orlando

,,Lietuvių dienos Orlande 2008”


Mindaugas Šatas

Dar tik šių metų pavasarį susikūrusi jauna, tačiau energinga Orlando Lietuvių Bendruomenė lapkričio 21–22 d. sukvietė lietuvius iš Floridos bei gretimų valstijų į ,,Lietuvių dienas’’ Orlando mieste. Į renginį atvyko tautiečiai iš Fort Myers (FL), St. Petersburg (FL), Tampa (FL), Daytona (FL), West Palm Beach (FL), Miami (FL), Atlanta (GA), taip pat gausi grupė iš Čikagos (IL), kai kas iš Seattle (WA) ir net iš Kanados. O kino operatorius Rimas Navickas, kuris kūrė reportažą apie lietuvių gyvenimą JAV bei filmavo šventę, su grupe į Floridą atvyko tiesiai iš Klaipėdos.

Renginys vyko ,,Orlando International Airport Hotel’’ salėje, todėl dauguma atvykusiųjų apsistojo tame pačiame viešbutyje.

orlandoRenginį, trukusį visą savaitgalį, penktadienio vakarą atidarė Andrius Mamontovas akustiniu koncertu ,,Geltona. Žalia. Raudona’’. Tai buvo pirmasis Andriaus kelionės po Ameriką ir Kanadą pasirodymas. Pasiklausyti A. Mamontovo gyvo garso koncerto atvyko apie 300 gerbėjų. Publika labai šiltai sutiko Andriaus pasirodymą, ne kartą prašė pakartoti atliktas dainas. Pertraukėlės metu Andrius atsakinėjo į gausius klausimus. Gerbėjai prašė padainuoti mėgstamiausią Andriaus parašytą dainą, kitas jo populiarias dainas, siuntė linkėjimus ir dėkojo už jo kūrybą bei koncertą Orlande. Klausimai buvo ne tik lietuvių kalba. Dėmesį patraukė vienas anglų kalba atsiųstas raštelis: ,,Mr. Mamontovas, if your voice and energy makes someone, who listens to you without understanding a word, come for 6 hours from Seattle, WA, dropping kids, business and house just to hear you alive, you must be so real and so good.’’

Po koncerto A. Mamontovas mielai sutiko pasirašyti kiekvienam gerbėjui ant plakato ar savo naujojo albumo ,,Geltona. Žalia. Raudona’’, kuriuos buvo galima nusipirkti renginio metu. Vėliau buvo paprašytas nusifotografuoti su savo gerbėjais, kurių buvo nemažai. Blykstės ilgai mirgėjo, kol norintys įsiamžinti su Andriumi pozavo prieš kameras. Susidarė įspūdis, kad Andrius su kiekvienu fotografuodamasis, keisdavo veido išraišką, todėl kiekvieno gerbėjo nuotraukoje dainininkas yra kitoks.
Renginio metu susirinkusieji vaišinosi lietuvišku alumi, vynu, mėgavosi šeimininkės Angelės Straukienės paruoštais užkandžiais. Dalyviai po koncerto neskubėjo skirstytis, turėjo progos susipažinti, pasišnekučiuoti, pasidalinti koncerto įspū džiais. Kai kurie, pirkę bilietus tik į A. Mamontovo koncertą, teiravosi, ar dar yra bilietų ir į antrąjį vakarą, nes pirmasis tikrai patiko.

* * *

orlando

Lietuvių dienų šventė tęsėsi nuo pat šeštadienio ryto. Lapkričio 22-ąją nuo 10 valandos ryto prasidėjo Floridos lietuvių regioninės krepšinio varžybos, kuriose dalyvavo komandos iš Miami (FL), West Palm Beach (FL), St. Petersburg (FL) ir Orlando (FL). Atrankinėse varžybose Orlando nugalėjo West Palm Beach, St. Petersburg – Miami, Orlando – St. Petersburg, West Palm Beach – Miami, Orlando – Miami, West Palm Beach – St. Petersburg. Toliau dėl 3–4 vietos kovėsi St. Petersburg ir Miami komandos. Miami komanda sunkiai išplėšė 3-čiąją vietą. Orlando ir West Palm Beach komandos kovėsi finale. Orlandiškiai dideliu skirtumu sutriuškino gana nesunkiai į finalą atkeliavusią West Palm Beach komandą ir iškovojo 1-ąją vietą.

Rungtynėms teisėjavo nepriklausomi teisėjai, taip užkirsdami kelią varžybose pasitaikantiems sportiniams ginčams. West Palm Beach krepšininkai atvyko su žavinga mergaičių palaikymo komanda, turėjo gausią sirgalių grupę, todėl iš sportininkų palaikymo šūksnių susidarė įspūdis, kad aikštelės šeimininkai yra West Palm Beach, o ne Orlando sportininkai. Rungtynės baigėsi apie 5 valandą vakaro, sportininkai grįžo į viešbučius persirengti ir pasiruošti apdovanojimų vakarui.

* * *

Į antrąjį švenės ,,Lietuvių dienos Orlande 2008’’ vakarą susirinko beveik 200 lietuvių. Tai ne tik krepšinio turnyro dalyviai, sirgaliai ir palaikymo komorlandoandos, bet ir Lietuvos anekdotų karaliaus Raimondo Šilansko bei populiarių dainų kompozitoriaus ir atlikėjo Algimanto Butnoriaus gerbėjai.

Vakarą pradėjo R. Šilanskas, pasakodamas anekdotus, nuo kurių salėje netilo skambus publikos juokas. Po jo koncertavo Algimantas, atlikdamas savo kūrybos dainas. Jam gitara pritarė ilgametis grupės ,,Vairas’’ muzikantas Sigitas Orūnas. Klausytojai buvo sužavėti R. Šilansko ir A. Butnoriaus bendra programa, nes juokus keitė muzika, kurią išgirdę poros negalėdavo nusėdėti prie stalų ir kildavo pašokti, o grįžę atgal vėl kvatodavo nuo anekdotų.

Pertraukos metu Jurga Ribokaitė-Blake pakvietė ant scenos krepšinio komandas apdovanojimams. Ketvirtąją vietą užėmusiai St. Petersburg komandai buvo įteikta dalyvavimo turnyre atminimo dovana. Pirmąją-trečiąją vietas užėmusių komandų sportininkai buvo apdovanoti specialiai šiam turnyrui pagamintais medaliais.

Po pertraukos tęsėsi R. Šilansko anekdotai, skambėjo A. Butnoriaus dainos. Vita Butnorienė publikai atliko įspūdingą rytietišką šokį, kurį susirinkusieji stebėjo net sustoję ant kėdžių. R. Šilanskas savo programą baigė skaitydamas eiles, kurias lydėjo gausūs plojimai. A. Butnorius pabaigai padainavo savo populiarąją dainą ,,Viktorija’’, kurią ne kartą kartojo publikos prašymu.

Koncerto metu lietuviai ,,gaudė’’ R. Šilanską, norėdami su juo nusifotografuoti, taip pat noriai pirko A. Butnoriaus CD albumus, ant kurių po koncerto prašė pasirašyti. Šio vakaro metu tautiečiai vaišinosi lietuvišku alumi, vynu, lietuviškais vėdarais ir cukinijos kepsniais. Gerai nusiteikę renginio dalyviai, pasibaigus koncertui, neskubėjo išvykti, bendravo ir dalijosi įspūdžiais. Koncertas baigėsi, tačiau publikai sužinojus, jog tarp svečių yra buvusios grupės ,,Pelenai’’ narys Sigitas Meilus bei grupės ,,Cigarai’’ narys Virgis Gražulis, nenurimo, kol šie neatliko po keletą dainų.

,,Lietuvių dienos Orlande 2008’’ organizatoriai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie šio renginio ruošimo, bei visiems, atvykusiems orlandoį šventę. Tai buvo pirmasis tokio masto renginys Floridos valstijoje, subūręs lietuvius ne tik iš Floridos kampelių, bet sulaukęs svečių iš kitų valstijų, Kanados ir net Lietuvos. Tikimės, kad tai taps tradicine kasmetine švente, kuri sutrauks lietuvius, sudarys galimybę susipažinti, taip pat užmegsti verslo ryšius bei tiesiog gerai praleisti laiką. Viliamės, kad įvestas bevizis režimas tarp JAV ir Lietuvos sumažins atstumą tarp šalių ir švenčių metu galėsime sveikinti daugiau tiek įvairaus meno atstovų iš Lietuvos, tiek iš tėvynės juos palaikyti atvykstančių sirgalių.

Šventę organizavo Irma Kirvelienė, Evaldas Siudikas, Jurga Ribokaitė – Blake, Alvydas Smilinskas, Edita Klinkel bei Mindaugas Šatas.