san

Algis Ratnikas, Rozana Šleževičiūtė, Dalia Grybinaitė-Lee, Julija ir kunigas Tomas Karanauskas iš Los Angeles. DGL nuotrauka


San Francisco lietuviai šventė Kūčias

Kristina Mattienė
San Francisco LB

Su šiltomis širdimis, linksmomis šypsenomis ir draugiškais linkėjimais San Francisco rajono lietuviai susiėjo švęsti Kūčias tarp draugų ir šeimų. Šiais metais atvyko daugiau negu 150 žmonių į Oakwood Athletic Club, esantį Lafayette mieste, kuriuo klubo savininkas Dennis Garrison dosniai leido naudotis. Prieš daug metų D. Garrison buvo pasiūlyta tapti Lietuvos Respublikos garbės konsulu, jis visada mielai ir su džiaugsmu remia lietuvišką veiklą. San Francisco Lietuvių Bendruomenė nuoširdžiai dėkoja gerb. Garrison už jo šilumą šios Kalėdinės šventės metu.

Nesitikint tokio didelio dalyvių skaičiaus, buvo užsakyta tik 75 kėdės, bet su apylinkės ir klubo pagalba Bendruomenės valdyba patogiai susodino visus svečius prie didelių šeimininkų stalų, kurie buvo nuostabiai papuošti įvairiomis eglutėmis, gėlėmis ir lemputėmis. Salės priekyje aukštai stovėjo blizganti Kalėdinė eglutė, kurią svečiai papuošė namuose gamintais žaisliukais ir šiaudinukais. Lina Šeštokaitė-Scroggins padovanojo Lietuvoje pagamintą papuošalą iš savo krautuvės ,,Dovana” (dovanagifts.com), kur galima rastsanfrani ir iš Lietuvos atvežto lino, gintaro, juvelyrikos, rūbų bei Kalėdinių atvirukų.

Visi svečiai atsinešė po vieną Kūčių patiekalą – salotų, pagrindinį valgį arba ko nors saldaus. Siekiant po lygiai padalinti valgių gaminimą ir įvairumą, valgiai buvo paskirstyti pagal pavardžių pirmąsias raides. Specialiai mus aplankė kunigas Tomas Karanauskas iš Los Angeles. Prieš valgant, kunigas Tomas pasveikino visus svečius ir įkvėpė įspūdinga malda. Kunigas galėjo paragauti naminės silkės, lašišos ir krevečių sriubos bei įvairių vinegretų ir mišrainių. Gaila tik, kad jis turėjo greitai mus palikti ir skristi atgal į Los Angeles, tačiau tikimės, kad jis netrukus sugrįš mūsų vėl aplankyti.

Vanesai Kašelionytei vadovaujant ir diriguojant, San Francisco lituanistinės šeštadieninės mokyklos ,,Genys” jauniausi mokiniai sudainavo dainelių ir Kalėdinių giesmių. Mokytojos Rozana ir Dalia kartu su vyresniais mokiniais pasidalijo Kalėdiniais juokais.

Mokiniams taip gražiai pasirodžius, Kalėdų senelis nustebino visus vaikučius savo apsilankymu. Juokaudamas, raudonais žandais Kalėdų senelis išdalino dovanėles geriems berniukams ir mergytėms. Sočiai prisivalgęs sausainių ir išgėręs pieno, Kalėdų senelis išėjo taip pat greitai, kaip ir atėjo. Kai kurie vaikai net sakė, girdėję jo elnius pakylant nuo stogo.

Nepaprastai nuostabu ir džiugu buvo matyti lietuvius bendradarbiaujant ir suseinant kartu kaip viena didelė šeima. Dalia Grybinaitė-Lee paaiškino kunigui Tomui, kad San Francisco rajono lietuviai gyvena išsisklaidę po visus miestus, kurie yra net dvi valandos vienas nuo kito. Bet visi stengiasi susiburti bent keturis kartus į metus – Kūčios yra vienas iš tų kartų. Kovo mėnesį čia gyvenantys lietuviai švenčia Lietuvos Nepriklausomybę, žaidžia su latviais ir estais per baltų pikniką birželio mėnesį ir šoka per Rudens pokylį. sanfraArčiau gyvenantys susieina dažniau per įvairias popietes. Pavyzdžiui, neseniai buvo atvykęs choras iš Lietuvos ,,Pro Musica”, jo koncerto metu daug kas atvažiavo paklausyti muzikos.

Bet didžiausia San Francisco lietuvių grupė susieina per Kūčias padėkoti vienas kitam už draugiškumą ir šeimyniškumą. Labai ačiū už šypsenas, juokus, giesmes, valgius ir draugystę. Pasimatysime ateinančiais metais.

Marytė ir Lina Šeštokaitė-Scroggins
KM nuotrauka