Poezija – 

meninis fonas diskusijoms apie Lietuvą poetai

Jolanta Bačiulytė

Įsibėgėjęs poetinis ruduo Los Angeles lapkričio 22 d. vakarą subūrė lietuvius padiskutuoti tema ,,Lietuvos ateitis: tarp niekados ir visados”. Improvizuoto vakaro metu skambėjo gerai žinomų egzodo literatūros klasikų eilės. Bernardo Brazdžionio, Alfonso Nykos–Niliūno, Jono Meko ir Henriko Radausko poeziją deklamavo ,,Just Millin’ Around” teatro aktorė ir režisierė, vakaro idėjos autorė Justina Grumšlytė, skaitovė Indraja Šulcaitė-Janušonis ir viešnia iš Londono Laura Dzelzytė. Vakaro organizatoriai sukūrė ypatingą meninę atmosferą ir kvietė susirinkusius aktyviai diskusijai, kaip išlaikyti lietuviškumą gyvenant užsienyje.

Laura Dzelzytė yra Jungtinės Karalystės (JK) lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė, projekto ,,Lietuvos ateitis” iniciatorė, kuriuo siekiama supažindinti JK lietuvių jaunimą su politiniu, ekonominiu ir kultūriniu Lietuvos gyvenimu. Laura mielai pasidalijo savo patirtimi su Los Angeles lietuviais, pasakojo apie Londone gyvenančių mūsų tautiečių sėkmę ir kliūtis kuriant Lietuvos viziją ,,per atstumą”. Meno ir poezijos vakare vykę pokalbiai bei diskusijos tęsėsi siekiant palyginti Londono ir Los Angeles lietuvių pastagas išlaikant ryšį su Lietuva ir jos šių dienų aktualijomis.

Poezijos skaitytojus supo ant parapijos salės sienų pakabinti dailininkės Rasos Jadzevičienės tapybos darbai. Iš Kauno kilusios dailininkės ir interjero dizainerės kūryba – portretai, peizažai, paveikslai impresionistinėmis kompozicinėmis temomis – pilni mitų, stebuklų, vaikystės prisiminimų, sukūrė gražų foną poetiniam žodžiui. Parodoje taip pat buvo rodomi Rasos sukurti juvelyrikos dirbiniai, papuošalai ir lėlės.

Vakaro metu dailininkė kvietė žiūrovus deginimo ir piešimo ant suodžių technika sukurti savo greitus piešinius. Kamerinės vakaro nuotaikos įkvėpti dalyviai maloniai leidosi eksperimentuoti.

Scenos kertiniu fragmentu tapo žymaus Los Angeles lietuvių dailininko, animatoriaus, daugelio knygų ir albumų viršelių autoriaus Sigito Šniro sukurtas paveikslas ,,Barbora Radvilaitė”, keliausiantis į Čikagą vasario mėnesį į jo personalinę parodą. Sigitas taip pat yra ,,Just Millin’ Around” teatro trupės spektaklių scenos dekoracijų autorius.

Žvakių šviesa, gitaros ir atsitiktinės pianino gaidos sukūrė itin nostalgišką nuotaiką. Meno ir poezijos vakare susirinkusieji bandė ieškoti atsakymų į retorinį klausimą, kodėl mums vis dar svarbu dalyvauti lietuviškuose renginiuose. Vakaro metu buvo siekiama ieškoti naujų formų ir erdvių diskutuoti apie Lietuvą. Poezija, kaip ir menas, tėra viena iš jų. Bene išskirtinai ,,trečiabangių” auditorija, pagerbta senosios lietuvių kartos išeivio poeto ir meno kritiko Prano Visvydo dalyvavimo, tyliai įsiklausė į deklamuojamas eiles ir galbūt į savo vidinį balsą.