Puikus koncertas

tamsu

tamsu
 ,,Per tamsu” sekmadienį, lapkričio 16 d., į Jaunimo rūmų salę, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte sukvietė gausų būrį žiūrovų. Meno mylėtojai ne tik gėrėjosi dalyvių lietuvių meno ansamblio ,,Dainava”, tautinių šokių ansamblio ,,Grandis”, Maironio lituanistinės mokyklos mokinių, tautinių šokių grupės ,,Spindulys”, Pal. J. Matulaičio misijos vaikų choro ,,Vyturys” ir ,,Dainavos” ansamblio vyrų vieneto pasirodymu, bet ir savo atvykimu prisidėjo prie PLC Jaunimo rūmų salės apšvietimo įrangos vajaus. 

Jono Kuprio nuotraukos

tamsu

tams

tamstams

tam

tams

tams

tams

tam