KOMENTARAS

Sen. Durbin nuopelnai Lietuvai turėjo būti įvertinti jau anksčiau

Perskaičiau dr. Roberto Vito laišką š. m. gruodžio 1 d. ,,Drauge”, kur jis išsako savo nuomonę dėl Balzeko muziejaus sprendimo paskelbti JAV senatorių Richard Durbin metų žmogumi. Dr. Vitas rašo, kad sen. Durbin nėra tikras lietuvių draugas ir kad jis 2005 metais neteisingai pasisakė dėl Guantanamo kalėjime vykusių kankinimų. Aš irgi nesutinku su viskuo, ką sen. Durbin pasakė dėl Guantanamo, bet pritariu jo nuomonei, kad kankinimas, nesvarbu, ar jis daromas JAV, ar kitos šalies iniciatyva, vis tiek yra kankinimas.

Aš visiškai nesutinku su dr. Vito nuomone dėl sen. Durbin nuopelnų Lietuvai. Turėjau daug progų asmeniškai matyti, kaip sen. Durbin, negailėdamas laiko ir pastangų, dirbo Lietuvos labui, esu daug kalbėjęs su Lietuvos atstovais, kurie man asmeniškai daug kartų tvirtino, koks geras Lietuvos draugas yra sen. Durbin ir kiek gerų darbų jis yra padaręs Lietuvai ir lietuviams – pradedant pagalba operos solistams gaunant JAV vizas, kad jie galėtų vykti į pasirodymus JAV, baigiant pagalba Lietuvai stojant į NATO. Vašingtone, mano nuomone, nėra geresnio lietuvių draugo ir užtarėjo tarp JAV politikų nei sen. Durbin. Toliau pateikiu keletą minčių, kurios parodo, kodėl sen. Durbin nusipelnė Balzeko muziejaus metų žmogaus vardo.

1. Pirmą kartą sutikau sen. Durbin 1993 metais Vašingtone, kai jis buvo JAV Atstovų rūmų narys ir su kitais pasisakė ir palaikė Lietuvą per Kongrese vykusį Vasario 16 d. minėjimą. Nuo to laiko jis visada žodžiu ir darbais remia Lietuvą. Galima patikrinti JAV Kongreso užrašus ir perskaityti daug sen. Durbin pasisakymų, remiančių Lietuvą. Sen. Durbin yra daug kartų dalyvavęs lietuvių šventėse Vašingtone ir Čikagoje.

2. Prieš Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą sen. Durbin vyko į Vilnių palaikyti Lietuvos prieš sovietus. Dėl to LR Seimo pirmininkė Irena Degutienė pakvietė sen. Durbin į Lietuvą dalyvauti 20 metų Sausio 13-osios įvykių sukakties minėjime. Sen. Durbin yra keliavęs į Lietuvą 6 kartus. Aš asmeniškai esu keliavęs su juo į Vilnių 1997 metais ir galiu patvirtinti, kiek jis daug padarė Lietuvos labui.

3. Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sen. Durbin pakvietė atvykti į JAV Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos darbo grupę, vadovavo organizuojant jų kelionę. Aš pats dalyvavau darbo grupės darbe ir mačiau, kiek pastangų dėjo sen. Durbin, kad Lietuvai naudingi susitikimo metu iškelti tikslai būtų įgyvendinti.

4. Viena iš svarbiausių Lietuvos palaikymo formų JAV Kongrese yra Baltic Caucus. Sen. Durbin buvo Baltic Caucus koorganizatorius.

5. Sen. Durbin buvo pagrindinis Lietuvos rėmėjas Vašingtone, kad JAV paremtų Lietuvos narystę NATO organizacijoje.

6. Lietuva nemažai kreipėsi į sen. Durbin dėl paramos ir bendradarbiavimo su Lietuva. Jis visada atsako, prisideda ir padeda. Neseniai sen. Durbin dalyvavavo susitikime su valdžios atstovais iš Lietuvos, kur be jo pagalbos Vašingtone Lietuva nebūtų pasiekusi, kas yra jai naudinga.

7. Ne tik politikoje, bet ir asmeniškai sen. Durbin remia Lietuvą. Jis su savo šeima per ,,Lithuanian Mercy Lift” įsteigė ir finansiškai remia Jurbarko ligonininės Vaikų skyrių. (Jurbarke gimė jo mama Ona Kutkutė.)

Sen. Durbin nuopelnai Lietuvai turėjo būti įvertinti jau anksčiau. Reikėtų pasidžiaugti, kad nors Lietuva jį mažai pagerbia, jis išlieka ištikimas Lietuvos draugas.


Rimas Domanskis