JAV LB XVIII tarybos antroji sesija

Dalia Cidzikaitė

Tris dienas, rugsėjo 2123 dienomis, Oak Lawn Hilton viešbutyje (Oak Lawn, IL) vykusi JAV LB XVIII tarybos antroji sesija buvo gausi ne tik dalyviais, bet ir pranešimų, svarstytų klausimų skaičiumi. Kadangi visa sesija buvo filmuojama ir ją vis dar galima pažiūrėti per internetą (www.ustream.tv/channel/javlb), čia pateiksime aktualiausius sesijos pranešimus bei diskusijas.

JAV LB naujokai — LB Atlanta

Viena iš malonesnių staigmenų pačią pirmąją sesijos dieną buvo Lietuvių Bendruomenės Atlanta dalyvavimas JAV LB suvažiavime. Šią, pirmą kartą sesijoje dalyvaujančią lietuvių bendruomenę atstovavo kopirmininkė Laura VincaitytėMoore. Ta proga jos buvo paprašyta daugiau papasakoti apie Atlanta bendruomenę ir šioje valstijoje gyvenančius lietuvius.

VincaitytėsMoore duomenimis, nors, ji įspėjo, jie nėra tikslūs, šiuo metu Atlanta gyvena apie 5,000 lietuvių. Dauguma žmonių yra atvažiavę 1996 metais, kai Atlanta vyko olimpinės žaidynės. Skirtingai nuo kitų valstijų, Atlanta labai daug jaunų žmonių, kurių amžiaus vidurkis būtų nuo 19 iki 35 metų.

Atlanta Lietuvių Bendruomenė turi savo mokyklėlę ,,Saulutė”, kurioje be pamokų vaikams siūlomi ir įvairūs būreliai. Šiuo metu mokykloje mokosi 22 vaikai, iš jų tik 8 kalba lietuviškai. VincaitytėsMoore pastebėjimu, nors didžiosios daugumos tėvai abu yra lietuviai, dauguma vaikų labai sunkiai kalba lietuviškai. Viena didžiausių problemų yra ta, kad tėvams sunku vaikus privežioti dėl didelių atstumų. Tiek mokyklėlė, tiek ir bendruomenė ieško būdų, kaip sukviesti tuos mažuosius lietuvius į mokyklėlę.

LB Atlanta organizuoja daug renginių. Kopirmininkės paskaičiavimu, kiekvienais metais jų būna nuo 10 iki 15, ,,vos spėjame suktis”, — neslėpė ji. Jei rengiami didesni renginiai, jie vyksta bažnyčiose, kurias žmonės geriausiai pažįsta, jas patogu pasiekti. Priklausomai nuo renginio, kartais renkamasi viešbučių centruose arba pas žmones.

Daugiausiai lietuvių sutraukiantys renginiai yra šv. Mišios. ,,Neturime lietuviškų restoranų, kaip jūs čia, Čikagoje, todėl žmonės mielai lankosi tuose renginiuose, kur yra lietuviško maisto” — pasakojo LB Atlanta kopirmininkė. Kaip ir kiekvienoje lietuviškoje bendruomenėje, taip ir Atlanta, žmonės mieliau ateina į nemokamą renginį, nei į tokį, kur reikia mokėti. Kadangi Atlanta bendruomenė jauna, stengiamasi rengti kuo daugiau sporto renginių, koncertų.

Projekto ,,TV Lituanica” likimas neaiškus

Ypatingo dėmesio šioje JAV LB sesijoje susilaukė Amerikos lietuvių televizijos (ALTV) direktoriaus Arvydo Reneckio, JAV LB remiamas lietuviškos televizijos JAV projektas ,,TV Lituanica”, kurį praėjusioje sesijoje JAV LB parėmė atskira rezoliucija. Kadangi minėta rezoliucija buvo bendro pobūdžio, be konkrečių JAV LB įsipareigojimų, į šią antrąją sesiją buvo pakviestas Reneckis ir PLB valdybos pirmininkė Regina Narušienė supažindinti su projekto eiga ir dabartine jo situacija.

Kas valdys šį projektą?

Su projektu susirinkusius supažindinęs ALTV direktorius Reneckis teigė, jog projekto įgyvendinimui parinkta palydovinės televizijos kompanija ,,Dish Network”, šiuo metu rodanti daugiau kaip 63 tarptautinius kanalus, yra tinkamiausia dėl to, kad ji automatiškai padengtų visą Šiaurės Ameriką, be to, tai kompanija, turinti didelę patirtį, ir, bene svarbiausia, šiuo metu šios kompanijos siūlomus 4 rusiškus kanalus žiūri dešimtys tūkstančių JAV lietuvių.

Anot ALTV direktoriaus, imti įgyvendinti ,,TV Lituanica” projektą apsimoka ir finansiškai. Kaip to įrodymą jis pateikė pavyzdį: šiuo metu ALTV, kurią mato tik Čikagoje ir aplink Čikagą gyvenantys lietuviai, už dvi valandas į savaitę moka 6,000 dol. į mėnesį. O norint rodyti visą lietuvišką kanalą 24 val. per parą 7 kartus į savaitę per visą Ameriką kainuotų 20,000 dol. į mėnesį. Reneckio įsitikinimu, toks sandėris yra vertas.

Reneckio teigimu, lietuvių pasiūlytu projektu transliuoti geriausias Lietuvos programas JAV ,,Dish Network” ypač susidomėjo, nes lietuviai pasiūlė rodyti ne tik programą iš kitos šalies — Lietuvos, bet ir įterpti lietuvišką turinį, esantį čia, Amerikoje.

Turint transliuotojo JAV susidomėjimą pradėta bendrauti su Lietuvos pagrindiniu transliuotoju — Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija (LRT). Reneckis pasiūlė LRT bendradarbiauti kartu, kur iš Amerikos pusės būtų renkama prenumerata, rūpinamasi reklama ir svarbiausia — vietiniu lietuvišku turiniu, parenkamos tos programos, kurios būtų reikalingos tiems, kurie jas prenumeruoja. Deja, anot Reneckio, įvyko didelis nesusipratimas pačioje Lietuvoje: iškilo klausimas, kas valdys šį projektą? Ar jis bus atiduotas Amerikos lietuviams, ar pati Lietuva to imsis?

Šį rugsėjo mėnesį ,,Dish Network” turi naują dažnį, taigi prasiplečia jos galimybės rodyti televizijos programas, — sakė Reneckis. Ir nors ši kompanija yra suinteresuota dirbti su lietuviais, jo teigimu, atsiranda ultimatyvus klausimas, ar mes einame su jais, ar ne. Terminas tą padaryti, anot Reneckio, lyg jau ir pasibaigė. Norint pajudėti iš susidariusios situacijos, reikia ne tik Lietuvos pritarimo, bet ir finansinės paramos, kuri, deja, nors ir buvo pažadėta, šiam projektui kol kas nėra skirta.

Vis dar laukiama atsakymo

Regina Narušienė, kuri dalyvavo LR Prezidento ir Premjero liepos 4 d. sudarytoje darbo grupėje dėl minėto projekto, teigė, kad ir Prezidentas, ir Premjeras įsipareigojo paremti Amerikos lietuvių projektą ir sakė, jog tam reikalui bus skirtas 1 mln. litų. Pagal JAV lietuvių siūlymą, ,,TV Lituanica” būtų visuomeninė organizacija, kuri rengtų programas ir veiktų 2 val. kiekvieną dieną. Iš Lietuvos būtų parinktos geriausios programos. Lietuvoje tą organizaciją tvarkytų ir atstovautų Arūnas Matelis.

Premjerui pateikus šį projektą ministerijoms įvertinti projektas įstrigo. Narušienės teigimu, apie šį projektą bandyta kalbėti su įvairiais žmonėmis, kurių dalis sutinka su JAV lietuvių sumanymu, tačiau finansų ministerija sako, kad lėšų nėra. Tad tie Premjero pažadėti pinigai lietuvių televizijai JAV kažkur pradingo — konstatavo PLB valdybos pirmininkė. Ar pasiseks gauti lėšų, kad projektas prasidėtų jau šio mėnesio, t.y. rugsėjo, gale ar spalio pradžioje, priklausys nuo šių kelių savaičių. Atsakymo vis dar laukiame — savo pranešimą pabaigė Narušienė.

Sprendžiant iš pastaruoju metu Lietuvos spaudoje pasirodžiusių straipsnių, projekto ,,TV Lituanica” likimas iki šiol nėra aiškus. 2007 m. liepos mėn. 31 d. ,,Delfi” išspausdintame Mindaugo Jackevičiaus straipsnyje ,,JAV lietuviai kuria televiziją ‘TV Lituanica’” sakoma, jog LRT generalinis direktorius Kęstutis Petrauskis neįsivaizduoja, kaip būtų galima įkurti televiziją Amerikoje. ,,Tai kainuotų labai daug pinigų — pradedant tuo, kad TV reikėtų sukurti, nupirkti techniką, pasamdyti žmones, pradėti kurti programas (…)” — sakė jis.

2007 m. rugpjūčio 10 d. naujienų agentūros BNS išplatintame pranešime tas pats LRT gen. direktorius kritikavo LR Vyriausybės planus paremti, anot Petrauskio, privačias iniciatyvas bei siūlė, jo nuomone, kur kas racionalesnį būdą — transliavimą internetu.

Vos prieš kelias dienas internetinė svetainė Balsas.lt pranešė, jog rugsėjo 24 d., pirmadienį, LRT pradėjo transliuoti trečiąjį nacionalinio transliuotojo televizijos kanalą ,,LTV World”, kuris šiuo metu pasiekia Šiaurės ir Vakarų Europos gyventojus, tačiau planuojama, kad iki lapkričio 1–osios jį galės matyti ir žiūrovai Šiaurės Amerikoje.

Daugiau apie JAV LB XVIII antrąją sesiją skaitykite kitame ,,Draugo“ numeryje.