Lietuvių pianistas E. Minkštimas koncertavo JT būstinėje

Ann Charles
Jungtiniû Tautû korespondentè specialiai ,,Draugui“

Lietuvių pianistas Edvinas Minkštimas, 2007 m. Penktojo tarptautinio Čiurlionio pianistų konkurso pirmosios vietos laureatas, susilaukė puikių įvertinimų po savo nuostabaus pasirodymo Dag Hammarskjold Auditorium, Jungtinių Tautų (JT) būstinėje, New York City, š. m. lapkričio 28 d.

Salė buvo perpildyta klasikinės muzikos gerbėjų, atėjusių pasiklausyti užburiančio Minkštimo grojimo.
 
Koncerto metu lietuvių pianistas atliko M. K. Čiurlionio (Trys preliudai viena tema B minor), F. Liszt (Mephisto valsas Nr. l, Ištrauka iš Goethe’s ,,Faust”, Reminiscences de Don Juan par W. A. Mozart), Ch. Alkan (Le festin d’Ésope), I. Albeniz (trys fortepijoninės siuitos Cantos d‘Espana dalys: Prelude, Cordoba, Seguidilla), F. Chopin (Noktiurnas B major) ir S. Rachmaninoff (Preliudas B minor) kūrinius.
 
Prieš koncertą Jungtinėse Tautose kaunietis Minkštimas lapkričio mėnesį kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru Vilniuje atliko B. Bartoko Trečiąjį fortepijoninį koncertą.

Be koncertų JAV ir Lietuvoje, Minkštimas yra koncertavęs daugelyje pasaulio šalių (Kanadoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Rusijoje).
 
Mintis surengti lietuvių pianisto koncertą JT kilo šių eilučių autorei pokalbio su LR Nuolatinės atstovybės prie JT atstovu šių metų vasarą. Pianisto svajonė buvo pagroti dideliam klausytojų būriui Jungtinėse Tautose, ir ši svajonė galiausiai išsipildė.

Ernest C. Raskauskas, Jr., U.S. Baltic Foundation, Baltic Arts Fund, įsikūrusios Washington, DC, atstovas buvo šio renginio vedėjas (ceremonmeisteris). Raskauskas buvo atsakingas už svečių kvietimus, koncerto bilietus, taip pat vaišes po koncerto. Koncertas įvyko penktadienio popietę, 4 v. p. p.

Išsibarstę tarp koncerto klausytojų sėdėjo gerai žinomi lietuviai: ambasadorius, LR generalinis konsulas New York Jonas Paslauskas su žmona Dalia, Ramutė Žukaitė, JAV LB New York apygardos pirmininkė, Laima ŠileikytėHood, JAV LB Kultūros tarybos vicepirmininkė, Šv. Jurgio parapijos Rochester, NY kunigas Gintaras Jonikas, JT asociacijos Lietuvoje, vadovaujamos Algio Tomo Geniušo, atstovės: Audronė Mačiūnaitė, Ilona Gedutienė ir GoBalticEurope.com parodos NYTimes „Travel Show” konsultantė Birutė Assejew.
 
Nėra jokios abejonės, jog šis koncertas, pirmasis tokio pobūdžio lietuvių pianisto koncertas JT, sulaukė įspūdingo pasisekimo. Minkštimas šiuo metu studijuoja doktorantūroje (yra C. V. Starr Doctoral Fellow) Juilliard School pas profesorių Jerome Lowenthal.