Smagi kalėdinė mugė Lemonte

Nijolė Nausėdienė

Gruodžio mėnesio pirmąjį savaitgalį Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lemonte, jau daugelį metų organizuojamos kalėdinės mugės. Kiekvienais metais vis daugiau prekiautojų į jas įsijungia, o ir pati mugė populiarėja.

 Šiais metais gražus kalėdinis šurmulys PLC vyko gruodžio 6–7 dienomis. Jei ankstesniais metais prekiautojų stalai salėje stovėdavo tik prie sienos, o viduryje salės būdavo išdėlioti stalai valgantiesiems, tad šįmet jie užpildė visą salę. Koridoriuje, PLC vadovybės nurodymu, buvo pastatyti staltiesėmis dengti stalai, prie kurių lankytojai galėjo atsikvėpti, pasišnekučiuoti ir skaniai užkąsti. Pietumis rūpinosi ,,Kunigaikščių užeiga”, kurios darbuotojai žiūrėjo, kad nieko netrūktų, rūpestingai rūpinosi maistu. Kavinė ,,Bravo” taip pat prekiavo savo didžiuliais ir skaniais cepelinais. Daug dirbo ir PLC moterys, kurioms vadovauja patyrusi ir energinga pirmininkė Alė Karaliūnienė.

 Šeštadienio ryte, dar prieš 9 val. r. į salę pradėjo rinktis pirkėjai. Tai daugiausia tėveliai, atvežę savo atžalas į Maironio lituanistinę mokyklą. Vieni pirko, o kiti apžiūrinėjo grožybes. Pasižiūrėti tikrai buvo ko. Akys mirguliavo nuo gintaro dirbinių, darbščių menininkų rankų sukurtų papuošalų, meno meistrų dirbinių, drožinių, keramikos darbų, kompaktinių plokštelių ir t. t.

Vos įėjus pro salės duris akį traukė pilnos pintinės gražiausių baravykėlių ir musmirių – tai E. Pliaterytės vyr. skaučių būrelio moterų kepti grybai. Iškeptus grybus jos gražino, net į dovanų dėžutes pakavo. Kas norėjo, galėjo ir nepakuotus pirkti, nes grybų derlius šįmet buvo itin geras. Danutė Barienė priraugė kopūstų, prisiverkė tarkuodama krienus.

Visi gerai žino Vandos Aleknienės sūrius, visiems pažįstamas jų gardumas! Nuo jos sūrių ,,gamyboje” neatsilieka ir Irena Meilienė. Šiam E. Pliaterytės vyr. skaučių būreliui vadovauja Milda Jakštienė. Kalėdinei mugei jų būrelis kaip niekada įdėjo daug darbo ir paaukojo daug laiko. Džiugu, kad pirkėjų joms netrūko.

Šalia šio būrelio skautininkė Otilija Kasparaitienė prekiavo jos pačios sukurtais papuošalais. Jau daugelį metų jos papuošalų galima rasti parduotuvėse, mat ji kuria vienetinius dirbinius.

Toliau gintaro papuošalus pirkėjams siūlė Karolis Avižienis. Kiekvienas papuošalas – tai jo vaizduotės sukurtas meno dirbinys: nuo paprastų auskarų iki prabangių sidabro ir gintaro vėrinių. Nė vienas lankytojas nepraėjo pro šalį nepasigrožėjęs jo darbais, o ar pirkėjų buvo – tik pats K. Avižienis gali pasakyti.

 Daugybe įvairiausių knygų prekiavo Vaida Baranovskienė. Jos parduodamos knygos atkeliauja iš Lietuvos. Platus knygų pasirinkimas – nuo grožinės literatūros iki knygų sveikatos klausimais, vaikiškų knygelių ir žodynų.

Vaikų globos būrelio ,,Saulutė” pirmininkė Indrė Tijūnėlienė, kaip ir kiekvienais metais, paruošė stendus apie Lietuvoje vargstančius ir jos šelpiamus vaikus. Ji lankytojams teikė informaciją apie jos rūpestingą pagalbą Lietuvoje. Ant stalo pirkėjų laukė kalėdinės smulkmenos, akį traukė kalėdinės eglutės žaisliukai.

Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” narės kaip visada prikepė skaniausių tortų, pyragų. Lankytojai nepraeina pro stalus jų neparagavę ir nepasivaišinę kavos puoduku. Šiai mugei ypač gražius tortus iškepė A. Lietuvninkienė. ,,Napoleono” tortus, kuriuos labiausiai mėgsta mugės lankytojai, kepė A. Kubilienė, B. Pabedinskienė, A. Kamantienė, Navickienė, N. Nausėdienė, A. Kriaučiūnienė. B. Kronienė iškepė labai skanią ,,bobą” ir pardavimui atnešė savo gamybos spanguolių uogienės. Kitos narės organizacijai aukojo įvairiausių kepinių, tad pasirinkimas buvo tikrai didelis. Šios organizacijos moterys prekiavo ir dovanomis – lino dirbiniais, staltiesėlėmis, figūrėlėmis, knygelėmis, vazelėmis ir indais. Už šią Kalėdinę mugę atsakinga buvo organizacijos valdybos narė Rugilė Šlapkauskienė. Ji savo darbą atliko be priekaištų. Visos kitos valdybos ir šios organizacijos narės prisidėjo prie visų darbų, tad prekyba vyko sklandžiai.

 Dr. R. Povilaitis prekiavo savo pagamintais gintaro ir metalo dirbiniais. Jo darbai buvo mielai perkami, o pasirinkti tikrai buvo iš ko. Šalia jo savąją sukurtų meniškų papuošalų kolekciją buvo išstačiusi menininkė A. Kaminskienė. Tai gražūs ir unikalūs gintaro bei metalo vėriniai.

 O kokia gi mugė be puodų? Gaila, šioje mugėje nesimatė išdegintų molinių puodų, bet buvo siūlomi įmantrūs brangaus metalo puodai bei kitokie virtuviniai indai.

S. Variakojienė reklamavo sukneles ir palaidinukes iš Lietuvoje austo lino ir drobės. Visos labai gražios, elegantiškos ir nebrangios. Tad daug kas jas pirko.

 Sparčiai prekiavo ,,Kunigaikščių užeigos” prekijai. Jie turėjo didelį pasirinkimą fasuotų prekių, knygų, medaus, duonos, kūčiukų (prėskučių), įvairių arbatos rinkinių, saldainių, kompaktinių plokštelių ir t.t. Prie jų prekystalių nuolat būriavosi žmonės.
Šalia jų Angelė Kavak prekiavo ,,International Food” atvežtomis lietuviškomis prekėmis. Jos dukra su padėjėja vos tik spėjo suktis, nes pirkėjai graibstyte graibstė džiovintus grybus, silkes, sviestą. Moterys domėjosi įvairiais iš Lietuvos atvežtais kremais.

Wisconsin medų pardavinėjo K. K. Laukaičiai, o Algis ir Nijolė Talat- Kelpšos šventiniam stalui siūlė namų gamybos midų.

 Salės gale skautininkių ir vyr. skaučių draugovė ,,Sietuva” suorganizavo didžiulę loteriją. Visi loterijos bilietėliai buvo laimingi. Prie loterijos stalo vis pasikeisdamos sukosi Irena Kirkuvienė, Z. Žiupsnienė, Jelionienė, A. Kriaučiūnienė ir kitos.

,,Amerikos lietuvio” leidėjas Bronius Abrutis lankytojus supažindino su jų leidžiamu laikraščiu ir lankytojams dalijo naujo laikraščio numerį.

 Užkalbintas PLC naujas direktorius-administratorius Artūras Žilys, pasidžiaugė tokiu dideliu renginiu, kuriam jis pirmą kartą vadovavo. Ir viskas buvo puikiai be priekaištų suruoša. Jis sakė, kad apie mugę iš anksto buvo paskelbta Lockport ir Lemont miestelių laikraščiuose. Dalyvauti mugėje buvo kviečiami ir kitų tautybių žmonės. Mugėje prekiavo lenkai, latviai ir amerikiečiai. A. Žilys sakė, kad buvo daugiau norinčių, bet dėl vietos stokos negalėjo visų priimti. Jis sakė, kad kitais metais šioji mugė bus perkelta ir į Jaunimo rūmų salę. Tada tikrai visi sutilps.

 Reikia tik pasidžiaugti gražiai pavykusia kalėdine muge. Visi joje dirbusieji gali dabar lengvai atsikvėpti iki pačių šv. Kalėdų. Linkiu visiems linksmų švenčių.

muge