florida

Šventės organizatoriai ir garbės svečiai.

Floridoje — sezono atidarymo šventė

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, Lietuvių kultūros ir švietimo centras (LKŠC) bei Floridos Pietryčių jaunimo organizacija suorganizavo gražią ir didelio pasisekimo sulaukusią sezono atidarymo šventę.

Ji vyko ant Atlanto vandenyno kranto, Jupiter mieste. Ta proga visą dieną vyko tinklinio varžybos, kurias suorganizavo Ernestas Vasiliauskas. Rinkosi svečiai, skambėjo lietuviška muzika, kuria pasirūpino Vytautas Daugirdas, o šventės organizatoriai – Floridos Pietryčių jaunimo organizacija – džiaugėsi sumanymu suorganizuoti vyrų paplūdimio tinklinio varžybas, kurios sutraukė nemažą būrį susidomėjusių, atvykusių iš Miami, Orlando ir Palm Beach apylinkių.

Įdienojus visi smagiai leido laiką paplūdimyje – vieni, susibūrę į grupeles, palaikė žaidėjus, kiti mėgavosi saule, o vaikučiai smagiai statė smėlio pilis ir pliuškenosi vandenyne. Varžybų aistroms nurimus, visi norintys buvo pakviesti žaisti estafetinių porų žaidimų, kuriuos suorganizavo ir jiems vadovavo Jolanta Vasiliauskienė.

Varžyboms ir žaidimams pasibaigus, o saulutei užleidžiant dangų debesims, visi buvo pakviesti į salės vidų, kur laukė stalai, puošti baltomis staltiesėmis ir Rimgailės Zotovienės parūpintomis puokštelėmis. Salė buvo išpuošta dekoratyviais plakatais, kuriuos šventei nupiešė Daiva Kačerauskaitė-Arnett.

Šventinę vakaro programą pradėjo LKŠC bei Floridos Pietryčių jaunimo organizacijos atstovės Jolita Dromantaitė ir dr. Andrea Zotovas, kurios suteikė žodį dalyvavusiam garbingam svečiui – Lietuvos garbės konsului Palm Beach Stanley Balzekui, Jr. Šventės organizatorės įteikė padėkos raštus visiems, prisidėjusiems prie šio gražaus renginio ir pristatė komandą, kuri dirbo ir aukojo savo laiką, kad ši šventė būtų smagesnė, gražesnė, skanesnė ir geresnė.

Po padėkų buvo apdovanota komanda, laimėjusi vyrų tinklinio varžybas, o vėliau apdovanotos greičiausios ir vikriausios šeimos bei poros. Tik gaila, kad šventėje planuotos žvejų varžybos taip ir neįvyko, nes neatsirado norinčių žvejoti.

LKŠC atstovai pasidžiaugė, kad šiais metais prie Centro veiklos prisijungia ir naujai susibūrusi vyrų krepšinio komanda, kuri šiemet pirmą kartą atstovaus Palm Beach apylinkei Orlando organizuojamame Floridos apygardos vyrų krepšinio turnyre.

Po oficialiosios dalies prie vakarienės stalo paskanauti lietuviškų patiekalų visus pakvietė šeimininkės Ona Stroker, Daiva Gutauskienė ir Gintarė Patapavičienė. O saldumynų stalas kvepėjo kava ir naminiais tortais bei pyragais, kuriuos iškepė Inga Baniotienė ir Jurgita Budrienė. Visos šventės metu veikęs baras, prie kurio darbavosi šauni vyrų komanda: Rimas Grigaliūnas, Laimis Baniota ir Vaidas Patapavičius, kvietė besilinksminančius numalšinti troškulį, atsigaivinti šaltu alumi, kurį renginiui parūpino ir paaukojo Arvydas Bubulis. Pasisotinę dalyviai laukė vakaro staigmenos – ansamblio „Jaunystės žiedai” iš St. Petersburg koncerto. Po truputį šventė įsisiūbavo, vienos dainos keitė kitas, poros iš pradžių nedrąsiai būrėsi šokių aikštelėje. O šventei įsibėgėjus jau buvo pusė salės šokančių ir kitaip besilinksminančių. Visi dalyviai, pasisėmę gerų emocijų bei įspūdžių, išsiskirstė tik apie vidurnaktį, klausinėdami, kada gi bus kita šventė.

Šventę parėmė pavieniai asmenys, ir kompanija „Altantic Express Logistics Corp.”, besiverčianti krovinių gabenimu.

Kadangi renginys ir tinklinio varžybos sulaukė didelio susidomėjimo ir pasisekimo, Floridos Pietryčių jaunimo organizacija iš surinktų lėšų nusprendė paremti lietuvių sportą ir švietimą mūsų apylinkėje. Organizacija pirmiausia planuoja įsigyti tinklą paplūdimio tinkliniui, kad lietuvių jaunimas galėtų burtis dažniau ir leisti laiką sportuodami. Taip pat ji planuoja paremti naujai susikūrusią krepšinio komandą „Stumbras” ir skirti jai 400 dol. paramą, kad garsintų Palm Beach apylinkę ir suburtų daugiau lietuvių jaunimo į sporto varžybas. Floridos Pietryčių jaunimo organizacija taip pat žada paremti ir vietos lituanistinę šeštadieninę mokyklą „Saulėtas krantas” 500 dol. parama ir taip skatinti lietuvišką švietimą gyvenant toli nuo Lietuvos.

Atsidėkodami visiems dalyvavusiems, norime pakviesti visus į nuostabų Kalėdinį vakarą, kuris įvyks gruodžio 13 d. Daugiau informacijos apie vakarą ir nuotraukas iš praėjusios šventės galite rasti internetiniame puslapyje www.floridoje.com.

florida

Tinklinio komanda.