visiems labai patiko.

Choras „Pro musica” yra išleidęs dvi kompaktines plokšteles, kuriose pristatoma Šiaurės ir Baltijos jūros šalių chorinė muzika bei didelio populiarumo pasaulyje susilaukęs argentiniečių kompozitoriaus Ariel Ramirez kūrinys „Misa Criolla”. Tad koncerto pabaigoje koncerto dalyviai galėjo ne tik pabendrauti su svečiais iš Lietuvos, bet ir įsigyti jų kompaktinių plokštelių su nepaprastai gražiais kūriniais.

Kaip jau minėjau, kitas choro „Pro musica” koncertas įvyko California valstijoje, lapkričio 8 dieną, kartu su California valstybinio universiteto „East Bay Singers” choru Berckley. Koncertą apvainikavo jungtinio lietuvių ir amerikiečių choro atliekamas W. A. Mozart „Requiem”.

Per kelerius savo veiklos metus choras „Pro musica” jau yra įvertintas keliais apdovanojimais. Ispanijoje tarptautiniame konkurse choras iškovojo trečiąją vietą už konkurso privalomąją programą, taip pat kolektyvui įteiktas specialus prizas už geriausią sambos atlikimą. Lietuvoje už entuziazmą ir iniciatyvą choras įvertintas „Naujai suspindusios žvaigždės” nominacija. Galime tik džiaugtis, jog yra jaunų žmonių, kurie po studijų stengiasi savo gyvenimą sieti su daina. Choras „Pro musica” yra puikus to pavyzdys. Anot choro vadovės Gelgotienės, kiekvienas įvertinimas yra didelė ir svari paskata ir toliau aktyviai plėsti repertuarą, atlikti sudėtingesnius kūrinius bei skleisti Lietuvos muzikinę kultūrą užsienyje.

promuzika