alat

Kelias iš širdies į širdį
Kelias, kuriuo jau 3 metus eina moterų klubas „Alatėja”

Audronė Sidaugienė

Yra daug kelių – žvyruotų, akmenuotų, asfaltuotų, takelis per pievą, per mišką, palei ežerą… Ir kiekvienas iš mūsų pasirenka vieną kelią, tą, kuris mums atrodo tiesesnis, lygesnis, greičiau atvesiantis prie tikslo. Pats tikriausias ir tiesiausias kelias – kelias iš širdies į širdį.

Moterų klubas ,,Alatėja” jau trejus metus tiesia tokį kelią šioje ir anoje Atlanto pusėje. Vis daugiau žmonių prisideda prie mūsų klubo veiklos, mus paremia, vadinasi, išgirsta mus. Bet svarbiausia, kad jiems nesvetimas kitų žmonių skausmas, jie supranta kitų bėdas ir nelaimes, moka užjausti silpnesnį, neigalų. Tad norėdamos atsidėkoti savo draugams, šeimoms ir visiems, mus rėmusiems, šiais metais, lapkričio 22 d., sukvietėme visus į Retro vakarėlį Balzeko lietuvių kultūros muziejuje paminėti mūsų 3-iąjį gimtadienį ir surinkti lėšų naujiems geriems darbeliams. Esame nuoširdžiai dėkingos Stanley Balzekui, Jr. ir muziejaus darbuotojams, jau trečiąjį kartą svetingai priėmusiems mus savo namuose.

• • •

Nors šeštadienio vakaras buvo tamsus ir žvarbokas, muziejuje buvo jauku ir šilta. Taip gera buvo sutikti ponias ir ponus, paneles ir ponaičius – mūsų svečius, pasidabinusius, pasipuošusius ir nors akimirkai sugrįžusius į prieškario laikų Lietuvą.

Pirmiausia pakvietėme savo svečius susipažinti su muziejumi ir jame vykstančiomis parodomis, apžiūrėti stendus su klubo veiklos akimirkomis, dovanas, gautas iš Linkuvos specialiosios mokyklos, kurią mūsų klubas remia, taip pat – nusifotografuoti fotoateljė, nes neįsiamžinti buvo tiesiog nuodėmė – taip gražiai visi atrodė.

Svečiams susirinkus ir trumpai supažindinus juos su mūsų veikla, pakvietėme mintimis nusikelti į 1933–ųjų Kauną ir pažiūrėti retro vaizdelį apie amžinąjį jausmą – meilę, skambant Antano Šabaniausko ir Danieliaus Dolskio melodijoms.

Vaistininkas Benediktas (Bronius Abrutis) įsimylėjo ir parašė laišką studentei Katrei (Indrė Legeckienė). Po apsikeitimo laiškais ir pirmojo pasimatymo cukrainėje, kur savo dainas pritardamas gitara atliko D. Dolskis (Virgis Kaviackas), išaiškėjo, kad Katrė visą gyvenimą svajojo tapti teatro žvaigžde. Pasitaikius progai ji su draugais (Vida Kaviackiene, Austėja Kaviackaite ir Gintare) pašoko cukrainėje ir įsitikino, kad vaistininkas liko sužavėtas jos talentu. Po nuostabaus dainininkių Evelinos Karalienės ir Ingridos Ulskienės dueto Katrė ir Benediktas susiruošė į fotoateljė įsiamžinti atminimui prieš didžiąją kelionę į Ameriką. Kelionė už Atlanto – ilga ir sunki, bet pagaliau – Laisvės statula, karantinas ir lietuviškoji Čikaga…

Čia filmo juosta nutrūksta. Kaip toliau klostėsi jų gyvenimas, mes tik galime spėlioti. Juk ne vienas iš mūsų sutikome tokių herojų čia, Čikagoje.
• • •
Ne vienas iš jų pasakojo mums savo likimus, o mes pasakojome jiems savuosius. Viskas susipainiojo – kartos, laikai, žmonės, šalys. Bet išliko viena – meilė Tėvynei, gėris širdyje ir noras būti kartu, šalia vienas kito. Taip atsirado mūsų ,,Alatėja”. Jau treji metai kaip mes kartu – ir džiaugiamės, ir liūdime, ir darbuojamės, ir keliaujame, ir pramogaujame kartu.

Klubo narė Vitalija Valuckienė sukūrė ,,Alatėjai” himną, kurį atliko moterys, o vakaro svečiai plojimais patvirtino, kad nuo šiol jis – oficialus klubo simbolis. Pakvietus visas klubo nares į sceną ir užpūtus gimtadienio torto žvakutes, vakaro svečiai sudainavo ilgiausių, sveikatos, draugystės ir turtingų metų klubo moterims, jų šeimoms ir draugams.

Vakaro metu svečiai buvo vaišinami užkandžiais, kuriuos paruošė klubo moterys Ingrida Ulskienė ir Sandra Abrutienė, taip pat – ir gimtadienio tortu, kurį kiekvienai progai iškepa Jovita Černiauskas.

Pasistiprinus vyko varžytuvės– aukcionas. Buvo parduoti 4 meno kūriniai: meninė fotonuotrauka, paveikslas ir 2 juvelyriniai dirbiniai. Svečiai taip pat gausiai dalyvavo loterijoje, kuriai prizus įsteigė ne tik klubo moterys, bet ir mūsų rėmėjai – kosmetologė Ramunė Žilinskienė (dovanų kortelė), parduotuvės savininkai Morkūnai (šakotis), nuolatiniai rėmėjai ,,Amerikos lietuvis” (3 mėnesių savaitraščio prenumerta) ir ,,Draugas” (pusės metų dienraščio prenumerata). Dėkojame visiems rėmėjams!

Mūsų šventėje dalyvavo juvelyrikos dirbinių kūrėja Ligita Jasenauskienė, kuri rodė savo dirbinius ir padovanojo savo kurtą papuošalą mūsų aukcionui, už ką esame labai dėkingos.

Bet labiausiai esame dėkingos mūsų svečiams, kad jie susirinko pasilinksminti, atšvęsti mūsų gimtadienio, o kartu savo auka prisidėjo prie mūsų visų gerų darbų. Tarp svečių buvo ir Danguolės De Mar draugai. Spauda jau rašė apie mažąją Danguolės dukrytę Gloriją, kurią užklupo sunki ir baisi liga. Danguolės draugė Gaiva pasiūlė vakaro svečiams Glorijos palaikymo apyrankes. Lėšos, gautos už jas, taip pat ir dalis vakare surinkų lėšų bus perduotos Glorijos šeimai. Kita dalis gautų lėšų bus skirta mūsų draugams Lietuvoje – šeimai Kražiuose, fondui ,,Rugutė” ir naujiems projektams, kurių dar daug sukasi darbščių ir nuoširdžių klubiečių mintyse.

• • •
Prasidėjus šventiniam laikotarpiui, kai TV reklamos ragina skubėti į parduotuves leisti pinigų, skelbia pirkimo maratoną, kviečiame pagalvoti, ar nebūtų prasmingiau paaukoti dalį savo lėšų, skirtų dovanoms (labai dažnai visai nereikalingoms), labdarai. Yra dešimtys būdų tai padaryti, šimtai įvairių fondų ir organizacijų, o apsidairę aplinkui galime rasti ne vieną ir ne du, kuriems reikia pagalbos: finansinės, dvasinės, o kartais – tik gero žodžio ar peties atsiremti. Nes, pasak vienos klubietės, taip smagu duoti. Tai taip pat būtų neįkainojamas pavyzdys mūsų vaikams, paaugliams, pamokymas, paskatinimas daryti nesavanaudiškus gerus darbus ir daryti tai iš visos širdies. Kaip tai daro ,,Alatėjos” moterys!

Artėjančių švenčių proga sveikiname visus, kurie nešioja gėrio paukštę širdyje, ir linkime paleisti ją – ji jau užaugo, tegul dauginasi, čiulba, glosto kiekvieno žvilgsnį ir neša ant savo sparnų meilę ir atjautą, paramą ir dosnumą, sveikatą ir viltį.

Plačiau apie mus ir mūsų veiklą rasite internete adresu: www.alateja.us