azub
Audronius Ažubalis su JAV valstybės sekretore Hillary Clinton

A. Ažubalis:
,,Visuose susitikimuose jaučiau nesuvaidintą dėmesį Lietuvai”

LR užsienio reikalų ministras pabaigė savo penkių dienų kelionę JAV

DALIA CIDZIKAITÈ

Pirmoji pažintis su Čikagos lietuviais

Lapkričio 13–17 dienomis Jungtinėse Amerikos Valstijose lankęsis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis savo viešnagę pradėjo Čikagoje, kur aplankė Jaunimo centrą, susitiko su vienos didžiausių pasaulyje Čikagos lituanistinės mokyklos administracija, mokytojais ir mokiniais. Jis taip pat apsilankė Lituanistikos tyrimų ir studijų centro archyve bei dienraščio „Draugas” Draugo fondo metiniame narių susirinkime. Tą pačią dieną ministras ir jį lydintys asmenys vyko į Pasaulio lietuvių centrą (PLC) Lemont, kur susitiko su didžiausios pasaulyje Maironio lituanistinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniais ir mokytojais. Po pietų PLC Lietuvių dailės muziejuje vyko diskusija „Lietuvos ateitis: tikslas, planai, vizijos”, kurią vedė kunigai Valdas Aušra bei Antanas Saulaitis, SJ. Po apsilankymo PLC Ažubalis vyko į Balzeko lietuvių kultūros muziejų. Kitos dienos, lapkričio 14 d., ryte ministras dalyvavo lietuviškose šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje Marquette Park. Po Mišių parapijos salėje vyko jo susitikimas su vietos lietuvių bendruomene.

azub

azub
Audronius Ažubalis susitiko su Čikagos lituanistinės mokyklos administracija, mokytojais ir mokiniais.


Tai buvo pirmasis Ažubalio, kaip Lietuvos užsienio reikalų ministro, apsilankymas Čikagoje, gal todėl sausakimšoje jo darbotvarkėje neliko vietos ramesniam ir rimtesniam pokalbiui su Čikagos lietuviais bei lietuviškomis organizacijomis, geriau susipažįstant su jų kasdienybe ir problemomis.

Iš Čikagos ministras vyko į JAV sostinę, kur įvyko patys svarbiausi susitikimai – su JAV valstybės sekretore Hillary Clinton, JAV gynybos sekretoriaus pavaduotoja Michelle Flournoy, šalies energetikos sekretoriaus pavaduotoju Daniel Poneman, JAV parlamento Atstovų rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininku Howard Berman, kitais aukštais JAV prezidento administracijos pareigūnais, Kongreso nariais, tarp jų – JAV senatoriumi John McCain.

Pirmasis susitikimas DC – su LR garbės konsulais

Lapkričio 15 dienos rytą Lietuvos užsienio reikalų ministras Ažubalis pirmiausia susitiko su šešiais LR garbės konsulais. Kaip telefonu ,,Draugo” kalbinamas lapkričio 16 d. sakė ministras, susitikimo metu kalbėta apie tarpusavio pagalbą – kaip garbės konsulai galėtų padėti pristatant Lietuvą Amerikoje, galimybes investuoti Lietuvoje, prisidėti prie lietuvių kultūrinio paveldo JAV išsaugojimo, ir kaip jie galėtų gauti informaciją iš Lietuvos. ,,Buvo išreikštas pageidavimas turėti atskirą nuorodą Užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje, – vienu iš pasiūlymų, nuskambėjusių susitikimo su garbės konsulais metu, dalijosi Ažubalis, – kuri būtų skirta ir prieinama tik garbės konsulams ir kur būtų galima rasti visą informaciją.” Ministro nuomone, tai tikrai dėmesio vertas pasiūlymas.

azub


azub
URM ministras Audronius Ažubalis ir LR ambasados darbuotojai susitiko su LR garbės konsulais.

Po susitikimo su Clinton – jos pasižadėjimas apsilankyti Vilniuje


Tą pačią dieną įvykusio susitikimo su JAV valstybės sekretore Hillary Clinton metu buvo diskutuota apie
energetinį saugumą, regiono saugumą, JAV branduolinio ginklo buvimą Europoje, kuris, Ažubalio nuomone, yra būtinas kaip atgrasos elementas. Neapeitas ir NATO plėtros klausimas bei būsimas NATO narių susitikimas Lisabonoje. Lietuvos užsienio reikalų ministras užtikrino Clinton, jog Lietuva remia šiemet balandžio 8 dieną Prahoje pasirašytos naujosios Strateginės ginkluotės sumažinimo sutarties (START) priėmimą, ,,ji mums tinka, yra subalansuota”, – ,,Draugui” sakė Ažubalis. Lietuva remia START sutartį su Rusija, ,,nes matome tai kaip galimybę atsiverti kitoms deryboms dėl taktinio branduolino ginklo, kuris nėra apskaitomas, labai sunkiai susekamas ir kelia netikrumo jausmą tiek kaimynams, tiek visam pasauliui”.
azub
Kalbėta ir apie Barack Obama administracijos paskelbtą santykių perkrovimą („reset”) su Rusija. Ažubalio nuomone, santykių perkrovimas yra geras dalykas, tačiau tą darant turi išlikti abipusiškumas, skaidrumas ir principingumas. ,,Tik tokiu atveju galime įtraukti Rusiją”, – įsitikinęs jis. LR užsienio reikalų ministras pabrėžė, jog Lietuva labai vertina, kaip Rusija bendradarbiauja su NATO Afganistane, kad ši parėmė JAV spaudžiant Iraną.

Savo ruožtu JAV valstybės sekretorė išsakė pritarimą Lietuvos programai jai pirmininkaujant Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje (ESBO), ji aukštai įvertino Lietuvos dalyvavimą Afganistane kaip solidarumo, kolegiškumo įrodymą ir padėkojo už ryžtą būti nuosekliais, atlyginant skriaudas žydų tautinei mažumai Lietuvoje. Clinton taip pat išsakė norą dalyvauti 2011 metų vasarą Vilniuje planuojamame Demokratijų bendrijos susitikime. Pasak Ažubalio, jei taip įvyktų, tai būtų pirmasis po 9 metų JAV valstybės sekretoriaus apsilankymas Lietuvoje.

Bendradarbiavimas saugumo srityje

Lapkričio 15 d. susitikime su JAV gynybos sekretoriaus pavaduotoja Michelle Flournoy Lietuvos užsienio reikalų ministras aptarė Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą saugumo srityje. Lietuvos diplomatijos vadovas išsakė viltį, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse bus pratęsta iki 2018 metų ir vėliau taps nuolatine misija. Jis taip pat užtikrino M. Flournoy, jog Lietuva sieks tęsti veiklą Afganistane ir padėti jos žmonėms. Kalbėdamas apie artėjantį NATO šalių narių vadovų susitikimą Lisabonoje, Ažubalis pareiškė, jog Lietuva yra patenkinta naująja NATO Strategine koncepcija, kurią planuojama patvirtinti Lisabonoje, taip pat pabrėžė, jog įvertinant naująsias grėsmes NATO šalių saugumui būtina nepamiršti ir energetinio klausimo.

Aptartos energetinio saugumo problemos

Energetinio saugumo problemas tą pačią dieną Ažubalis aptarė su JAV energetikos sekretoriaus pavaduotoju Daniel Poneman. Pokalbio metu Lietuvos diplomatijos vadovas pristatė Lietuvoje vykdomus energeti kos projektus ir pabrėžė, kad Lietuvos vyriausybės tikslas – stabilus, saugus ir patikimas apsirūpinimas energetiniais ištekliais konkurencingomis kainomis. Jis atkreipė JAV pareigūno dėmesį į Lietuvoje kuriamą Energetinio saugumo cent rą, kuris galėtų prisidėti prie tyrimų ir diskusijų energetinio saugumo srityje, teiktų pasiūlymus, kaip regiono valstybės galėtų spręsti iššūkius energetiniam saugumui, kokias būdais reikėtų stiprinti savo energetinį saugumą.

azub

Paskaita ir diskusija ,,Brookings Institution”

Lapkričio 16 dieną užsienio reikalų ministras nevyriausybinėje viešosios politikos organizacijoje „Brookings Institution” daugiau nei 100 žmonių skaitė paskaitą ir dalyvavo po to sekusioje diskusijoje apie Europos ateitį, Vakarų, Rusijos ir Rytų Europos santykius.

Savo paskaitoje A. Ažubalis teigė, jog „Dėl ekonominio sunkmečio kylanti socialinė įtampa, demokratijos ir žmogaus teisių nuosmukis pasauliniu mastu ir artimojoje Europos kaimynystėje turėtų būti suvokiamas kaip rimtas įspėjimas. Akivaizdu, kad nėra greito šių problemų sprendimo, dalinio atskirų šalių ar jų grupių atsako nepakanka. Šia prasme Europos ribos taip pat yra JAV ribos”, – sakė ministras.

Pasak jo, Europa šiuo metu susiduria su įvairiais pavojais nuo įsisenėjusių konfliktų iki naujų įtampos centrų, terorizmo, kibernetinių išpuolių bei grėsmių ES ir NATO narių energetiniam saugumui, kurie tam tikruose regionuose didina netikrumą ir skatina prieš demokratiją nukreiptus žingsnius. Ažubalis atkreipė dėmesį į kelis nerimą keliančius faktus: populiarėjančius pragmatinius santykius su autokratiniais režimais, susilpnėjusias ir nederinamas pastangas padėti jaunoms demokratijoms ir autokratinių režimų stiprėjimą bei naujų įtakos priemonių sutelkimą jų rankose.

Santykiuose su Rusija, pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, Lietuva pasisako už atvirą dialogą, kalbėjimąsi visais klausimais ir komandinio darbo principą. Bendradarbiaujant su kita Lietuvos kaimyne Baltarusija, Ažubalio teigimu, šalies valdžia nuolat turėtų būti spaudžiama laikytis demokratinių principų ir vertybių, o šalies opozicija turėtų būti toliau remiama ir buriama.

Pokalbis su JAV Kongreso nariais

Dalyvaudamas lapkričio 16 d. JAV Kongrese vykusioje apskritojo stalo diskusijoje Ažubalis teigė, jog Lietuva tikisi aktyvaus naujo JAV Kongreso vaidmens „tęsiant laisvos ir vieningos Europos kūrimo projektą”. Ministras pristatė Lietuvos užsienio politikos svarbiausius tikslus, ypatingą dėmesį skyrė artėjančiam Lietuvos pirmininkavimui ESBO 2011 metais, energetiniam saugumui ir demokratijos plėtrai. Diskusijoje dalyvavo būsimoji JAV parlamento Atstovų rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkė Ileana RosLehtinen, buvęs Atstovų rūmų pirmininkas Dennis Hastert ir kiti Atstovų rūmų nariai – Lincoln Diaz-Balart, Mario Diaz-Balart, Chris Smith, Peter Roskam ir Shelley Berkley.

azub

Ažubalis Washington, DC susitiko ir su JAV senatoriumi John McCain, su kuriuo aptarė Baltarusijos politines perspektyvas, padėtį Ukrainoje, Rusijos ir Gruzijos santykius.

Susitiko su Demokratijų bendrijos atstovais

Paskutiniąją savo viešnagės Amerikoje dieną, lapkričio 17 d., URM ministras dalyvavo Demokratijų bendrijos, kuriai Lietuva šiuo metu pirmininkauja, Steigiamosios grupės susitikime. Čia Ažubalis teigė, jog Lietuva sieks, kad kitų metų vasarą Vilniuje vyksiantis Demokratijų bendrijos valstybių užsienio reikalų ministrų susitikimas taptų lūžio tašku tolesnei sėkmingai Demokratijų bendrijos veiklai. Jis įsitikinęs, jog Demokratijų bendrija turi tapti į rezultatą nukreipta bendrija, sprendžiančia realias demokratijai kylančias problemas. „Norime, kad 2011 metų susitikimas Vilniuje būtų skirtas turiniui, ne formai”, – sakė ministras.

Demokratijų bendrijos Steigiamosios grupės susitikime Washington, DC dalyvavo septyniolikos valstybių, sekretoriato ir stebėtojų iš nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Susilaukė dėmesio Lietuvai

Telefoninio pokalbio metu paprašytas įvertinti savo tuo metu dar nepasibaigusią viešnagę JAV, LR užsienio reikalų ministras sakė, kad jau dabar gali drąsiai teigti, jog jo apsilankymas Amerikoje buvo sėkmingas. Visų pirma, sakė jis, susitikimų su aukštais JAV valdžios atstovais metu buvo patvirtintas bendras JAV ir Lietuvos požiūris į Europos saugumą ir transatlantinį ryšį. Antra, patvirtintas ir gautas rimtas pažadas remti Lietuvos energetikos reformas. Taip pat sulaukta paramos Lietuvos pirmininkavimui ESBO, patvirtinta, kad niekas nesiderės dėl ko nors už lietuvių nugarų. ,,Aš politikoje esu jau apie 20 metų ir galiu jausti, kaip bendrauji su vienu ar kitu kolega, koks tas ryšys yra: apsimestinis, dirbtinis ar nuoširdus ir šiltas. Čia visuose susitikimuose jaučiau nesuvaidintą dėmesį Lietuvai”, – savo pirmąją kelionę apibūdino LR užsienio reikalų ministras A. Ažubalis.


azub
Lapkričio 16 d. LR ambasadoje užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis atidarė litvakų paveldo fotografijų parodą ,,Tylos gausmas”, kurios autorius Raimundas Paknys. . Ingos Lukavičiūtės nuotraukos