mercylift

Loreta Rasutė Rezgienė ir Pranė Šlutienė. Dalios Cidzikaitės nuotraukos


Lietuvoje ,,Lithuanian Mercy Lift” darbai gerai žinomi


LAIMA APANAVIČIENĖ

Neseniai organizacija ,,Lithuanian Mercy Lift” (LML) pažymėjo savo 20-metį. Šios organizacijos nuveikti darbai ir vykdoma veikla paliko ženklų pėdsaką Lietuvoje. Apie kai kuriuos šios organizacijos nuveiktus Lietuvoje darbus kalbėjome su ,,Draugo” redakcijoje apsilankiusia viešnia iš Lietuvos, Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikos direktore Loreta Rasute Rezgiene ir ją atlydėjusia LML Sveikatos švietimo programų direktorė Prane Šlutiene.
 
Rasa Rezgienė jau ne pirmą kartą lankosi Amerikoje. Ne pirmą kartą ji ir Čikagoje. Prieš keletą metų apie krūties vėžio prevenciją Lietuvoje ji skaitė pranešimą Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.

Gydytoja sakė, kad su Prane Šlutiene jos vadovaujama įstaiga dirba jau daugelį metų. ,,Lietuvoje ‘Mercy Lift’ darbai gerai žinomi. Jau ne pirmi metai, kai JAV tarptautinės plėtros agentūroje registruota labdaros LML organizacija yra pasirašiusi sutartis su penkiais Lietuvos onkologijos centrais – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Šių regionų moterys gali profilaktiškai pasitikrinti krūtis mamografijos tyrimu, kurio pagalba diagnozuojamas krūties vėžys. Tyrimus apmoka LML organizacija, daugiau nei dešimtmetį remianti Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą”, – pasakoja Onkologijos klinikos Šiauliuose vadovė. – Turiu pasakyti, kad Šiaulių moterys gerai žino krūties prevencijos akciją.”

Gydytoja sakė, kad tuo metu, kai pradėjo bendradarbiauti su LML, Lietuvoje dar nebuvo Nacionalinės krūties vėžio prevencijos programos, tad profilaktinis moterų patikrinimas buvo pradžia didžiulio darbo. Ji sakė, kad pastaraisiais metais, atsiradus valstybinei programai (pradėta 2005 metų gruodį), dirbti pasidarė šiek tiek lengviau. ,,Bet, kai valstybė tokia jauna, dar ne visi subrendę tai programai, tai LML pagalba mums labai svarbi.

Į klausimą: ,,Ar Lietuvos moterys noriai eina tikrintis?”, gydytoja atsakė, kad šiuo metu moterys dažniau tikrinasi. ,,Akcijų metu per dieną padarome 50–70 mamogramų (kalbu apie Šiaulių regioną). Tai aišku, nėra didelis skaičius. Europos šalyse jis daug didesnis. Ten mamogramos padaromos 80 proc. tiriamojo amžiaus moterų. Toli gražu mūsų pasiekimams iki to. Bijau apsirikti, tačiau per visą Lietuvą patikriname apie 30 proc. moterų. Reikia įdėti dar daug darbo, tačiau pradžia yra ir noriu dar kartą naudodamasi proga padėkoti LML organizacijai, kurios parama mes galime pasinaudoti”.

,,2010 metais Šiaulių onkologijos klinikoje, ‘Lithuanian Mercy Lift’ sveikatos švietimo paramos programos mamografiniai patikrinimai buvo vykdomi gegužės mėnesio šeštadieniais ir birželio 5 ir 12 dienomis. Iš viso patikrinime dalyvavo 300 moterų iš Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio, Pakruojo, Palangos, Kelmės, Akmenės, Telšių ir Joniškių rajonų.
To patikrinimo metu vien šiais metais išaiškinti 23 patologiniai pokyčiai krūtyse – gerybiniai navikai, cistos ir fibroadenomos, rasti 3 piktybinio auglio įtarimai ir 1 piktybinis”, – į pokalbį įsiterpė Pranė Šlutienė.

R. Rezgienė papasakojo, kad Šiaulių Onkologijos klinikoje naudajamas vienas iš geriausių skaitmeninių mamografų aparatų Lietuvoje ir kad patikrinimus jos atlieka net įkalinimo įstaigų moterims. ,,Labai gražiai dirbome su įkalinimo įstaigų moterimis. Iš tokios vietos moteris niekada neateis pasitikrinti savarankiškai. Įdomu, kad dabar, prabėgus laikui nuo pirmųjų patikrinimų, mūsų prašo atvykti su paskaitomis, su patikrinimais. Vadinasi įvertina mūsų darbą, pasitiki mumis. Net ir tų įstaigų žmonės supranta, kad sveikata reikia rūpintis, – pasakojo gydytoja. – Šiuo metu mūsų veikla išsiplėtė. Pradedame jau ir gimdos kaklelio patikrinimus. Štai šiandien aš esu čia, bet žinau, kad Šiauliuose vyksta paskaita apie gimdos kaklelio prevenciją.”

,,LML padaryta pradžia ir mus, gydytojus, ne tik įtraukė į veiklą, bet atvėrė daugelį kelių. ‘Mercy Lift’ organizacija švenčia savo 20mečio sukaktį, ir aš atvykau pareikšti padėką visai organizacijai ir asmeniškai P. Šlutienei. Žinau ir kitas šios organizacijos veiklas, esu prisilietusi ir prie jų autizmo, ir prie AIDS projektų. Visi jie labai reikalingi Lietuvai. Padedant šiai organizacijai mes išmokome dirbti. Kai šitiek metų buvome mokyti, mums žymiai lengviau dirbti ir su Nacionaline programa”, – gražiu žodžiu apie LML atsiliepia gydytoja.

R. Rezgienė pasakoja, kaip kažkada atvykusi į Lietuvą P. Šlutienė sužinojo, kur Lietuvoje yra mamografai ir pasiūlė jų klinikai dalyvauti profilaktikos projekte. Klinikos vadovės žodžiais, jie labai tuo apsi džiaugė, mat tais laikais savivaldybės mažai rėmė profilaktinius patikrinimus, o jų tikrai reikėjo. Pirmoji tokia akcija-parama buvo skirta Motinos dienai. Nuo to laiko kasmet tokios akcijos tęsiasi 4–6 šeštadienius. ,,Vos paskelbiame laikraštyje telefono numerį, kuriuo galima užsirašyti patikrinimui, jau pirmą dieną užpidydome visus 6 šeštadienių registracijos lapus”, – džiaugiasi klinikos vadovė.

Miesto moterys bet kada gali ateiti pasitikrinti, bet projekto vykdytojams labai svarbu buvo pritraukti atokiau nuo Šiaulių gyvenančias moteris. Šia programa siūloma pasinaudoti socialiai neapdraustoms, neturinčioms siuntimo, praradusioms ne tik socialines garantijas, bet ir socialinius ryšius, nedeklaravusioms gyvenamosios vietos, uždarbiaujančioms Lietuvoje ar užsienyje moterims.

Prevencijos programos išlaidos – tai ne tik mamogramos padarymas. Tai ir moterų iškvietimas, telefono skambučiai, lankstinukų paruošimas, informacijos sklaida. Mamogramai atlikti reikalingi filmai, ryškalai, nuotraukos – viskas įeina į patikrinimo kainą. Kasmet pildomos norinčių pasitikrinti moterų anketos, kuriose nurodoma ne tik kas atlikta, bet ir kas numatoma daryti su kiekviena moterimi – ar ji išleidžiama sveika, ar jai skiriamas gydymas, ar ji siunčiama į ligoninę operacijai. Viena anketa lieka klinikos archyve, kita atiduodama P. Šlutienei. ,,Kasmet randame vėžių. Daug randame ir priešvėžinių darinių, kuriuos reikia stebėti. Žmogaus nepaleidžiame. Esame onkologijos klinika, tad iš karto rūpinamės tolimesniu ligonio gydymu. Radus darinį iš karto padaroma echoskopija ir, esant reikalui, biopsija. Taip pat suteikiame informaciją apie visas Lietuvoje esančias Onkologijos ligonines, ligonė turi teisę pasirinkti, kur jai gydytis”, – pasakoja apie tolesnę prevencijos eigą klinikos vadovė.

,,Reikia pasidžiaugti, kad kasmet vis daugiau moterų atvyksta pasitikrinti profilaktiškai. Tas džiugina. Lietuvoje dingo baimė. Apie savo onkologinę ligą moteris nebijo papasakoti savo pažįstamiems, draugams. O neseniai, prisimenu, būdavo atvejų, kad net savo vyrui moteris bijodavo pasakyti, jog serga vėžiu”, – pasakoja P. Šlutienė.

Šiaulių apskrities ligoninės Onkologijos klinika aktyviai vykdo Nacionalinę krūties vėžio prevencijos programą – klinikoje atliekamos mamografijos, leidžiančios nustatyti menkiausius krūties pakitimus. Tai vienintelė Šiaulių apskrityje gydymo įstaiga, turinti naujovišką mamografą.
 
 ,,Nacionalinė krūties vėžio prevencijos programa skirta 50–69 metų moterims, kurioms nėra nustatyta onkologinių susirgimų. Krūties vėžiu ar kita onkologine liga sergančios moterys nėra šios programos dalyvės, nes jos jau gydomos bei konsultuojamos specialistų. Tai dar niekada nesirgusių moterų patikrinimas. Statistika teigia, jog krūties vėžiu dažniausiai serga 45–75 metų moterys. Dažniausiai diagnozuojamas II stadijos vėžys.

Taigi, moterys labai domisi šia programa. Smagu, kad valstybė, turėdama gražų LML pagalbos Lietuvai pavyzdį, suprato, kad būtina moteriai padėti. Nacionalinės krūties vėžio prevencijos programa yra nemokama. Moterys turi gauti šeimos gydytojo siuntimą ir registruotis Onkologijos klinikoje. Bet kurio amžiaus moteris, turinti nusiskundimų ar įtarimų, kad yra kokių nors krūties pakitimų, kreipiasi į šeimos gydytoją dėl siuntimo konsultuotis”, – apie šių dienų darbus pasakoja klinikos vadovė. – Taigi prieš keletą metų ‘Mercy Lift’ pradėta programa įgavo pagreitį, į ją įsiliejo ir valstybinė programa. Tad esame dėkingi mūsų rėmėjams JAV už daug metų teiktą pagalbą, Pranei Šlutienei už nuolatinį rūpestį Lietuvos moterų reikalais. Džiaugiuosi gražia LML sukaktimi ir naudodamasi proga dar kartą sveikinu šią organizaciją bei jos narius ir aukotojus ir dėkoju visų Lietuvos moterų vardu”, – kalbėjo R. Rezgienė.