dovanos

 
Kalėdinių dovanų galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje

Artėja Kalėdos. Jau dabar sukame galvas, ką padovanoti draugams, giminaičiams, šeimos nariams šių gražių švenčių proga. Siūlome pasidairyti po ,,Draugo” knygynėlio lentynas ir galbūt čia rasite tai, ko ieškote.

Kompaktinės plokštelės

Jų knygynėlyje tikrai yra visokių – ir poeziją mėgstantiems, ir muziką mylintiems. Poezijos mylėtojamsdovana siūlome poeto Bernardo Brazdžionio 100mečiui skirtą albumą ,,Per pasaulį keliauja žmogus”. Tai gera dovana poezijos mėgėjams. Jame iškilaus poeto eiles skaito aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas, skamba kompozitoriaus Vidmanto Bartulio muzika. Kaina – 17 dol.

Knygynėlyje galite nusipirkti tautos dainiaus Maironio 145osioms gimimo metinėms skirtą rinkinį, kuriame skamba paskutiniai aktoriaus Laimono Noreikos (1926–2007) įrašai ir 1966-aisiais metais įskaityta – didžiausiu visais laikais tiražu išleista literatūrinė plokštelė – „Maironis. Lyrika. Skaitovas Laimonas Noreika”. Kaina – 15 dol.

Muzikos mylėtojams pirmiausia siūlome įsigyti kompaktinių plokštelių su kalėdinių giesmių įrašais. Tai ir Montreal lietuvių choro įrašai ,,Kalėdos” bei ,,Adeste Fideles”, bei Toronto vaikų choro ,,Gintarėliai kompaktinė plokštelė ,,Kalėdinės giesmės”. taip pat knygynėlio lentynoje rasite Vilijos Kerelytės įdainuotą plokštelę ,,My Chrismas Gift to You” ir Akademinio skautų sąjūdžio 85 metų jubiliejaus proga filisterių skautų sąjungos Čikagos skyriaus išleistą Vilijos Kerelytės įdainuotą kompaktinę plokštelę ,,Prie liepsnojančio laužo”. O gal kas jau ilgisi vasaros? Tiems siūlome V. Kerelytės – ,,Tau būsiu vasara”. Visų anksčiau minėtų kompaktinių plokštelių kaina – 15 dol.

Stiklo dirbiniai

Nuostabi kalėdinė dovana – ėsdinto stiklo gaminiai. ,,Draugo” knygynėlyje galite įsigyti ovalios ir apvaliosdovanos formos tokių dirbinių. Jais galėsite papuošti kalėdinę eglutę, ar tiesiog kaip papuošalą pasikabinti ant kaklo. Stiklo ovale ar apskritime įvairiausi piešinėliai – Vytis, kalėdiniai ornamentai ir t. t. Kiekvienas darbelis įdėtas į dėžutę. Kaina – 15 dol.

 Knygos

Nors kasdien internetinis pasaulis vis labiau skverbiasi į mūsų gyvenimą, dar daugelis mėgsta paskaityti gerą knygą ar pavartyti knygą-albumą. Ypač tai smagu daryti šaltais žiemos vakarais. Knygų pasirinkimas knygynėlyje – tikrai didelis. Tad siūlome keletą knygų, kurios bus puiki dovana Kalėdų proga.

Pirmiausia norime pasiūlyti lietuvių-anglų kalbomis išleistą foto-albumą ,,Lietuvių kultūrinis paveldas JAV”. Jis supažindina skaitytojus su gausiu Amerikos lietuvių kultūriniu palikimu Amerikoje: Amerikos lietuvių istorija, Lietuvos Respublikos ambasada, lietuvių kultūriniais centrais, pirmosiomis lietuvių bažnyčiomis, taip pat bažnyčiomis ir jų architektūra po 1950 metų, vienuolynais, jaunimo stovyklomis, nekilnojamu menu, paminklais ir koplytstulpiais, lietuvių kapinėmis. Kiekvienas albumo skyrius turi trumpą aprašymą. Albumas gausiai ili ustruotas – yra daugiau kaip 350 spalvotų nuotraukų; kietais viršeliais, 224 psl.

Fotoalbumas yra puiki dovana giminaičiams, pažįstamiems ir kitataučiams draugams. Kaina – 40 dol.

,,Draugo” skaitytojams siūlome įsigyti ir knygą, skirtą dienraščio šimtmečiui paminėti – „‘Draugui’ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę”. Į šią Lietuvoje išleistą istorinio pobūdžio knygą sudėta ne viena dešimtis atskirų straipsnių, atspindinčių skirtingus šio laikraščio periodus. Daug medžiagos paimta iš įvairių leidinių, išleistų prieš daugelį metų. Knyga gausiai iliustruota. Besidomintiems dienraščio ,,Draugas” istorija tai bus tikrai puiki kalėdinė dovana. Kaina – 45 dol.

Jei turite draugų, besidominčių lietuvių liaudies dainomis, siūlome Danutės Krištopaitės parengtą, leidyklos „Krantai” 2008 metais išleistą Gražinos Krivickienės ir Viktoro Petravičiaus knygą-albumą ,,Dainos. Vieux chants Lituaniens”.

Išsipildė autorės noras – G. Krivickienės gimimo šimtųjų ir mirties dešimtųjų, taip pat išleidimo šešiasdešimtųjų metinių proga ja gali pasidžiaugti ir nepriklausomos Lietuvos skaitytojai! Rinkinyje pateikiama devyniasdešimt suvalkiečių dainų, sugrupuotų į devynis skyrius. Lietuvių kultūrai reikšminga knyga gali būti gražia kalėdine dovana. Kaina – 40 dol.

Kas iš mūsų nėra aplankęs arba bent girdėjęs apie vieną nuostabiausių Lietuvos vietovių – netoli Šiaulių stūksantį Kryžių kalną? Tai švento susikaupimo, gilių padėkos jausmų, jautrių prašymo maldų vieta.

Huberto Smilgio ,,Kryžių kalnas” – nedidelio formato, ryškių spalvų ir įspūdingų nuotraukų fotoinformacinis leidinys, kurį išleido Lietuvos Kultūros fondo Šiaulių krašto leidykla ,,Saulės delta”, lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis – taip pat puiki kalėdinė dovana. Albumo kaina 10 dol.

Mėgstantiems poeziją siūlome tik šiais metais išleistą Angelės Lauciūtės poezijos rinkinį ,,Paskutinis sugrįžimas”. Knygoje – apie 200 eilėraščių, sukurtų 1958–2009 metais, atspindinčių autorės gyvenimo kelius bei takelius. Autorės nuolat kartojamą gimtosios šalies ilgesį gali suprasti kiekvienas užsienio lietuvis. Rinkinio kaina – 8 dol.

Dažnas amerikietis svečias ar draugas mūsų paprašo lietuviško maisto recepto. Pirmiausia visiems ,,ant liežuvio” – kugelis. Tačiau be šio maisto lietuviai turi daug kitų maisto gamybos receptų.

Dar 1955 metais Josephine J. Dauzvardis surinko lietuviško maisto gaminimo receptus ir anglų kalba išleido knygą ,,Popular Lithuanian Recipes”. Sudarytoja ,,pataikė kaip pirštu į akį”. 2000 metais buvo išleistas jau 12-asis šios receptų knygos leidinys. Tad galima tvirtinti, kad amerikiečiai domisi lietuviška virtuve. Knygos kaina — 20 dol.

Besidomintiems menu siūlau puikų albumą ,,Viktoras Simankevičius. Graphic Artist”. Vartydami albumą meno mylėtojai galės susipažinti su įvairialype dailininko kūryba – karikatūromis, piešiniais tušu, koliažais, monotipijomis, linoraižiniais, ekslibriais, skulptūromis. Tai gera dovana ne tik jį pažinojusiems, bet ir tiems, kurie domisi lietuvių išeivių kūryba.

Knyga išleista anglų ir lietuvių kalbomis, kaina – 35 dol.

,,Draugo” knygynėlyje taip pat galite įsigyti kalėdaičių bei nusipirkti kalėdinių atvirukų. Pasirinkimas – tikrai didelis. Vieno atviruko kaina – 1 dol.

Visko neišvardysi. Tad kviečiame užsukti ir patiems pasidairyti, kokia dovana galėtumėte nudžiuginti savo draugus. „Draugo” knygynėlis dirba nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p. Knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL

Visas prekes galima įsigyti paštu, pridedant 10.25 proc. mokestį, užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo kaina – 5 dol. (kompaktinių plokštelių persiuntimas – 3 dol.). Persiunčiant daugiau prekių, už kiekvieną papildomai siunčiamą prekę – 2.5 dol. mokestis. Prieš perkant prašome paskambinti administracijai tel. 773-585-9500.

Kviečiame užsisakyti kalėdines dovanas paštu ar nusipirkti atvykus į knygynėlį.

Paruošė L. A.