jaunimo

Birutė Bublienė su Viniaus apskrities Sutrikusio vystymosi
kūdikių
namų direktore Petronėle Valatkevičiene.

Jaunimo stažuotės Lietuvoje: kas tai?
Mokslo ir kūrybos simpoziumui artėjant

Aurelija Tamošiūnaitė


Artėjančiame Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume (PLMKS) viena iš plenarinių sesijų bus skirta išeivijos studentų stažuotėms Lietuvoje. Sesijos metu stažuočių programos vadovė ir įkūrėja Birutė Bublienė papasakos apie šias stažuotes, o Lietuvoje dirbę, savanoriavę išeivijos studentai pasidalys savo patirtimi.

Birutė Bublienė vadovauja dviem skirtingoms programoms Lietuvoje. Pirmoji – ,,Su šypsena Lietuvai” – yra skirta moksleiviams ir studentams, kurie nori savanoriauti, padėti vargstantiems Lietuvoje, įgauti patirties dirbdami su našlaičiais, neįgaliaisiais ir seneliais. Ši programa, Bublienės teigimu, yra skirta ne tik krikščioniškai skirti laiką artimui, bet ir suteikti progą išeivijos jaunimui patobulinti lietuvių kalbos įgūdžius, susipažinti su Lietuva, pabūti joje ne tik svečiu, bet ir savarankiškai pagyventi, patirti sunkumus, džiaugsmus ir lūkesčius. Šią programą Bublienė įkūrė prieš šešerius metus, kai prel. Edis Putrimas paskyrė ją rūpintis Lietuvos išeivijos jaunimo sielovada.

Antroji programa – Lietuvos išeivijos studentų stažuotės (LISS), kuri bus pristatyta PLMKS, skirta studentams, norintiems įgyti profesinės patirties Lietuvoje, dirbant su Lietuvos specialistais. Skirtingai nuo pirmosios programos, kurioje gali dalyvauti bet kuris moksleivis nuo 16 metų, šios stažuotės yra skirtos tik universiteto studentams, kurių stažuotės kryptis turi sutapti su studijų kryptimi.

Pagrindinis stažuočių programos tikslas, pasak Bublienės, suteikti galimybę visiems Lietuvos išeivijos universitetų studentams įsijungti į kokybišką stažuotės programą. Ši stažuočių programa apima įvairias mokslo sritis, kurios susiję su studentų studijomis. Stažuotėmis siekiama, jog studentai įgytų profesinės patirties Lietuvoje, artimiau susipažintų su Lietuvos kasdieniniu gyvenimu.

LISS buvo įkurta 2004 metais. Bėgant metams ir populiarėjant šiai programai, 2008 metais LISS programa tapo JAV LB vykdomos veiklos dalimi ir jos globotiniu. Birutė Bublienė, šiuo metu einanti JAV LB vice-pirmininkės pareigas, toliau vadovauja LISS, ieško studentams vietų Lietuvoje, kur jie galėtų stažuotis.

Tad kuo praturtės jaunoji išeivijos karta pasistažavusi Lietuvoje? 

Visų pirma, Bublienės teigimu, tai puiki proga išbandyti save ir savarankiškai pagyventi Lietuvoje. Taip pat įgyjama patirties dirbant pagal specialybę, užmezgami ryšiai su Lietuvoje dirbančiais savo profesijos specialistais, mokslininkais, verslininkais. Stažuojantis Lietuvoje sustiprinamos ir lietuvių kalbos žinios, pralavėja ne tik kasdieninė šnekamoji kalba, bet, dirbant pagal specialybę, išmokstama ir savo specialybės lietuviškos terminijos. Stažuojantis Lietuvoje – puiki proga susipažinti su kultūriniu Lietuvos gyvenimu, pakeliauti po šalį, susipažinti su įvairiomis tradicijomis, susidraugauti su krašto jaunimu, rasti su jais bendrą kalbą. Kiekvienas, dalyvavęs šioje programoje, Bublienės teigimu, įgyja stažuotės diplomą.

LISS programa suranda studentui stažuotę Lietuvoje. Vienas iš stažuotės reikalavimų – darbas turi būti penkias dienas per savaitę su patyrusiais profesionalais. Studentų apgyvendinimu ir jų viešnage rūpinasi ir ją koordinuoja LISS atstovybės patarėja. Prieš išvykstant į stažuotę studentams yra surengiami paruošiamieji kursai, per kuriuos studentai supažindinami su programa, jos reikalavimais, darboviete, aplinka, kelione, buitimi.

Studentas, norintis dalyvauti šioje programoje, turėtų susimokėti registracijos mokestį ir turėtų turėti santaupų pragyvenimo išlaidomis. Tačiau, pasak Bublienės, kiekvienam studentui yra galimybė gauti stažuotės stipendiją. Pagrindiniai reikalavimai dalyviams: mokytis universitete, suprasti, kalbėti ir rašyti lietuviškai. Norintieji užsiregistruoti kitų metų stažuotėms, dokumentus ir paraišką LISS turėtų pateikti iki 2009 m. vasario 1 d.

Kaip apie šią programą atsiliepia jau joje dalyvavę studentai?

Štai keleto jų pasisakymai:
 
Tadas Kasputis: ,,Dirbau Klaipėdos ligoninėje su sunkiai sergančiais ligoniais. Iš medikų daug išmokau. Sunku gydyti, nes daug trūkumų. Ši patirtis mane nukreipė tapti ne chirurgu, kaip anksčiau galvojau, bet siekti doktorato biochemijoje ir atrasti veikiančius, stebuklingus vaistus.”

Lina Bublytė: ,,Šešias stažuotės savaites praleidau su sergančiais/kenčiančiais vaikais ligoninėse. Patyriau džiaugsmą galėdama padėti sergantiems mažiukams ir liūdesį matant vaistų stoką, poreikį remontuoti ligoninių palatas ir naudingos aparatūros trūkumą. Tai neįkainojama patirtis: baigusi medicinos mokslus, grįšiu atgal gydyti Lietuvos vaikų.”

Paulius Riškus: ,,Vilniaus universiteto Onkologijos ligoninėje mačiau tokių ligų, apie kurias teko tik skaityti savo medicinos knygose. Medikai man paliko didelį įspūdį, kaip nuoširdžiai, sunkiai ir išradingai dirba su vėžiu sergančiais pacientais. Jų pavyzdys nulėmė mano ateitį — tapsiu chirurgu!”

Tikimės, kad šių studentų įspūdžiai ir įgyta patirtis paskatins ir kitus dalyvauti šioje programoje. Visi norintys daugiau išgirsti apie šios programos veiklą, taip pat išgirsti studentų pasisakymus, įspūdžius ,,iš pirmų lūpų”, kviečiami sudalyvauti PLMKS rengiamoje plenarinėje sesijoje, kuri įvyks šeštadienį, lapkričio 29 d., 10:30 val. r. r. Bočių menėje, PLC, Lemont, IL.

Dėl išsamesnės informacijos apie stažuotes galima kreiptis į Birutę Bublienę, LISS vedėją, el. paštu: birutebublys@comcast.net arba LISS internetinėje svetainėje: www.LIstudentustazuote.com

jaunimas

Stažuotės studentai Klaipėdos Jaunimo centre (iš k.): Tadas Kasputis – medicinos studentas, Lina Bublytė – medicinos studentė, Regina Čyvaitė – studijuoja pedagogiką, vedėja Bublienė ir Daiva Ragaitė – tarptautinės teisės studentė.